Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

Arapça Dil bilgisi Tüm Konu Başlıkları

Nereden Yazdırıldığı: Onlinearabic.net
Kategori: الصرف و النحو - DİLBİLGİSİ
Forum Adı: Dil bilgisi - Sarf & Nahiv - النحو والصرف
Forum Tanımlaması: Dilbilgisi kuralları, cümle çözümlemeleri, fiiler, isimler, zamirler, edatlar, kullanım örnekleri, sarf & nahiv
URL: http://www.onlinearabic.net/forum/forum_posts.asp?TID=16888
Tarih: 18Şubat2020 Saat 23:48
Program Versiyonu: Web Wiz Forums 8.03 - http://www.webwizforums.com


Konu: Arapça Dil bilgisi Tüm Konu Başlıkları
Mesajı Yazan: aydinahmet
Konu: Arapça Dil bilgisi Tüm Konu Başlıkları
Mesaj Tarihi: 29Aralık2018 Saat 21:38


1.     Ünite: Giriş, Fonetik
2.     Ünite: El-Lamu’ş-Şemsiyye ve E-Lamu’l-Kameriye
3.     Ünite: Okuma Parçaları
4.     Ünite: Kelimelerin isim, fiil ve harf olarak ayrımı
5.     Ünite: Muttasıl ve Munfasıl Zamirler
6.     Ünite: Filler
7.     Ünite: Aksam Seb’a Fillerinin Çekimleri
a-     Sahih Fiil
b-     Mud’af Fiil
c-     Mehmuz Fiil
d-     Misal Fiil
e-     Ecvef Fiil
f-     Nakıs Fiil
g-     Lefif Fiil
h-     Cezm ve Nasb Edatları
i-     Hemzenin İmlası
8.     Ünite: Fiilin Mücerred ve Mezide Taksimi, Vezinleri
9.     Ünite: Fiilin Malum ve Meçhule Taksimi
10.     Ünite: Fiilin Mutasarrıf ve Camid Olması
11.     Ünite: Fiilin Müteaddi ve Lazım Olması
12.     Ünite: Fiilin Tevkitli veya Tevkitsiz Olması
13.     Ünite: Mübteda – Haber
14.     Ünite: Fail
15.     Ünite: Naib Fail
16.     Ünite: Kaane ve Kardeşleri
17.     Ünite: Kaade ve Kardeşleri
18.     Ünite: İnne ve Kardeşleri
19.     Ünite: Mef’ulbih
20.     Ünite: Mef’ulu Mutlak
21.     Ünite: Mef’ulunfih
22.     Ünite: Mef’ulunlieclih
23.     Ünite: Mef’ulma’a
24.     Ünite: Hurufu’l-cerr
25.     Ünite: İsm’ul-işare
26.     Ünite: İsim Mevsul
27.     Ünite: İsimlerin Maksur, Mankus, Memdud, Sahih Olması
28.     Ünite: Ma’rife ve Nekra
29.     Ünite: İzafet
30.     Ünite: Zamirler
31.     Ünite: Alem
32.     Ünite: Mu’arref bi’l-Lam
33.     Ünite: Münada, İstigase, Ta’accub, Terhim
34.     Ünite: Hal
35.     Ünite: Temyiz
36.     Ünite: İstisna
37.     Ünite: Tevabi
38.     Ünite: Memnu’min Essarf
39.     Ünite: İsm-i Fail, İsm-i Mef’ul
40.     Ünite: Al-Aded
41.     Ünite: İsm-i Zaman, İsm-i Mekan
42.     Ünite: İsmu’t-Tafdil
43.     Ünite: İsm’ul-Aleh
44.     Ünite: Ebniyetu’l-Masadir
45.     Ünite: Cem’u’t Teksir
46.     Ünite: Esalibu’ş-Şart
47.     Ünite: Esalibu’ş-Şart Gayru’l-Cazime
48.     Ünite: Edevatu’t-Tahdid, Tevbih ve Ard
49.     Ünite: At-Tasğir
50.     Ünite: An-Neseb
51.     Ünite: Nunu’t-Tevkid
52.     Ünite: Al-İhtisas, Al-İgra ve At-Tahzir
53.     Ünite: Al-İştiğal
54.     Ünite: At-Tanazu’
55.     Ünite: Uslüb’t-Ta’accub
56.     Ünite: Esalibu’l-Medh ve Zemm
57.     Ünite: Esma’u’l-Ef’al ve Evsat
58.     Ünite: El-Vakf
59.     Ünite: İ’rabu’ul-Cümel
-------------
سعادتي في سعادة الآخرينCevaplar:
Mesajı Yazan: aydinahmet
Mesaj Tarihi: 29Aralık2018 Saat 21:40


