Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

DİN FELSEFESİ SORULARI II

Nereden Yazdırıldığı: Onlinearabic.net
Kategori: İLİTAM - İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS TAMAMLAMA PROG.
Forum Adı: Sakarya İlahiyat İLİTAM 1. Sınıf Dersleri
Forum Tanımlaması: Sakarya İlahiyat İLİTAM dersleri paylaşım platformu
URL: http://www.onlinearabic.net/forum/forum_posts.asp?TID=11039
Tarih: 03Ağustos2020 Saat 12:40
Program Versiyonu: Web Wiz Forums 8.03 - http://www.webwizforums.com


Konu: DİN FELSEFESİ SORULARI II
Mesajı Yazan: dede korkut
Konu: DİN FELSEFESİ SORULARI II
Mesaj Tarihi: 06Nisan2011 Saat 11:16

 

DİN FELSEFESİ II SORULARI

 

1-Aynı dönemde yaşamış peygamberlerden değildir?
2-felsefecilerin mucize tanımı nedir?

C:  "tabiat kanunlarını ihlal eden fiiller"

3-Swinburneye göre kötülük problemi

c:ahlaki-doğal

4-Yansıtma teorini ileri süren

C:Feuerback

5-Stoa'cıların ölüm korkusunu yenme yolu?
c:Ölümü devamlı düşünmektir

Aşağıdakilerden hangisi felsefe tarihinde ölümsüzlük ile ilgili ileri sürülen gerekçelerden biridir?

e) Ahlaki gerekçeler ccc

b) Tarihi gerekçeler

a) İktisadi gerekçeler

d) Hissi gerekçeler

c) Felsefi gerekçeler

 

Her olayın bir takım yakın ve uzak sebeplere bağlı olarak ortaya çıktığını, ortaya çıktıktan sonra da bizzat o olayın bir takım başka olaylar için bir sebep olduğunu ve bütün olup-bitenlerin “kozal bir açıklama”sının yapılabileceğini -en azından teorik bir imkan olarak- kabul eden” anlayış aşağıdakilerden hangisidir?


*** b) Determiniz

a) Ateizm
d) Fatalizm
c) Panteizm
e) Teizm

islam dünyasında dine ve hatta vahyin imkanına itiraz ettikleri halde akla dayalı bir teizmi savunanlardandır
cevap:ebubekir er razi

 

Platon’a göre kötülüğün sebebi aşağıdakilerden hangisidir?e) İnsanlar kendi iradeleri ile kötülüğü yapmaktadırlar

b) Kötü ruhlar tarafından yapılmaktadır cccccccccc

d) ALLAH tarafından yapılmaktadır

a) İnsanların yaptıklarına karşılık verilen cezadır

c) Kötülüğün ademiliğinden kaynaklanmaktadır

aşağıdakilerden hangisi peygamberin özelliklerinden değildir

d) Her insan gibi ölmeleri

***b) İstediklerinde mucize göstermeleri

a) Yaşadıkları toplumun içinden seçilmiş birer insan olup toplumla aynı dili konuşmaları

c) Dünya işleriyle meşgul olmaları

e) Sadık, dürüst, yaratana saygılı, yaratılmışlara şefkatli kimseler olmaları

aşağıdaki peygamberlerden hangisi aynı dönemde yaşamamıştır

e) Hz. Davud ile oğlu Hz. Süleyman

d) Hz. Musa ile kardeşi Hz. Harun

c) Hz. Ya'küb ile oğlu Hz. Yusuf

***a) Hz. Yunus ile Hz. Salih

b) Hz. İbrahim ile oğlu Hz. İsmail ve Hz. Lut

platona göre kötülüğün sebebi nedir

e) İnsanlar kendi iradeleri ile kötülüğü yapmaktadırlar

b) Kötü ruhlar tarafından yapılmaktadır

d) ALLAH tarafından yapılmaktadır

a) İnsanların yaptıklarına karşılık verilen cezadır

c) Kötülüğün ademiliğinden kaynaklanmaktadır
4 )

