Onlinearabic.net Anasayfası   Aktif KonularAktif Konular  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş   
Sakarya İlahiyat İLİTAM 1. Sınıf Dersleri
  Forum Anasayfası Onlinearabic.netİLİTAM - İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS TAMAMLAMA PROG.İlitam Öğrencileri Tanışma BölümüSakarya İlahiyat İLİTAM 1. Sınıf Dersleri

Mesaj icon Konu: İslam Tarihi (8. Hafta)

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
başka biri
Aktif Üye
Aktif Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 08Nisan2008
Konum: Sakarya
Gönderilenler: 235

Alıntı başka biri Cevapla bullet Konu: İslam Tarihi (8. Hafta)
    Gönderim Zamanı: 05Kasım2009 Saat 00:00

İSLAM TARİHİ (8.Hafta)

OSMANLI DEVLETİ

Kuruluş ve Osman Gazi Devri (1299-1326)

Osmanlılar Oğuzların sağ kolu olan Günhan kolunun Kayı boyuna mensuptur. Anadolu’ya Malazgirt savaşı sırasında gelmişlerdir. Bir kısmı Ankara’nın batısına Karacadağ’a yerleşmiştir. Doğuda kalanlar da Artuklu Devletini kurmuştur. Karacadağ’a yerleşenlerin lideri Ertuğrul Bey’dir. Babası Gündüz Alp’tir.

Ertuğrul Bey’in vefatından sonra oğlu Osman Bey yerine geçmiştir. Osman bey ahi resilerinden Şeyh Edebali’nin kızıyla evlenmiş. Anadolu Selçuklu Devletin’nin yıkılması ve Bizans’taki taht kavgaları sayesinde yavaş yavaş topraklarını genişletmiştir.

Orhan Gazi Devri: (1326- 1361)

Beyliğin merkezini Bursa’ya taşımıştır. İznik’i ele geçirmiş en büyük kilisesini camiye çevirmiştir. İzmit, Balıkesir ve ankara’yı da zaptetmiştir. Osmanlıları beylik haline getiren Orahn Beydir. 38 yıl hüküm sürmüştür.

I.Murad Devri (1361- 1389)

Murat hüdavendigar kendisine muhalefet eden kardeşinin isyanını bastırdı. Malkara, İpsala, dedeağaç’ı aldı Edirneyi fethetti.

Bizan onun dönemimde Osmanlı ile sulh yaptı. Osmanlı’nın balkanlardaki konumu güçlendi. Anadolu’dan balkanlara türk göçmenleri yerleştirdi.

Kadıaskerlik makamını ve yeniçeri ocağını kurdu.

Sırp sındığı Muharebesi: Sırplar, Bulgarlar, Eflaklar, Bosnalılar ve Mazarlar Macar Kralı Layoş’un emrinde Edirne ve Filibe’yi kurtarmak için harekete geçti.Keşif seferine çıkan hacı  İlbeyi Meriç’i geçtikten sonra düşmanlara saldırdı ve mağlup etti bu savaşa sırp sındığı muharebesi denildi. (1364)

Osmanlı’nın başkenti Edirne’ye taşındı.

Sultan Murat oğlu Yıldırım Beyazıt’ı Germiyan beyinin kızyla nişanladı. Gelin çeyizi olarak Kütahya, emet ve tavşanlı Osmanlıya verildi.

Sofya Sırbistan ve Manastır fethedildi. (1380-1386)

 

Balkanların fethini kolaylaştıran etkenler:

Osmanlı fethettiği yerlerdeki halka iyi davranmış, dinlerine karışmamıştı. Sultan Orhan zamanında Osmanlılara esir düşen Selanik baş psikoposu Gregori Palamas mektubunda Hristiyanların tam bir dini serbestlik içinde olduğunu yazar.  Bizansın bozuk idaresi baskılarından bıkan halk Osmanlıyı tercih etmiştir.

