Onlinearabic.net Anasayfası   Aktif KonularAktif Konular  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş   
Sakarya İlahiyat İLİTAM 1. Sınıf Dersleri
  Forum Anasayfası Onlinearabic.netİLİTAM - İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS TAMAMLAMA PROG.İlitam Öğrencileri Tanışma BölümüSakarya İlahiyat İLİTAM 1. Sınıf Dersleri

Mesaj icon Konu: İslam Tarihi (1. hafta)

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
başka biri
Aktif Üye
Aktif Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 08Nisan2008
Konum: Sakarya
Gönderilenler: 235

Alıntı başka biri Cevapla bullet Konu: İslam Tarihi (1. hafta)
    Gönderim Zamanı: 29Ekim2009 Saat 17:01

  İSLAM TARİHİ (1. Hafta)

Emeviler

 Türkler ve Müslümanların arasındaki ilk temaslar 642 de Nihavent savaşının ardından Irak’ın fethinin tamamlanması ile olmuştur.Ancak bu tarihten öncede Sasani imparatorluğu aracılığı ile birbirlerinden haberdardırlar.Cahiliye devri Arap şairlerinden  nabiga ez zubyani Hasan,b.Hansala Evs b. Hacer ve Şemam b.Zırar şiirlerinde  Türklerden bahsetmiştir.

  Emeviler döneminde (651-750)Türklerle Araplar arasında ilişkiler pek sıcak olmamıştır.Özellikle Maveraunnehir ve Kafkaslarda sürekli çatışmalar yaşanmış.İslamın yayılışı yavaş olmuştur.Horosan valisi Ubeydullah b.Ziyat  ilk kez Horosanı kuşatmışlar.Maveraunnehirin fethi Kuteybe b.Müslimin Horosan valiliği döneminde gercekleşmiştir.(705-715)

 

   Emeviler döneminde Türkler devletle sadece askeri kademelerde istihdam edilmişlerdi.

    

Ömer b.Abdulazizin 717-720 yılları arasındaki kısa süreli halifeliği zamanında Türk-Arap ilişkileri biraz iyileşmiş ama onun ölümüyle eski haline dönmüştür.

    Hişamın halifeliği döneminde Horosan valisi Eşreş b.Abdullah Türkler arasında İslamı yaymak için çalışmış o dönemde Belh şehrinde bir camii yapılmıştır.(742)

    İslamın cografyacısı Yakut el-Hamevi Hişamın Türk hakanını islama davet için ona heyet gönderdiğini yazar.

Emevilerin son Horosan valisi Nasr b.Seyyardır. Arap Türk ilişkelerini düzeltmeye çalışmıştır.

 -Emeviler döneminde arzu edilen bir şekilde İslamlaşma olmamıştır.

-Belli ölçüde Türkler Emevi devletinin zimmetinde olmuş.

-Ömer b.Abdülaziz döneminde kısmi bir iyileşme olmuştur.

 

ABBASİLER DÖNEMİNDE TÜRKLER  

 Abbasiler dönemi Türk-Arap ilişkileri açısından dönem noktası olmuştur. İlk Abbasi Halifesi Ebul Abbastır. Müslümanlardan cizye alınmasını emretmiştir. Ehliyet ve liyakate önem vermiştir.

751 TALAS SAVAŞI:Türk islam tarihinde önemli bir yer tutar.Batı Türkistanda Çinliler ile Türkler  arasında süren bir nüfus mücadelesi vardı.Göktürklerin yıkılmasıyla (743)inlilerin önünde bir güç kalmadı.Aynı dönemde Arapların Maveraunnehir e saldırıları yoğunlaşınca Türk beyleri çinden yardım taleplerine Fergana ihdişi çin in hakimiyetine kabul ederek ondan yardım isteyen ilk Türk hükümdarıdır.Daha sonrada çin yardım yardım taleplerine olumlu cevap vermişti.Ancak 733de Türgiş Hakanı Sulunun öldürülmesi ile ortaya çıkan otorite boşluğundan faydalanarak Türklere saldırmak üzere ordusunu toplamıştır.Türkler bunun üzerine Araplardan yardım istemiş ve 751 yılında Müslüman ve Çin ordusu Talas yakınlarında karşılanmıştır.Çinliler büyük bir yenilgiye uğramıştır.