Birinci Bölüm

Alfabe          الأَبْجَدِيَّةُ

Giriş     المَدْخَلُ

1- Harfler     الحُرُوفُ
2- Harflerin Telaffuzu     النُّطْقُ
3- Harekeler     الضّوَابِطُ
4- Cezm/Sukün     السُّكُونُ
5- Tenvin     التَّنْوِينُ
6- Hemze, Hemzenin Yazılışı     الهَمْزَةُ وَ كِتَابتُهَا
7- Uzatma İşaretleri     المَدَّةُ
8- Şedde     الشَّدَّةُ
9- Belirlilik Takısı     حَرْفُ التَّعْرِيفِ (ال)
10- Vasl     الوَصْلُ

İkinci Bölüm

Morfoloji     عِلْمُ الصَّرْفِ

I- Fiil     الفِعْلُ

11- Fiillerin Kök Bakımından Taksimi     المُجَرَّدُ وَالمَزِيدُ فِيهِ
12- Fiillerin Bölümleri     أَقْسَامُ الفِعْلِ – الأَقْسَامُ السَّبْعَةُ
13- Fiilin Çekimi     تَصْرِيفُ الأَفْعَالِ
14- Masdar     المَصْدَرُ
15- Etken Fiil, Edilgen Fiil          الفِعْلُ المَعْلُومُ، الفِعْلُ المَجْهُولُ
16- İsmul Fail/Etken Ortaç          اِسْمُ الفَاعِلِ
17- İsmul Meful/Edilgen Ortaç     اِسْمُ المَفْعُولِ
Fiillerin Tasrif Cetvelleri          جَدْوَلُ تَصْرِيفِ الأَفْعَالِ

II- İsim     الاِسْمُ

18- İsimlerin Bölümlere Ayrılması          تَقْسِيمُ الأَسْمَاءِ إِلَى جَامِدٍ وَمُشْتَقٍّ
19- İsimlerde Erkeklik, Dişilik          التَّذْكِيرُ وَالتَّأْنِيثُ فِي الأَسْمَاءِ
20- İsimlerde Teklik, İkilik, Çokluk          الاِفْرَادُ وَالتَّثْنِيَةُ وَالجَمْعُ فِي الأَسْمَاءِ
21- Zamirler          الضَّمَائِرُ
22- İşaret Zamirler          أَسْمَاءُ الإِشَارَةِ
23- İsmul Mevsul          الاِسْمُ المَوْصُولُ
24- Zaman ve Yer İsimleri          أَسْمَاءُ الزَّمَانِ وَالمَكَانِ
25- Mimli Masdar          المَصْدَرُ المِيمِيُّ
26- Bir Defa Oluş İsmi     اِسْمُ المَرَّةِ
27- Durum İsmi          اِسْمُ الهَيْئَةِ
28- Cins İsmi, Teklik İsmi          اِسْمُ الجِنْسِ وَاسْمُ الوَحْدَةِ
29- Alet İsmi          اِسْمُ الآلَةِ
30- Mübalağa Sigası          صِيغَةُ المُبَالَغَةِ
31- İsmu Tafdil          اِسْمُ التَّفْضِيلِ
32- Sıfatul Muşebbehe     الصِّفَةُ المُشَبَّهَةُ
33- İlgi İsmi               الاِسْمُ المَنْسُوبُ
34- Tasgir               التَّصْغِيرُ
35- Soru İsimleri          أَسْمَاءُ الاِسْتِفْهَامِ
36- Sayı               العَدَدُ
37- İsmul Fiil               اِسْمُ الفِعْلِ

III- Harf الحرْفُ

38- Harf     الحرْفُ
Ses Uyumu ve Yumuşama Kaideleri          تَوَافُقُ الأَصْوَاتِ
39- İdğaam          الإِدْغَامُ
40- İbdal          الإِبْدَالُ
41- İlal               الإِعْلاَلُ
42- El ile Muarref          المُعَرَّفُ بِأَلْ

Üçüncü Bölüm

Sentaks     عِلْمُ الصَّرْفِ

43- İsim Tamlaması          الإِضَافَةُ
44- Sıfat Tamlaması          الصِّفَةُ وَالمَوْصُوفُ
45- İsim Cümlesi          الجُمْلَةُ الاِسْمِيَّةُ
46- Fiil Cümlesi          الجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ
47- Beş İsim               الأَسْمَاءُ الخَمْسَةُ

