Onlinearabic.net Anasayfası   Aktif KonularAktif Konular  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş   
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
  Forum Anasayfası Onlinearabic.net www.onlinearabic.netArapça eğitimi veren fakültelerİstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Mesaj icon Konu: Arap Dili ve Belağatı Ana Bilim Dalı Hocalarımız

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
idinc
Yönetici
Yönetici
Simge
Site ve Forum Yöneticisi

Kayıt Tarihi: 21Ağustos2006
Gönderilenler: 2869

Alıntı idinc Cevapla bullet Konu: Arap Dili ve Belağatı Ana Bilim Dalı Hocalarımız
    Gönderim Zamanı: 02Eylül2010 Saat 06:54

Arap Dili ve Belağatı Ana Bilim Dalı Bölümü Hocalarımız - İstanbul İlahiyat

 İlahiyat Fakültesi İletişim
Adres    : Baba Hasan Alemi Mah. Horhor Cad.
Kavalalı Sok. No:1  A Blok  34091 Fatih / İstanbul
Telefon : +90 212 532 60 64   
Faks      : +90 212 532 62 07      
E-Posta :
ilahiyat@istanbul.edu.tr
 
1- Doç. Dr. Abdurrahman ÖZDEMİR (Ana Bilim Dalı Başkan)
2- Yard. Doç. Dr. Dursun Ali TÜRKMEN
3- Yard. Doç. Dr. Muhammet GÜNAYDIN
4- Öğr. Gör. Dr. Adem YERİNDE
5- Okt. Dr. Musa ALAK
IP
idinc
Yönetici
Yönetici
Simge
Site ve Forum Yöneticisi

Kayıt Tarihi: 21Ağustos2006
Gönderilenler: 2869

Alıntı idinc Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 02Eylül2010 Saat 06:54

Arap Dili ve Belağatı Ana Bilim Dalı Bölümü Hocalarımız - İstanbul İlahiyat

Ana Bilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Abdurrahman ÖZDEMİR

I-ÖZGEÇMİŞ

1 Şubat 1969 tarihinde Safranbolu’da doğdu. İlkokulu köyünde, orta ve lise tahsilini Karabük İmam-Hatip Lisesinde tamamladı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

Akademik kariyerine 1992 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde başladı. Yüksek lisansını 1995 yılında “İslâm Hukunda Şuf‘a” adlı teziyle tamamlayan Özdemir, “Kur’ân’da Geçişlilik Bakımından Türkçe’ye Uymayan Fiiller” adlı çalışmasıyla 2000 yılında doktor oldu.

Çalışma hayatına 1991 yılında öğretmen olarak başladı. 1994 yılında o zaman Gazi Üniversitesine bağlı olan Çorum İlâhiyat Fakültesine Arapça Okutmanı olarak atandı. 2001 yılında yardımcı doçent, 2008 yılında doçent oldu. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesine atandı.

Evli ve iki çocuk babası olan Özdemir’in Arapça öğretim problemleri, klâsik Arap şiiri, dil ve belâgat üzerine birçok yayını bulunmaktadır.

II- YAYINLAR

A- KİTAPLAR:

1- TEK YAZARLI KİTAPLAR:

Özdemir, Abdurrahman, Eski Arap Şiirinin Zirve İsimlerinden Biri Lebîd b. Rabîa el-Âmirî ve Divânı, Araştırma Yayınları, Ankara 2007.

2- KİTAPTA BÖLÜM:

Özdemir, Abdurrahman, “Peygamberlik Misyonu, Hz. Peygamber ve Örnek Ahlâkı”, Örnek İnsan Hz. Muhammed, Edit. M. Mahfuz Söylemez, Çorum 2006, ss. 217-227.