Balaknalra eskiden gelip hristiyanlaşmış olan ama Türklüğünü yütürmeyen Peçenek, Uz, Kuman, Gagavuz ve Vardarlar’da fetihlere yardım etmiştir.

Fetihlerin en önemli özelliği bir yağma faaliyeti değil gidelen yerleri yurt edinme faaliyeti şekline olmasıdır. Şuurlu sistemli bir siyaset izlenmiştir.

Osmanlı-Karmanoğlu Savaşı

1386’da Karamanoğlu Beyşehir’i işgal etti. Konya önünde yapılan savaşta Karamanoğlu lideri Alaaddin Bey yenildi (1387) Karamanoğlunun yenilmesi Osmanlının itibarını arttırdı.

I.Kosova Savaşı ve I.Murat’ın Vefatı:

Bosna krallığına gönderilen Şahin Paşa yenilince Hırvat, Macar, sırp ve bütün Balkan kralları bir haçlı ordusu kurdu.Bu ordu Omsalı ordusuyla Kosova’da karşılaştı (1389) Sekiz saat süren savaş Osmanlılının zaferi ile sonuçlandı. Ancak savaştan sonra muharebe alanını gezen sultan Murat’ı Miloş Obiliç adlı bir sırp aniden hançerledi. Sultan ölmeden önce oğlu Beyazıt’ı hükümdar yaptı. Cesedi ilaçlanarak Bursa’ya getirildi. Ancak iç organları Kosova’da gömüldü ve organlarının gömüldüğü yere bir türbe yapılarak “meşhed-i hüdavendigar” adı verildi.

Kosova zaferi Osmanlı’nın balkanlarda güçlenmesini sağladı. Sultan Murat 30 yıl hükümdarlık yaptı.

Yıldırım Beyazıt (1389-1403)

Sultan muratın ölümü üzerine Anadolu’da durumun karışması üzerine Beyazıt Sırplarla acele anlaşmalar yapıp anadoluya geçti.

Germiyanoğulları, Aydınoğlu, Menteşe ve Saruhan Beyliklerini bastırdı. Eflak Prensi Mirca’nın isyanını da bastırarak onu vergiye bağladı.

Niğbolu Meydan Muharebesi (1396)

Osmanlı’nın Bosna ve Arnavutluğa kadar ilerlemsi Haçlıları telaşlandırdı.100 000 kişilik bir Haçlı ordusu kurarak muhasara altındaki İstanbul’u kurtarmak üzere harekete geçtiler. 1396 yılı eylülünde Niğboluya geldiler. Kaleyi kuşattılar. Yıldırım Beyazıt 70-80 000 kişilk bir orduyla Haçlıları yendi. İşgal ettikleri yerleri geri aldı. İstanbul’u tekrar kuşattı. Güzelce Hisar denilen Anadolu hisarını yaptı. Timur’un ortaya çıkmasıyla Bizansla anlaşma yaptı onu haraca bağladı.

Timur-Bayezıt Münasebetleri

Bir ayağı sakat olduğu için Timurlenk veya aksak Timur denilen Timur Semerkant valisinin isyanında onun yanında yer almıştı. Belh emiri olmuş Altınordu Devletine seferler düzenleyerek onu yıpratmıştı.İran’ı aldı. Azarbeycan ve Bağdat emirleri Timur’dan kaçıp Beyazıt’a sığındı. Beyazıt emirleri geri vermeyince Timurla arası iyice açıldı. Timur Malatya ve sivas’ı istila etti. Beylikleri ortadan kaldırılan Anadolu Beyleri de Timur’a iltica etti

Ankara Muharebesi:Timur ve Beyazıt’ın ordusu Çubuk ovasında karşılaştı. Sonuçta Yıldırım Beyazıt esir düştü. (20 Temmuz 1402) Bu yenilgi 50 yıl kadar bir duraklamaya neden oldu. Bu dönemde Anadoludaki bütün beylikler yeniden kurulmuş Anadolu’da tam bir anarşi ortamı doğmuştur. Timur Osmanlı hazinelerini ele geçirmiş yağmalar yapmıştır. Anadolu tahrip edilmiştir. Yedi ay esir hayatı yaşayan Yıldırım Bayezit 1403 tarihinde vefat etti. Bursa’daki ulu camii ve Yıldırım camiinin yaptırmış.