. İnsanların kasıt ve ihmallerinin neden olmadığı kötü durumlara ………………….. denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?c) Metafiziksel kötülük

b) Ahlaki kötülük

a) İradi kötülük

e) Evrensel kötülük

***d) Doğal kötülük


5 )

"Kul kendi fiilinin yaratıcısıdır" diyen akım aşağıdakilerden hangisidir?e) Cebriler

***d) Mu'tezile

b) Eşariler

a) Maturidiler

c) Hanbeliler

 

Ateist olmakla suçlanan ancak "bir insanın gerçek anlamda ateist olabilmesi için hiçbir ahlaki ideale sahip olmaması gerektiğini'' ifade eden filozof aşağıdakilerden hangisidir?


a) Russel
e
) Spinoza ççççç
c) Kant
b) Fichte
d) Hegel

Aşağıdakilerden hangisi dua için söylenebilir?


e) Yapı bakımından vahye benzemekle beraber, yukarıdan aşağıya doğru olan bir durumdur

a) Yapı bakımından vahye benzer, ancak bunda konuşma doğrultusu yukarıdan aşağıya değil, aşağıdan yukarıya doğrudur ******

c) ALLAH ile insan arasındaki bu lisanî münasebetin tek taraflı olmasıdır

d) ALLAH ile insan arasındaki münasebette insanın pasif olmasıdır

b) ALLAH ile insan arasında cereyan eden yukarıdan aşağıya, ALLAH'tan insana doğru olan bir çeşit özel konuşmadır
2 )

1 )

Aşağıdakilerden hangisinde dua ile vahiy arasındaki ilişkiyi doğru bir şekilde ortaya koymaktadır?d)Her ikisinde de insan, doğrudan doğruya ALLAH'a hitap etme vasıtasına sahip değildir

a) Dua yukarıdan aşağıya, vahiy aşağıdan yukarıya bir iletişim yoludur

b) Dua, vahiy gibi olağan üstü şartlar altında ve özel bir biçimde meydana gelir. ****

c) Her ikisinde de insan, doğrudan doğruya ALLAH'a hitap etme vasıtasına sahiptir

e) Her ikisinde de insan aktif durumdadır
)


Ateist olmakla suçlanan ancak "bir insanın gerçek anlamda ateist olabilmesi için hiçbir ahlaki ideale sahip olmaması gerektiğini'' ifade eden filozof aşağıdakilerden hangisidir?a) Russel

d) Hegel

e) Spinoza

b) Fichte ***

c) Kant
3 )

Kötülük, maddenin ilahi nizamı tam olarak kabul edip yansıtacak bir kuvvete sahip olmamasından doğmaktadır” diyen filozof aşağıdakilerden hangisidir
?a) Swinburne

d) Gazali

b) Platon

c) Farabi ***

e) Kant
5 )

Alemin "mümkün âlemler arasında en iyisi, en güzeli ve en tamı olduğunu" söyleyen filozof aşağıdakilerden hangisidir?b) Aristoteles

c) Farabi

d) Gazali **

e) Swinburne

a) Kindi

 

Aşağıdakilerden hangisi nebi olduğunu iddia eden bir kimsenin ALLAH tarafından tasdik edilmesinin veya yalanlanmasının yollarından biridir?a) Takriri tasdik
b) Fiili tasdik ccc
d) Rüya yoluyla tasdik
e) Tasavvuri tasdik
c) Dolaylı anlatımla olan tasdik

 

Batı felsefesinde "teodise" ifadesini meşhur eden filozof aşağıdakilerden hangisidir?


d) Gazali
e) Leibniz cccc
b) Nietzsche
a) Kant
c) Spinoza

 


Aşağıdakilerde hangisi peygamberlerin niteliklerinden değildir?
a) Yaşadıkları toplumun içinden seçilmiş birer insan olup toplumla aynı dili konuşmaları

e) Sadık, dürüst, yaratana saygılı, yaratılmışlara şefkatli kimseler olmaları

00b) İstediklerinde mucize göstermeleri

c) Dünya işleriyle meşgul olmaları

d) Her insan gibi ölmeleri
Sayfayı Yazdır | Pencereyi Kapat

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide - http://www.webwizguide.info