B- MAKALELER:

1- TELİF MAKALELER:

a) Özdemir, Abdurrahman, “İlahiyat Fakültelerinde Arapça Öğretiminin Gerekliliği, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10, 27-47 (2004).

b) “Arapça’da İki veya Daha Fazla Yüklemin Bir Öğeyi Sahiplenme Mücadelesi: Tenâzu'”, Dinî Araştırmalar, 22, 297-312 (2005).

c) Özdemir, Abdurrahman, “Suriyeli Şair Bedevî el-Cebel ve “Elli Yaş” Adlı Şiiri”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 11, 31-50 (2005).

d) Özdemir, Abdurrahman, “el-Mütenebbî’nin Şiirinde Maraş”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 14, 159-185 (2006).

e) Özdemir, Abdurrahman, “Peygamber Şairi Hassân b. Sâbit ve Dîvânı”, İSTEM, 4, 201-218 (2004).

f) Özdemir, Abdurrahman, “Muallaka Şairi Bir Sahâbî: Lebîd b. Rabîa el-Amirî ve Divânına Şiir Konuları Bağlamında Genel Bir Bakış”, İslâmî İlimler Dergisi, 1, 117-143 (2006).

g) Özdemir, Abdurrahman, “Kadim Bir Söz Sanatı: İltifat ve Kur’ân’da İltifat Örnekleri”, İslâmî İlimler Dergisi, 2, 151-160 (2006).

h) Özdemir, Abdurrahman, “Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi’nde Bulunan Arap Dili ve Belâgatına Dair Yazmalar”, Nüsha, 24, 85-113 (2007).

2- TERCÜME MAKALELER:

a) Dustin Cowell, “Onbirinci Yüzyıl Kuzey Afrika Şiir Eleştirmeni İbn Reşîk el-Kayravânî’nin Perspektifinden Arap Edebiyat Teorisinde Belâğat Kavramı”, Çeviren: Abdurrahman Özdemir, Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6, 189-202 (2004).

b) Dr. et-Tâhir Ahmed Mekkî, “Şair Kimliğiyle İbn Hazm”, Çeviren: Abdurrahman Özdemir, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13, 161-175 (2006).

c) Muhammed Abdüsselâm Âzâdî, “Ebu’l-Hasen Ali en-Nedvî’nin Arapça Öğretim Yöntemine Dair Görüşleri”, Çeviren: Abdurrahman Özdemir, İslâmî Edebiyat, 33, 4-8 (2001).

C- SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ:

1- ULUSLARARASI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ:

Özdemir, Abdurrahman, “Osmancıklı Ömer Recâîzâde Hüseyin Sabri Efendi ve "Hıfzu'l-lisân" Adlı Eseri”, Çorum Belediyesi Kültür Yayınları, Uluslararası Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Çorum Sempozyumu (23-25 Kasım 2007), Çorum, II, 849-868 (2008).

2- ULUSAL SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ:

Özdemir, Abdurrahman, “Kur’an’da Bedîî Sanatlar”, İslâmî İlimler Dergisi Yayınları, İslâmî İlimler Dergisi I. Kur’an Sempozyumu (14-15 Ekim 2006), 189-203 (2007).

D- KİTAP TANITIMLARI:

1- YABANCI DİLDE:

Özdemir, Abdurrahman, “Kur’ân ve Hadisin Arap Gramerindeki Rolü, Mehmet Reşit Özbalıkçı, Yeni Akademi Yayınları, İzmir 2006”, İslâmî İlimler Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 1, 297-299 (2007).

“Devru’l-Kur’ân ve’l-hadîs fî kavâ‘idi’l-lugati’l-Arabiyye” başlığı altında Arapça olarak tanıtılmıştır.

2- ANA DİLDE:

Özdemir, Abdurrahman, “İslam Hukuk Tarihinde Selefî Söylem: Hanbelî Mezhebi, Ferhat Koca, Ankara Okulu Yay., Ankara 2002”, Marife, Yıl: 2, Sayı: 1, 247-250 (2002).