Fetret Devri (1402-1413)

 Yıldırım Bayezit’in esareti döneminde Timur Anadolu’yu bir daha toparlanamayacak hale getirmiş Yıldırım oğulları arasında paylaştırmıştı. On yıl boyunca şehzadeler arasında savşalar devam etmiş, bizans’ın entrikaları da iyice artmıştı.İsa çelebi Bursa’da, Mehmet Çelebi Amasya’da hükümdar olmuştu.Mehmet çelebi sonunda İsa Çelebiyi yenerek bursayı ele geçirdi.Ve İsa Çelebiyi öldürdü. Daha sonra Musa Çelebiye destek vererek Süleyman Çelebiyi öldürttü. Sonuçta Anadoluda iki kardeş kaldı. Musa ve Mehmet çelebi. Mehmet çelebi daha sonra kardeşi Musa çelebiyi’de yenerek Osmanlı Devletini tek bayrak altında topladı.

Çelebi Mehmet: (1413-1421)

Çelebi Mehmet döneminde Anadoludaki birlik tamamen yıkılmıştı.  Sırp, Eflak, Yanya, Venedik, Ceneviz ve diğer devlet elçileri Çelebi Mehmet le yeni anlaşmalar yaptılar.

Karamaoğlu II. Mehmet Bursayı almıştı. Süleyman Çelebi gelince kaçmıştı.

İzmir ve çevresi geri alındı. Karamanoğlu ile sulh yapıldı.

Mustafa Çelebi:

Mustafa Çelebi Bayezit’in oğullarındandı. Timur tarafından Türkistan’a götürülmüş, sonra da geri dönmüştü. Çelebi Mehmet’e karşı ayaklandı. Sonuçta Bizans’a sığındı Bizans Mustafa Çelebi’yi geri vermedi ama Limni adasında otuz kadar maiyeti ile muhafaza edeceğini söyledi. Karşılığında 300 000 akça istedi. Çelebi Mehmet bu teklifi kabul etti. 1421 yılında öldü.

II.Murat (1412-1451)

18 yaşındaki Sultan II. Murat babasının ölümü üzerine Manisa’dan Bursa’ya geldi. Bizans imparatoru Mustafa çelebiye on kadırga vererek serbest bıraktı. Mustafa çelebi Edirneye gelerek Osmanlı hazinelerini ele geçirdi ve hükümdarlığını ilan etti. Üzerine gönderilen Murat’ın kuvvetlerini yenerek Vezir-i Azam Bayezit Paşayı öldürttü.

Edirneyi ve Geliboluyu alan Mustafa Çelebi Anadoluya doğru yürüdü. Bütün akıncı beyleri onu destekledi. Sultan Murat’ın ordusu ile Ulubat suyunun iki yakasında karşı karşıya geldiler. Sonunda Mustafa Çelebi kaçtı Peşine düşen Sultan Murat amcasını Rumeli’de öldürttü.

Mustafa Çelebi tarihte Sahte Mustafa, Düzmece Mustafa ve düzme Musatafa gibi adlarla anılmaktadır. Bunun nedeni onun çevresindeki kuvvetleri dağıtmak ve zayıf düşürmektir.

Amcasını yenen Sultan Murat 1422’de Edirneye gelerek tahta oturdu.

İstanbul muhasarası ve Küçük Mustafa Çelebi Vakası:

Sulatn II. Murat İstanbul’u kuşatarak Bizans üzerinde baskısını arttırdı. Bizans imparatoru ise sultan’ın 13 yaşındaki kardeşi Küçük Mustafa Çelebi’yi yanına çağırttı. Kendini destekleyeceğini söyleyerek Anadolu’ya gönderdi. Bizans’ın oyununa gelen Küçük Mustafa Çelebi isyan etti. İsyan üzerine II. Murat kuşatmayı kaldırdı. İznik’e gelerek kardeşini yakalttı ve boğdurttu.