Mebni ve Murab          المَبْنِيُّ وَ المُعْرَبُ

A- Mebni Kelimeler          الكَلِمَاتُ المَبْنِيَّةُ

a- İsim Türünden Mebni Kelimeler
48- İşaret İsimleri          أسْمَاءُ الإِشَارَةِ
49- Zamirler               الضَّمَائِرُ
50- İsmul Mevsuller          الأَسْمَاءُ المَوْصُولَةُ
51- Şart İsimleri          أَسْمَاءُ الشَّرْطِ
52- Bazı Kinayeler          بَعْضُ الكِنَايَةِ
53- Bazı Zarflar          بَعْضُ الظُّرُوفِ
54- Bazı Sayı İsimleri          بَعْضُ الأَعْدَادِ

b- Fiil Cinsinden Mebni Kelimeler
55- Mazi Fiil          الفِعْلُ المَاضِي
56- Emir Fiil          فِعْلُ الأَمْرِ
57- Tekid Nununa Bitişik Muzari          الفِعْلُ المُضَارِعُ المُتَّصِلُ بِنُونِ التَّأْكِيدِ
58- Dişilik Nununa Bitişik Muzari          الفِعْلُ المُضَارِعُ المُتَّصِلُ بِنُونِ النِّسْوَةِ

c- Harf Cinsinden Mebni Kelimeler
59- Mana Harfleri          حُرُوفُ المَعَانِي

B- Murab Kelimeler
İrab Hakkında Umumi Bilgiler
60- Mahalli İrab          الإِعْرَابُ المَحَلِّيُّ
61- Gayri Munsarif          غَيْرُ المُنْصَرِفِ

Merfular          المَرْفُوعَاتُ

62- Fail     الفَاعِلُ
63- Naibul Fail     نَائِبُ الفَاعِلِ
64- Mubteda Haber          المُبْتَدَأُ وَ الخَبَرُ
65- İnne ve Benzerleri          إِنَّ وَأَخَوَاتُهَا
66- Eksik Fiiller          الأَفْعَالُ النَّاقِصَةُ
67- Kade Soyluların İsimleri          أَسْمَاءُ كَادَ وَأَخَوَاتُهَا
68- Leyseye Benzeyenler          الأَحْرُفُ المُشَبَّهَةُ بِلَيْسَ
69- Öğme ve Yerme Fiilleri          فِعْلاَ المَدْحِ وَالذَّمِّ
70- İş Zamiri                    ضَمِيرُ الشَّأْنِ
71- Soru Harfleri               حَرْفَا الاِسْتِفْهَامِ

Mansuplar المَنْصُوبَاتُ

72- Mefulu Mutlak          المَفْعُولُ المُطْلَقُ
73- Mefulun Bih          المَفْعُولُ بِهِ
74- Mefulu Lieclih/Diyelik Mefulu          االمَفْعُولُ لِأَجْلِهِ
75- Mefulun Fih          المَفْعُولُ فِيهِ
76- Mefulun Maah          المَفْعُولُ مَعَهُ
77- Hal               الحَالُ
78- Temyiz               التَّمْيِيزُ
79- Munada               المُنَادَى
80- İstigaase               الاِسْتِغَاثَةُ
81- Nudbe               النُّدْبَةُ
82- Görüş ve Değiştirme Fiilleri          أَفْعَالُ القُلُوبِ وَالتّحْوِيلِ
83- Şaşma Fiilleri                    فِعْلاَ التَّعَجُّبِ
84- Mustesna                         المُسْتَثْنَى
85- İgra                         الإِغْرَاءُ
86- Tahzir                         التَّحْذِيرُ
87- İhtisas                         الاِخْتِصَاصُ
88- İştigal                         لاِشْتِغَالُ
89- Mansup Muzari Fiil               الفِعْلُ المُضَارِعُ المَنْصُوبُ

Meczum      المَجْزُومُ

90- Meczum Muzari Fiil               لفِعْلُ المُضَارِعُ المَجْزُومُ
a- Bir Muzariyi Cezmeden Edatlar
b- İki Muzariyi Cezmeden Edatlar

Mecrurlar     المَجْرُورَاتُ

91- İsim Tamlaması          الإِضَافَةُ
92- Cer Harfleri ve Manaları          حُرُوفُ الجَرِّ وَمَعَانِيهَا
93- And Harfleri               أَحْرُفُ القَسَمِ

Uyanlar      التَّوَابِعُ

94- Sıfat          الصِّفَةُ
95- Tekid          التَّأْكِيدُ
96- Bedel          البَدَلُ
97- Atf               العَطْفُ

İrabın Çeşitleri ve Alametleri           أَنْوَاعُ الإِعْرَابِ وَعَلاَمَاتُهُ

Cümleler     الجُمَلُ

98- Basit Cümle          الجُمْلَةُ البَسِيطَةُ
99- Murekkeb Cümle          الجُمْلَةُ المُرَكَّبَةُ
100- Esas Cümlede Bir Unsur Olarak Bulunan Cümleler
101- Şart Cümlesi          الجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ
102- İtiraz Cümlesi/Ara Cümlesi          الجُمْلَةُ الاِعْتِرَاضِيَّةُ
103- Açıklama Cümlesi               الجُمْلَةُ التَّفْسِيرِيّةُ
104- Hususi Kullanışlı Bazı Zarflar                    ظُرُوفٌ لَهَا اِسْتِعْمَالاَتٌ خَاصَّةٌ
-------------
سعادتي في سعادة الآخرينSayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info