IP
idinc
Yönetici
Yönetici
Simge
Site ve Forum Yöneticisi

Kayıt Tarihi: 21Ağustos2006
Gönderilenler: 2869

Alıntı idinc Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 02Eylül2010 Saat 06:57

Arap Dili ve Belağatı Ana Bilim Dalı Bölümü Hocalarımız - İstanbul İlahiyat

Yard. Doç. Dr. Dursun Ali TÜRKMEN

I-ÖZGEÇMİŞ

Doğum Tarihi: 01/02/1952

Unvanı: Yrd.Doç. Dr.

Öğrenim Durumu:

Derece Alan Üniversite Yıl

Lisans Edebiyat Fakültesi Atatürk Üniversitesi 1981

Akademik Unvanlar

Okutman Dokuz Eylül Üniversitesi /İlahiyat Fakültesi 1985-1990

Y.Lisans Ondokuz Mayıs  Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi 1995

Doktora Ondokuz Mayıs  Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi 2002

Dr.Okutman Ondokuz Mayıs  Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi 2002-2008

Yrd. Doç. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi 2008-

 

AKADEMİK FAALİYETLERİ

    A-Ulusal Yayın Ve Etkinlikleri

1. Kitap Yazarlığı:

a. Uygulamalı Arapça, Dokuz Eylül Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları,         1988, İZMİR(Komisyon)

        B- Yurt içi Hakemli Dergilerdeki Yayınları:

a. “Arap Dilindeki Mesellerin Oluşumunda Kur’an’ın Etkisi”, EKEV, S. 24, ss. 175-190, 2005-Yaz

b. “Fars Edebiyatında Mevlid-i Nebi Kutlaması”, Yedi İklim, Sayı: 194, 2006 (Peygamberimiz Özel Sayısı)

c. ”Hayyam ve Kötülük: Acı Eksenli Pesimizm İle Umut Eksenli Optimizm Arasında”(Rubailer Örneği),Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 23, ss.135-151, 2007. (Doç. Dr. Metin Yasa ile birlikte)

C- Bilimsel Ansiklopedilerde Madde Yazarlığı:

a. “İlim (Allah’ın Sıfatı)”, Şamil İslam Ansiklopedisi 1987-1990.

b. ‘’Fahşa-Fahişe”, Şamil İslam Ansiklopedisi 1987-1990. (Prof. Dr. İ. Lütfi Çakan ile birlikte)

c. “İbrani”, Şamil İslam Ansiklopedisi 1987-1990.

d. “Fetretü’l-vahy”, Şamil İslam Ansiklopedisi 1987-1990. (Prof. Dr. İ. Lütfi Çakan ile birlikte)

e. “Felek”, Şamil İslam Ansiklopedisi 1987-1990.     

f. “Evlenme-Evlilik”, Şamil İslam Ansiklopedisi 1987-1990.

g. “Hablüllah”, Şamil İslam Ansiklopedisi 1987-1990.

 

D-  Çeviriler:

a. “Hazreti Peygamber’e Övgü”, Yedi İklim, Sayı: 194, 2006, (Doç. Dr. Metin Yasa ile birlikte).

b. “İkbal’e Göre Sanat Felsefesi, Diyanet Aylık Dergi, Sayı: 187, Temmuz 2006. (Doç. Dr. Metin Yasa ile birlikte).

c. “Filozoflar Reisi: İbn Rüşd”, Diyanet İlmi Dergi, cild:43,sayı:1(ocak-şubat-mart 2007), (Doç. Dr. Metin Yasa ile birlikte).

d. “Sayıların Kur’an-ı Kerim’de Kullanımına Yönelik  Dilbilimsel Bir İnceleme”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 22, 2006.

e. “Musiki ve Mevlana’da Onun Değeri ve Yeri”, Marife Dergisi’nin Mevlana Özel Sayısı’nda 2007 yılı 7/3 (yayınlanacaktır).  (Doç. Dr. Metin Yasa ile birlikte).

f. “Hayyam’ın Rubailerinde Ölümsüzlük Arzusu”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,
sayı: 24. 2007.ss:257-264.