Germiyan Beyinin ölümünde sonra hiç çocuğu olmadığı için vasiyeti gereği Germiyan toprakları da Osmanlıya katıldı. Sultan Murat, Süleyman Çelebi tarafından Bizans’a bırakılan Selanik’i tekrar fethetti. (1430)

Avrupa akını, Haçlı seferi ve Edirne –Segedin Anlaşması:

Mezit Bey emrindeki Osmanlı akıncıları 1442 yılında Transilvanya’ya yaptığı bir akın sırasında Jan huyan ile bir kısım haçlı kuvvetlerinin arasında kalarak şehit olmuştu. Bunun intikamı için Hadım Şehabettin paşa ve Kula Şahin Paşa konutasında bir ordu gönderildi. Jan huyan Hadım Şehabettin Paşayı yendi. Bu yenilgi jan huyand’ın şöhretini arttırdı ve Osmanlıya karşı bir haçlı ittifakı oluşmasını sağladı. Bu ittifakta Leh, ulah,Sırp, Alman, Fransız ve Belçika gönüllüleri ile birlikte Karamanoğlulları da vardı.

Haçlı ordusun başında Polonya ve Macaristan kralı Ladislas ve Jan Huyand vardı. Rumeli’de Osmanlıyı yendiler. Sultan murat Karamanoğlu üzerine yürüyerek onu yendi. Haçlıların ilerlemesi devam etti. Durumdan istifade eden Karamanoğlu Osmanlı topraklarına saldırıp büyük zarar verdi. Sultan murat Macar kralı Ladislas’dan sulh istedi ve Segedin anlaşması imzalandı. İki hükümdar da anlaşmaya bağlı kalacaklarına dair kutsal kitaplarına el bastılar.Karamanoğlu’nun yaptığının İslam’a ne derece uyduğu ile ilgili dört mezhep ulemasına fetva soran II. Murat  ulemanın karamanoğlunu mahkumetmesi üzerine Karamanoğlu topraklarına girdi ve ağır şartlarla bir anlaşma imzalandı. (1444). Sultan Murat bir daha edirneye dönmedi ve tahtını oğluna bıraktı.

Varna Muharebesi (1444)

Sultan murat’ın 13 yaşındaki oğluna tahtını bırakmasından faydalanmak isteyen Avrupalılar harekete geçti. Edirne-Segedin anlaşmasını bozmak istemeyen Ladislas’a papa kafirlere edilen yeminin geçerli olmayacağına dair fetva vererek anlaşmayı bozdurmuştur.

Kral Ladislas komutasında bir Haçlı ordusu toplanıp Varnaya doğru yola çıktı. Sultan murat’da veziri ve oğlunu Edirne’de bırakıp Varna’ya geldi. Haçlılara karşı büyük bir zafer kazanıldı. Ladislas öldürüldü. (10 Kasım 1444)

İkinci Kosova Muharebesi (1448)

Osmanlı sarayında yetişip Müslüman olan ve İskender adını alan Arnavut prensi kaçarak Arnavutluğa döndü. Ve isyan etti. Sultan murat bu isyanla uğraşırken Macarlar, eflak, Bohemya ve Polonya’dan topladıkları 90 000 askerle hududu geçti. Bunun üzerine sultan Murat’da Kosova’ya geldi ve Haçlı ordusu bir kez daha bozguna uğradı. (Ekim 1448)

Sultan murat 30 yıllık hükümdarlığın ardından 48 yaşında vefat etti.