  TALAS SAVAŞININ SONUÇLARI

1)Bu tarihten itibaren Türk Arap ilişkileri dostane olmuştur.Türklerin Müslümanlığı kabulü hızlanmıştır.

2)Çinliler bölgedeki hâkimiyet emellerinden vazgeçmiştir.

3)Türk hâkimiyeti yeniden tesis edilmiştir.

4)Müslümanlara esir düşen Çinliler vasıtasık kâğıt imalatı Semerkanda geçmiş.

5)Yel değirmeni İslam dünyasına geçmiş.

6)Uzak doğuda İslam ve Türk kültürünün yansımaları hissedilmiş.

 

Türkleri ilk kez devlet hizmetinde görevlendiren ikinci Abbasi halifesi Ebu Cafer el Mansur

  Halife memmun zamanında Maveraunnehir tam olarak hakimiyet altına alındı.Mutasım zamanında da aynı siyasete devam edildi ve Maveraunnehir in büyük kısmı Müslüman oldu.

  Halife memun kendisine yönetimine getiren İranlılardan bir süre sonra rahatsız olunca Türklere ağırlık verdi.Bu da Türklerin Abbasi hilafetindeki ağırlıklarının artmasını sağladı.Mutasım memun un kardeşi idi ve emrindeki orduda 4 bin kadar Türk vardı  Tolunoğulları nın kurucusu Ahmet b.Tolunda onlar arasındaydı Mısır isyanın bastırmak için Mısıra giden askerler arasındaydı.Mutasım hilafete geçişinde Türkler önemli rol oynamıştır.

  Şemsettin Günaltay Hakkı Dursun ve Ekrem Pamukçunun yaptığı araştırmalar sayesinde Abbasi döneminde etkin olan Türkleri tanıma imkanı buluyoruz.;Sül ailesi,Hammad et Türki Züheyr Et Türki Mübarek et Türki Yahya b.Davut el Hursi Ubeydullah Yahya B.Hakan et Türki Abbasi Hilafetinde memurluktan başlayarak vezirliğe ulaşan ilk Türk tür.

 İshak b.Kundacık el hazari nin lakabı “zu’s seyfeyn”dir.

IP
başka biri
Aktif Üye
Aktif Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 08Nisan2008
Konum: Sakarya
Gönderilenler: 235

Alıntı başka biri Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 29Ekim2009 Saat 17:02

   İSLAM TARİHİ (2. Hafta)

 

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ

 

TOLUNOĞULLARI(868-905) Kurucusu Ahmet b.tolun Babası Nuh b. Esed in kölesiydi.Nuh Ahmet b Tolun un babasını (tolun)halife Memuna hediye etmiştir.Oda zamanla orduda önemli mevkilere Ahmet 835 de Bağdat ta doğdu.Babasının ölümünden sonra onun yerine geçti.Ancak  o sınır boylarına giderek cihad etmeyi  tercih etti.Halife Müstan in ona çok değer verdi.Oda Halifeye sonuna kadar sadık kaldı.Halife ona Meyyas adında bir cariye hediye etmişti.Tolunoğullarını ondan yönetecek olan oğlu Humaraveyh bu cariyeden doğmuştur.