E. Tebliğler

Kur'ân-ı Kerîm ve Hadis-i Şerîf'lerde Çevreye Yönelik İnsan Merkezli Kavramlar Üzerine Mülahazalar, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Çevre ve Din Uluslararası Sempozyumu, 2008 Bildiri Metinleri, C. I, s. 269-275.

IP
idinc
Yönetici
Yönetici
Simge
Site ve Forum Yöneticisi

Kayıt Tarihi: 21Ağustos2006
Gönderilenler: 2869

Alıntı idinc Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 02Eylül2010 Saat 07:00

Arap Dili ve Belağatı Ana Bilim Dalı Bölümü Hocalarımız - İstanbul İlahiyat

Öğr. Gör. Dr. Adem YERİNDE
 

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 1966 yılında Çamoluk/Giresun Kurukol köyünde doğdu. İlkokulu köyünde tamamladıktan sonra bir yıl Çamoluk Kuran Kursuna devam etti. 1986’da İstanbul (Fatih) İmam Hatip Lisesi’nden, 1990’da Ezher Üniversitesi Usûlüddin (Teoloji) Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi’nde 1992’de “Hz. Peygamber’in En Üstün diye Niteledikleri” isimli teziyle yüksek lisansını, 1977’de de “Ahkâm Âyetlerinin Tefsirinde Sünnetin Yeri” adlı teziyle doktorasını tamamladı.

1991'de bursiyer olarak Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi’ne (İSAM) girdi. 1994–1995 yıllarında yabancı dilini geliştirmek ve alanıyla ilgili araştırmalarda bulunmak üzere bir yıl süreyle İngiltere’de bulundu.

1997–2000 yılları arasında Kırgızistan/Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde, 2000–2009 yılları arasında Sofya Yüksek İslam Enstitüsü’nde, 2009’da 4 ay süreyle Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Yurt dışı görevleri sırasında Sofya Yüksek İslam Enstitüde Rektör Yardımcılığı, Türkiye Diyanet Vakfı Sofya Genel Koordinatörlüğü, Bakü Devlet Üniversitesi Dekan Yardımcılığı gibi idari görevlerde bulundu.

Ağustos 2009’da İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Anabilim dalında öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı, halen bu görevini sürdürmektedir.

Arapça, İngilizce, Bulgarca ve Rusça bilmektedir.

Evli ve iki çocuk basıdır.

 

Bilimsel Çalışmaları

I. TELİFLER

A. Tezler

1. Hz. Peygamber’in En Üstün Diye Niteledikleri (Yüksek Lisans Tezi, Hadis, Arapça), Marmara Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1992.

2. Ahkam Âyetlerin Tefsirinde Sünnet’in Yeri (Doktora Tezi, Tefsir), Marmara Ün. Sos. Bilm. Ens. İstanbul 1997.

B. Kitaplar

1. Misyonerlerin Kur’ân Algısı (Bazı Kur’ân âyetleri Üzerine Filolojik Yorumları ve Eleştirisi)

C. Bilimsel Makaleler

1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlananlar

a) “Hz. Peygamber’in İctihâdı Meselesi”, Diyanet İlmi Dergisi: Peygamberimiz Hz. Muhammed - Özel Sayı- Ankara 2000, ss. 361-394.

b) “Müşkilü’l-Kur’ân ve Etrafında Oluşan Edebiyat” Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,16/2007, s. 29-61.

c) “Muhammed Osman el-Mirganî: Sûfî Kişiliği ve Tefsirciliği” Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18/2008, s. 1-46.

d) “Türklerin İslam Hukukuna Katkıları: Serahsî Örneği" TÜRKLER (Yeni Türkiye Yayınları) Ankara 2002, V, 710-720.

e) “Mecâzü’l-Kur’ân’ı Çerçevesinde Ebû Ubeyde’nin Tefsirciliği” Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,19/2009, s. 151-189.

f) Siyasî, Etnik ve İdeolojik Kıskaçta Özgün Kalabi,len Bir Dilci: Ebû Ubeyde Ma’mer b. Müsennâ”, Usûl İslam Araştırmaları, Sayı: 9, Ocak-Haziran (2008), s.119-152.