OSMANLI DEVLETİ’NİN YÜKSELME DÖNEMİ

Fatih Sultan Mehmet (1451-1481)

II. Mehmet 19-20 yaşlarındayken tahta çıktı. Karamanlılar üzerine yürüdü. Yıldırımın yaptırdığı Güzelcehisar’ın (Anadolu hisarı) karşısına üç dört ay gibi kısa bir sürede bir hisar daha yaptırdı.

Edirne’ye dönen Fatih çok büyük toplar döktürdü. 5 Nisan 1453 günü İstanbul surlarının önüne geldi ve İstanbul’u karadan ve denizden kuşattı. 29 Mayıs 1453’de de İstanbul’u fethetti.

22 yaşında “fatih” ünvanını alan II. Mehmet bir patrik tayin etti. Ayasofya’yı camiye çevirdi. Vezair’i azam Halil Paşa’yı Yedikuleye hapsetti ve Bizans’tan rüşvet aldığı gerekçesiyle idam etti.

İstanbul’un fethi ile Doğu Roma İmp. Ortadan kalkmıştır.

Fatih devrinde donanmaya önem verilmiş Gelibolu, İzmit, Gemlik ve İstanbul’da tershaneler kurulmuştur.  Donanmanın merkezi Gelibolu idi.

Fatih’in Güney Karadeniz Seferi: Amasra ve Sinop savaşmadan ele geçirildi. Trabzon rum İmparatorluğu’da 1461’de karadan ve denizden kuşatılarak ortadan kaldırıldı.

Otlukbeli Muharebesi: Uzun Hasan, Osmanlı’ya karşı haçlılarla ittifak yaptı. Venedikten top istedi. Tokat’ı alıp yağmaladı, Orta Anadolu ve çevresinin kendisine bırakılmasını istedi.

1473 yılında 100 000 kişilik orduyla yola çıkan Fatih Otlukbeli’ne geldi. Uzun Hasan Fatih karşısında uzun süre dayanamadı ve mağlup oldu.

Kuzey Karadeniz Seferi: Fatih, Cenevizlilere ait Azak ve Kefe’yi alıp Karadeniz’i bir Türk gölü haline getimek için Gedik Ahmet Paşa’yı 70 000 asker ve 300 gemiyle Kuzey Karadeniz seferine gönderdi. Kefe ve Azak alındı.

İtalya Seferi: Gedik Ahmet Paşa 1479 yılında İtalya’ya gönderildi ve Zanta, Kafelonya ve ayamavra adalarını aldı. Ancak Fatih’in hastalanması üzerine İtalya seferi yarım kaldı.

Fatih’in Ölümü ve Şahsiyeti: Fatih yeni bir sefer için odugahını Gebze yakınında Hünkar çayırında kurduğu sırada 4 Mayıs 1481’de 51 yaşında vefat etti. Zehirlenerek öldüğü söylenmiştir. Fatih iki imparatorluğa (Doğu Roma ve Trabzon İmparatorluğu), dört krallığa son vermişti. ( Kırım, Karaman, Sırbistan ve Bosna). 30 yıl hükümdarlık yapmıştır.

II. Bayezid (1481 – 1512)

Fatih’in ani ölümü siyasi buhrana sebep oldu.

Bayezit ve Cem mücadelesi: Babaları öldüğü sırada Bayezit Amasya’da, Cem ise Konya’da vali idi. Her ikisine de babalarının ölümünü bildirmek üzere haberci gönderilmişti ama Cem’e giden haberci yolda öldürüldü. Bayezit gelip tahta oturdu. Durumu geç öğrenen Cem devletin taksimi istedi ama teklifi kabul edilmedi. Üzerine kuvvet gönderilince Mısır’a kaçtı. Ertesi yıl Konya üzerine yürüdü ama mağlup oldu. Rodos şövalyelerine sığındı.

Şövalyeler Cem’i siyasi bir silah olarak kullanmaya başladılar. Rodos’un sıkıştırılmaması için Cem Sultan’ı Fransa’ya gönderdiler. 7 yıllık esaretten sonra Papa’ya teslim edildi. Papa 300 000 altın karşılığında Cem’i zehirledi.