  Tolunoğullarının kurulduğu dönemde Abbasi Halifeleri iyice zayıflamıştı. Ahmet Mısırı yönetmek üzere Fustata gitmişti ama bütün Mısır onun hakimiyetinde değildi.Valilerin müstakil devlet kurmasını engellemek için  Ülke idari bölgelere ayrılmıştı.Ahmet b.tolun bir yandan rakipleri ile bir yandan da Bağdatla mücadele etmek zorundaydı.Abbasi Hilafeti içinde çıkan ayaklanmalar Ahmet’e yardım etti Bayık Beyin mısır valiliğin neden alınmasından sonra onun yerine Ahmet in kayınpederi Yarcuh et-Türki atandı.Buda Ahmeti rahatlattı.

   Ahmet b.talun Mısıra hakimiyeti sırasında en çok halife Mutemidin kardeşi el-Muvaffakile mücadele etmiştir.

  Ahmet b.talundan sonra yerine oğlu Hümareveyn geçti.Hümareveynh babasının ölümünü fırsat bilen el Muvaffak ile aralarında dosluk kurulmuştu.Hümareveyn kzıını evlendirdikten sonra Dımeşk te hizmetçileri tarafından öldürüldü.Ondan sonrada on yıl daha Tolunoğulları Mısırla hükmetti.

  Hümareveynh ten sonra oğlu Ceyş yönetime geçti.Ancak Ülkeyi iyi yönetemedi,eğlenceye daldı.Ümranın ileri gelenlerinin kendisine yapılan biatın geçerli olmadığını ilan etti ve tahtan indirildi.

  Ceyş in ardından komutanlar oğlu Haruna biat ettiler.Ama daha 14 yaşında olan Harun a Ebu Cafer b.Ebb a vası tayin edildi.

  Harun un başarısız yönetimi sonucunda Karmatiler güçlendi.Ve Abbasi  hilafeti için tehlike arz etmeye başladılar.Halife Müktefi Karmatiler üzerine ordu gönderdi ve bozguna uğratıldı.Karmati lideri Hüseyin ve yanındakiler öldürüldü.

  Abbasi halifesi Dımeşki ordu gönderdi Haruna kırgın olan komutanların Abbasi Suriye yi aldı.Suriyeden sonra Mısıra doğru yola çıkan Süleymen el Katibi ye karşı harekete geçen Harun el-Abbasde karargah kurdu ve burada amcası Şeyban tarafından öldürüldü.

  Şeyban Tolunoğllları devletin son hükümdarıdır.Sadece dokuz gün hüküm sürmüştür.

     Mısır ilk kez Tolunoğulları devrinde müstakil bir devlet olmuştur. Yüksek bir iktisadi seviyeye ulaşmıştır.

 

IP
laz imam
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 26Eylül2009
Konum: Ordu
Gönderilenler: 108

Alıntı laz imam Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 29Ekim2009 Saat 21:21
desteğin için sağol kardeş.islam tarihi 1 ve 2 yi yayımlayamamıştım. tamam oldu.
IP
laz imam
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 26Eylül2009
Konum: Ordu
Gönderilenler: 108

Alıntı laz imam Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 29Ekim2009 Saat 21:36
bu gece din psikolojisi 5 ve 6 yı da yayımlayacağım inşaallah.
IP
mehmed67
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 07Eylül2009
Konum: Zonguldak
Gönderilenler: 0

Alıntı mehmed67 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 31Ekim2009 Saat 18:28
başka biri kardeş islam tarihi 2. haftanın 2. bölümlü sacoğulları konulu dersin özetini çıkardınız mı acaba.
IP

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,063 Saniyede Yüklendi.rüyada ağlamak | siyah peynir | rüyada köpek görmek | rüyada altın görmek | rüyada para görmek | rüyada bebek emzirmek | rüyada gelinlik giymek | rüyada eski sevgiliyi görmek | rüyada silah görmek | rüyada örümcek görmek | rüyada kavga etmek | rüyada aslan görmek | rüyada papağan görmek | rüyada timsah görmek | rüyada domuz görmek | rüyada hırsız görmek | rüyada burun kanaması | rüyada bal görmek | rüyada örümcek görmek | dask sigortası