2. Ulusal Dergilerde Yayınlanan Diğer Makaleler

3. Uluslar arası Dergilerde Yayınlananlar

1. “Misyonerlik Faaliyetleri Çerçevesinde Bulgaristan Müslümanları Arasında Dağıtılan Dini Yayınlar ve Muhtevaları”, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü Dergisi, sy. 1 (2009), s. 53-79.

D. Ansiklopedi Maddeleri

1. DİA (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi) Maddeleri

a) “Müşkilü’l-Kur’ân” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), c. 32, s. 164-167.

b) “Mirganî”, DİA, c. 30, s. 152-154.

c)“Mirganiyye” DİA, c. 30, s. 154-156.

d) “Mecazü’l-Kur’ân” DİA, c. 28, s. 225-227.

e) “Mesharâî”, DİA, c. C. 28, s. 304.

f) “Muhammed Şu’le”, DİA, c. 30, 577-578.

g) “Münşî”, DİA, c. 32, s. 23-23.

h) “Şifâ”

i) “Turayhî”

j) “Tayyib”.

E. Diğer Yayınlar

1. "Ahkam Ayetlerinin Uygulamasında Ahkam Hadislerinin Yeri ve Önemi", İbnü'l-Cârud, İSLAM AHKAMI (trc. Adem Yerinde), İstanbul 2006, Giriş, s. 11-29.

2. “Kur’ân’a Göre Tevrat ve İncil’in Güvenirliği Meselesi” Bulgaristan Kaynak Dergisi.

3. “Birlik ve Beraberliği Korumak”, Bulgaristan Müslümanları BaşmüftülüğÜ Müslümanlar Gazetesi (BMG), sy. 4 (2003), s. 5;

4. “İslam ve Terörizm” BMG, sy 5 (2003), s. 5;

5. “Kur’ân’a Göre Evrensel Barış İlkeleri”, BMG, sy. 4(2001) s. 1, 5; sy. 7(2001), s. 4; sy. 3 (2002), s. 1, 3; sy. 4(2002) s. 4;

6. “İhlas Sûresinin Tefsiri”, BMG, sy. 2(2004), s. 3; sy. 3(2004), s. 3;

7. “Muavvizeteyn (Felak ve Nâs) Sûrelerinin Tefsiri”, BMG, sy. 5(2003), s. 3; sy. 6(2003), s. 3; sy. 1(2004), s. 3;

8. “Fatiha Sûresinin Tefsiri”, BMG, sy. 8(2002), s. 3; sy. 1(2003), s. 3; sy. 2(2003), s.3; sy. 3(2003), s.3; sy. 4(2003), s.3;

9. “Besmelenin Tefsiri”, BMG, sy. 7(2002), s. 3;

10. "Tebbet Sûresinin Tefsiri", Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Müslümanlar Gazetesi, Sayı 4, Ekim 2004, s. 3;

11. "Nasr Sûresinin Tefsiri", Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Müslümanlar Gazetesi, Sayı 5, Aralık 2004, s. 3;

12. “Kur’an ve Sünnet’te Hz. Peygamber Sevgisi”, BMG, sy. 3(2001), s. 6;

13. “Hz. Muhammed (s.a.s.) ve Sünnetin İslamdaki Yeri” (röportaj), Kalem; Din, Tarih, Eğitim ve Kültür Dergisi, Ekim-Kasım 2001, s. 4-9, Sofya;

E. Uluslar Arası Konferanslarda Sunulan Tebliğler

1. “Örnek Bir İnsan Olarak Hz. Peygamber”, 28 Nisan 1998/Oş, Kutlu Doğum Haftası’ndan sunulan tebliğinin aslı. Tebliğin Kırgızca tercümesi 23. 06. 2000 tarihinde baskıya verilen Oş İlahiyat Fakültesi Dergisinde yayınlanmıştır.