II. Bayezit’in Tahtan İndirilmesi ve Şahsiyeti: Sultan Bayezit’in hayatta üç oğlu vardı. Ahmet, korkut ve Selim. Selim 1512 yılında askerin desteği ve talebi ile tahta çıktı. Tahtını oğlu Selim’e bırakan Bayezit Dimetoka’ya giderken yolda vefat etti. (26 Mayıs 1512)

Bayezit çok tahsilli idi. Osmanlıların en bilginlerinden sayılırdı. Devri. Fatih’in fetihlerini pekiştirilmesi ve durgunluk devri olarak kabul edilir.

Yavuz sultan Selim (1512-1520)

Çaldıran Meydan Muharebesi: (23 Ağustos 1514): Anadolyu ele geçirmek isteyen Şah İsmail ile Yavuz Çaldıranda karşı karşıya geldi. Şah yenildi. Ve kaçtı.

Osmanlı Memlük Münasebetleri ve Mercidabık Muharebesi: Omsalı ile Memlükler arasında 1490’da yapılan anlaşma bir nevi mütareke gibiydi. Ama Osmanlılar mağlubiyeti hazmedemişti. Sonunda Osmanlı ordusunun ilerlemesine mani olduğu gerekçesi ile Memluklere savaş açıldı.

5 Mayıs 1516’da Mecidabık’ta iki ordu karşılaştı. Memlükler yenildi. Suriye, Lübnan, Ürdün Osmanlının eline geçti.

Ridaniye Savaşı: 22 Ocak 1517’de Yavuz kölemenleri yendi. Kölemen tahtındaki Tomanbay öldürüldü.

Mısır’ı ele geçiren Yavuz orada sekiz ay kaldı. Ebul Berekat Mekke ve medine’nin anahtarını Yavuz’a gönderdi. Suriye Mısır’ın alınması Osmanlı ekonomisini çok güçlendirdi. Yavuz hilafeti devraldı.

Yavuz 1520’de vefat etti. İlmi meclislere değer verirdi. Suriye, flitsin ve Hicaz’ı almak mevkiini arttırmıştı.

Kanuni Sultan Süleyman: (1520- 1566)

Yavuz’un tek varisi idi. Piri Paşanın teşviki ile Belgrat’a seferler düzenledi ve üçüncü kuşatmada şehri aldı.

Rodos’un Fethi: Rodos Senjan şövalyelerinin elindeydi.İslam topraklarına baskınlar düzenleyip esirler alıyor, ticarete engel oluyorlardı. 5 ay 25 gün süren kuşatmanın ardından ada ele geçrildi. (1522 Aralık)

Mohaç Meydan Muharebesi: Osmanlı’nın Rumeliye girişinden itibaren haçlıların başında olan Macarla bu muharebe ile silinmiştir.  (29 Ağustos 1526) Ardından Budin fethedildi.

Viyana Kuşatması ve Avusturya Seferi : Kanuni 27 eylül 1529’da Viyanayı kuşattı. Almanya- Avusturya İmparatoru Şerlken’in kardeşi Ferdinat Macar topraklarına saldırmış ve kendini Maceristan kralı ilan etmişti.

Barbaros Hayrettin Paşa ve Preveze Deniz Muharebesi:

Barbaros 6 Nisan 1534’te Kaptan-ı Deya oldu. 28 Eylül 1538’de Andre Dorya komutasındaki haçlı donanmasını hezimete uğrattı. Preveze Türklerin dnizde kazandığı en bütük muharebedir.

Osmanlı donanması Kızıldeniz ve Hint Okyanusunda’da faaliyet gösterdi. Bu dönemde Akdeniz ve Kızıldeniz Türk gölü haline geldi.