2. “Yaratılış ve Din Duygusu”. Çalışmanın bir bölümü “Adam Balasındaki Dinî İşenim Sezimi (Dinî Davranışların Kaynağı: Din Duygusu)” başlığıyla Kırgızca olarak 27 Nisan 1999/Oş Kutlu Doğum Haftasından düzenlenen ilmî konferansta sunulmuş olup 23. 06. 2000'de baskıya verilen Oş İlahiyat Fakültesi Dergisinde yayınlanmıştır.

3. “Türklerin İslam Kültür ve Medeniyetine Katkıları: Hukukta Serahsî Örneği (İslam dinin türk madaniyatının önügüşüne tiygizgen tâsiri; İmam Serahsînin misalında)” Türk elderinin düynölük tsivilizatsiyada algan ordu cana rolu, elaralık ilimî konferantsiya (Türk Halklarının Dünya Medeniyetindeki Yeri ve Rolü konulu Uluslararası İlmî Konferans) 21-23 Oktyabr 1999 (21-23 Ekim 1999), Oş Memlekettik Universiteti (Oş Devlet Üniversitesi), Oş/Kırgızistan. Konferans metinleri basılmıştır.

4. “Kur’ân’a Göre Evrensel Barış İlkeleri”. Çalışmanın bir bölümü Kırgızca olarak Nisan 2000/Oş Kutlu Doğum Haftası ilmî konferansta sunulmuş olup Kutlu Doğum Özel sayısında basılmıştır. Çalışma geniş haliyle Bulgaristan Müslümanları Baş Müftülüğü tarafından çıkarılan Müslümanlar Gazetesinde tefrika edildi.

5. “V (XI) - VI (XII) Kılımdarda Maveraunnahrdağı İslam Ukuku (V (XI) - VI (XII) Yüzyıllarda Mavrâünnehir’de İslam Hukuku)”, Elaralık İlimî Konferansiyâ: Tüştük Kırgızistandın Tarıhı, Madaniyatı cana Ekonomikası (Uluslararası İlmî Konferans: Güney Kırgızistan’ın Tarihi, Medeniyeti ve Ekonomik Durumu) 19-20 may 2000 cıl (19-20 Mayıs 2000) Oş 2000. Kırgız-Özbek Üniversitesi. Aslı 8 sayfa olan tebliğin tarafımdan yapılan özeti, Kızgız-Özbek Üniversitesince basılan derginin 62-66 sayfaları arasındadır.

6. “Kuranı kerimde ilimî oycügürtüğünün negizderi (Kur’ân-ı Kerim’e Göre Bilimsel Düşüncenin Temelleri), Mejdunarodnaya nauçho-praktiçeskaya Konferantsiya, Molodej v uslabiyah rınka: Problemı adaptatsii i tsnnastnoy oriyentatsii (Pazar Ekonomisi Şartlarında Gençler: Adaptasyon Sorunları ve Dinî Eğilimleri) 1-2 iyunya 2000 goda (1-2 Haziran 2000), Oşskiy tehnologiçeskiy universitet (Oş Teknik Üniversitesi), Oş 2000. Tebliğ üniversite dergisinde Kırgızca olarak basıldı.

7. “el-Üsüsü’d-diniyye fi’l-Kur’ân li’t-tâyüşü’s-silmî mea ashabi’d-diyânâti’l-uhrâ”

THE ARAB WORD AND ISLAM-IDENTITIES AND INTERCULTURAL INTERACTIONS

On occasion of the 30th anniversary of the Department of Sofia University “St. Kliment Ohridski”, May 10-14, 2005, Sofia, Bulgaria.

 

F. Seminerler

1. "Türkiye Diyanet Vakfı’nın Bulgaristan’daki Eğitim Hizmetleri", Bulgaristan'da İslam ve Eğitim, Sofya Mayıs 2004.

2. "Kurân’a göre İslam’da Tanrı Anlayışı" Sofya Üniversitesi 2004.

3. "Kurân’a Göre İslam Davetçisinin Özellikleri", Tırgavişte 2003.