Irakeyn seferi:Bağdat Hanı Zülfikar’ın şehrin anahtarını Kanuniye gönderdiğini duyan İran Şahı Tasmasb Bağdat üzerine yürüdü. Kanuni Veziri azam İbrahim Paşa’yı Defterdar İskender Çelebi ile İran seferine gönderdi.Ordu Tebriz’e geldi ve kışı düşman arazisinde geçrimeye kalkınca Kanuni’de sefere iştirak etti ve Bağdat’ı aldı. Bu yüzden bu sefere Irakeyn Seferi denildi.

İran’la 37 yıl boyunca süren savaş Amasya Anlaşması ile sona erdi. (29 Mayıs 1555). Anlaşmaya göre Tebriz, Irak ve Doğu Anadolu Osmanlılara kalıyordu. Anlaşma Şah tasmasb’ın ölümüne kadar devam etti.

Kanuni devrinde Osmanlılara tabi imtiyazlı hükümetler: Kırım hanlığı, Mekke-i mükerreme emirliği, Eflak, boğdan, Sakız ve Erdel Voyvodalıkları idi.

Kanuni son seferine 71 yaşında çıktı. Hatsa idi. Veziri Azam Sokullu Mehmet Paşa idi. Zigetvar kalesi kuşatıldı. 7 Eylül 1566’da Kanuni öldü. Ölümü gizli tutuldu. Kanuni en uzun salatanat süren Osmanlı hükümdarıdır. Osmanlıyı güçlendiren ilk on padişahın sonuncusudur.

Osmanlı medeniyeti en yüksek seviyeye bu dönemde çıkmıştır. Kanuni ilim ve sanatı severdi “Muhibbi” mahlası ile yazdığı şiirlerden oluşan divanı vardır.

II. Selim (1566-1574)

Kanuni’nin sağlığında her ikisi de Hürrem sultan’ın oğlu olan Bayezit ve Selim arasında taht mücadelesi başladı. Kanuni Selim’i destekledi. Selim devletin başına geçince işleri Sokullu Mehmet Paşa’ya bıraktı.

Kıbrıs’ın Fethi ve İnebahtı Bozgunu:

II. Selim Sokullu’nun muhalefetine rağmen adanın fethine karar verdi.1571 yılında ada fethedildi. Kıbrıs’ı kurtarmak için Donjuan emrinde Venedik, Papa, Ceneviz, Malta ve İspanya donanmaları İnebahtı önünde Osmanlı Donanmasını mağlup etti. Kılıç ali Resi kırk kadar gemiyi kurtardı. Bilahere Kaptan-ı derya oldu.

II. Selim !574’te vefat etmiştir. Savaşlara hiç katılmamıştır. Edirne Selimiye Camii ile ismini ebedileştirmiştir.

III. Murat (1574-1595)

Babasının ölümü üzerine İstanbul’a gelerek tahta çıktı. Sokullu’yu veziri azamlıkta bıraktı ama müstakil iş yapmasına müsaade etmedi.

Osmanlı Fas sultanını desteklemiştir. Buna karşı çıkan Portekiz kralı Sebastiyan’ın emrindeki orduyu Vadius Seyl muharebesinde mağluğ etmiştir. Sinan Reis Portekiz donanmasını perişan etmiştir. Bu mağlubiyet Portekiz’in sonu olmuştur. Fas ise bir müddet daha Osmanlı’ya tabi olmuştur.

Osmanlı Safevi Savaşları: İran’ın bir kısım Doğu Anadolu beylerini kendi saflarına çekmesi ile başlayan savaş 12 yıl sürmüştür.

IP

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,064 Saniyede Yüklendi.rüyada ağlamak | siyah peynir | rüyada köpek görmek | rüyada altın görmek | rüyada para görmek | rüyada bebek emzirmek | rüyada gelinlik giymek | rüyada eski sevgiliyi görmek | rüyada silah görmek | rüyada örümcek görmek | rüyada kavga etmek | rüyada aslan görmek | rüyada papağan görmek | rüyada timsah görmek | rüyada domuz görmek | rüyada hırsız görmek | rüyada burun kanaması | rüyada bal görmek | rüyada örümcek görmek | dask sigortası