II. TERCÜMELER

A. Arapçadan Türkçeye

1. Hasan Turabî, İslamî Düşüncenin İhyası (trc. Sefer Turan-Adem Yerinde) 91-213 arası. Ekin 1997.

2. Muhammed Mahzumi Paşa, Cemaleddin Afgani’nin Hatıraları, trc. Adem Yerinde, s. 398, Klasik, İstanbul 2006;

3. Muhammed bin Salih ed-Dimeşkî, Peygamber Külliyatı, trc. Adem Yerinde, (4, 5, 7 ve 8. ciltler) Ocak Yayıncılık/İstanbul, Kasım 2003 (4. Cilt), Ocak 2004 (5. Cilt), Haziran 2004 (7. ve 8. Ciltler).

5. Muhammed Ravvâs Kalaci, Hz. Ali İlmihali, Ocak Yayıncılık/İstanbul 2005.

6. İbn Cârud, el-Müntekâ (Efendimizin Dilinden İslam Ahkâmı), İz Yayıncılık/İstanbul 2006;

7. İbn Hacer el-Askalânî, el-Metalibü’l-âliye bi zevâidi’l-mesânidi’s-semâniye (nşr. Habibürrahman el-Azamî) trc. Adem Yerinde (1. ve 3. Ciltler), Ocak Yayıncılık/İstanbul 2006.

8. Nureddin el-Heysemî, Mecmeuz-Zevâid, 1. cilt Ocak Yayıncılık, İstanbul 2007.

B. Türkçeden Arapçaya:

1. Abdülaziz Bayındır, Alım-Satım ve Riba, 230 s. Süleymaniye Vakfı’nın internet sitesinde yayınlanmıştır.

IP
idinc
Yönetici
Yönetici
Simge
Site ve Forum Yöneticisi

Kayıt Tarihi: 21Ağustos2006
Gönderilenler: 2869

Alıntı idinc Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 02Eylül2010 Saat 07:02

Arap Dili ve Belağatı Ana Bilim Dalı Bölümü Hocalarımız - İstanbul İlahiyat

Ana Bilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Abdurrahman ÖZDEMİR
 
Okt. Dr. Musa ALAK
 

ÇALIŞMALARI:

A- Te’lif

1- “Ta’zimde Ölçü”, Millî Gazete, 5 Ağustos 1988 Cuma, s. 10.

2- “İslâm Muhâkeme Hukuku Edebiyatı”, Kur'ân Mesajı dergisi, sayı 16-17-18, Nisan-Mayıs-Haziran 1999, s. 209-240.

3- İbn Ferhûn’un Tebsıratü'l-Hukkâm Adlı Eserinin Tahlili, Basılmamış yüksek lisans tezi, M.Ü.S.B.E., İstanbul 1999.

4- Doğru Bildiğimiz Doğrulardan: Allah Teâlâ Dilediğini Dalâlette Bırakır Dilediğini Hidâyete Erdirir, İstanbul 2006. Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır’ın “Kur’ân’daki Men Yeşâ İfâdesi Bağlamında Meşîet ve İrâde Kavramları” başlıklı tebliği çerçevesinde karşılıklı yazılmış beş yazıdan oluşuyor (1- Abdülaziz Bayındır, “Kur’an’daki Men Yeşâ İfâdesi Bağlamında Meşîet ve İrâde Kavramları” (Tebliğ), 2006, s. 3-6; 2- Musa Alak, (Sorular), 06/03/2006, s. 7-11; 3- Musa Alak, “Meşîet-i İlâhiyye ve Hidâyet-Dalâlet” (Müzâkere-I), 07/04/2006, s. 13-20; 4- Abdülaziz Bayındır, “Kur’an’da Meşiet ve İrade ile İlgili Musa Alak’ın Tenkidine Cevap” (Cevap), 18/07/2006, s. 21-32; 5- Musa Alak, “Meşîet-i İlâhiyye ve Hidâyet-Dalâlet-2” (Müzâkere-II), 27/11/2006, s. 33-59). Fotokopi-kitap şeklinde.

B- Sadeleştirme/Latinize

1- Âbidin Paşa (ö. 1324/1906), Terceme ve Şerh-i Mesnevî-i Şerîf, I-VI, İstanbul 1324, Temsil-i râbi'den sadeleştirme çalışması, İstanbul 1993-1994. Bir yayınevi için hazırlandı, fakat basılmadı.

2- M. Şemseddin GÜNALTAY (1883–1961), Zulmetten Nura, Sadeleştirme çalışması. İkinci baskı (1331/1915) esas alınmış, diğer baskılardaki önemli değişiklikler gösterilmiştir. İstanbul: Furkan Yayınevi, 1996 (1. baskı), 1998 (2. baskı).

3- Ahmed MÜDERRİSOĞLU (Eski Kayseri müftüsü), Telhîs Ebyâtının Şerhi Binbir Hakikat, Elyazması eserden latinize çalışması, İstanbul-İzmir 1995-1996. Müellifin torunu Şükrü Özger için hazırlandı; hazırlayan olarak Şükrü Özger adına yayınlandı. İstanbul: Çamlıca Yayınları, 2006.

4- Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi. Latinize çalışması. İstanbul 2000-2001. Kaknüs Yayınları için hazırlandı, fakat basılmadı.

5- Zâkir Kâdirî UGAN, “Gayr-i Dinî Rivâyetler”, Sadeleştirme çalışması, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 4, İstanbul 2002, s. 259-289.

C- Arapçadan Çeviri

1- Serahsî (ö. 490/1090), Mebsût, 28. Cilt, s. 144-213, İstanbul: Gümüşev Yayıncılık, 2008.

2- İmam Birgivî (ö. 981/1573), Avâmil Risâlesi, Basılmadı, İstanbul 2002.

3- Muhammed Umâra, “İkinci Bölüm: Dünya Medeniyetleri Çatışmadan Diyaloğa” (el-Hadârâtü’l-Âlemiyye: Tedâfu‘ em Sırâ‘?), Küreselleşme ve Kimlik Problemi, İstanbul: Yeni Akademi Yayınları, 2006, s. 57-95.

4- Muhammed Zâhid el-Kevserî (ö. 1371/1952), “Gelenbevî İsmail Efendi”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 11, İstanbul 2005, s. 137-154.

D- Arapça Ders Notları

1- Arapça’da Kelime Çekimleri (Emsile-Bâblar-Sâlim Fiiller), Arapça-I Ders Notları, İstanbul 2000-2008.

2- Arapça-IV, (IV. Yarıyıl Ders Notları), İstanbul 2008, 2009.

E- Dizgi ve İtinâ Çalışmaları

1- Binâ, İstanbul 1422/2001,

2- Maksûd, İstanbul 1422/2002,

3- Birgivî (ö. 981/1573), Avâmil, İstanbul 1421/2000.

4- Birgivî (ö. 981/1573), İzhâru’l-esrâr, İstanbul 1421/2000.

5- Molla Yunus, Kitâbu’z-Zurûf, Kürtçe’den Arapça’ya çeviren: Mehmed Şirin Doğan, İstanbul 1423/2003.

6- Gelenbevî (ö. 1205/1791), Risâletü’l-Âdâb.

7- Eğînli İbrahim b. Halil, Metnün fi’l-Vaz’.

8- Ebherî (ö. 663/1265), İsâgoci, İstanbul 1424/2003.

IP

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,090 Saniyede Yüklendi.rüyada ağlamak | siyah peynir | rüyada köpek görmek | rüyada altın görmek | rüyada para görmek | rüyada bebek emzirmek | rüyada gelinlik giymek | rüyada eski sevgiliyi görmek | rüyada silah görmek | rüyada örümcek görmek | rüyada kavga etmek | rüyada aslan görmek | rüyada papağan görmek | rüyada timsah görmek | rüyada domuz görmek | rüyada hırsız görmek | rüyada burun kanaması | rüyada bal görmek | rüyada örümcek görmek | dask sigortası