Onlinearabic.net Anasayfası   Aktif KonularAktif Konular  TakvimTakvim  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş   
aöf ilahiyat önlisans arapça dersleri
Sakarya İlahiyat İLİTAM 1. Sınıf Dersleri
  Forum Anasayfası Onlinearabic.netİLİTAM - İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS TAMAMLAMA PROG.İlitam Öğrencileri Tanışma BölümüSakarya İlahiyat İLİTAM 1. Sınıf Dersleri
Mesaj icon Konu: ilkçağ felsefesi4 Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Pratik Arapça Dersleri Hemen Al Hemen Sat
Yazar Mesaj
yabanci
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 14Ocak2009
Gönderilenler: 53

Alıntı yabanci Cevapla bullet Konu: ilkçağ felsefesi4
    Gönderim Zamanı: 27Ekim2009 Saat 12:57 

 

Ksenephones ve Heraklit (felsefe 4.hafta özeti)

Ksenephones

“Eğer öküzlerin, atların ve aslanların elleri olsaydı ve onlar elleriyle insanlar gibi resim yapmasını ve sanat eserleri meydana getirmesini bilselerdi, atlar Tanrıların şeklini atlarınkine; öküzler öküzlerinkine benzer çizerlerdi ve onların her birine de kendi türlerine uygun bedenler verdirirlerdi… Habeşler Tanrılarının kara ve basık burunlu, Trakyalılar ise mavi gözlü ve kızıl saçlı olduklarını söylerler”

            Kendisi gezgin hayatı sürdüren bir şairdir. Aristo ve diğer İlkçağ felsefe kaynakları onu Elea okulunun kurucusu bir filozof olarak kabul ederler.

Doğa ve doğanın ana maddesinin ne olduğu sorunu onun ilgi alanına girmez. O daha ziyade sıkı bir eleştirici olarak kendisini gösterir Ksenephones’in düşüncesinin ana konuları insan ve kültür sorunlarıdır. Bu bakımdan kendisinden sonra gelecek sofistlerle benzeşmektedir. Sofistler gibi içinde yaşadığı Yunan toplum ve kültürünün temel kurum kavram ve değerlerini sorgulamakta ve eleştirmektedir.

Ksenephones’ asıl eleştirilerinin odak noktasını ise Homeros ve Hesiodosçu insan biçimci çoktanrıcı anlayış oluşturmaktadır. Eleştirir çünkü Homeros ve Hesiodos Tanrıları insanlaştırmaktadır. Tanrılara insanların çirkin ve kötü davranışlarını yüklemiştir. Homer’in şiirlerinde Tanrılar aldatır, hırsızlık yapar, yalan söyler kısaca her türlü kötülüğü yaparlar. Ksenephones Tanrı kavramına ahlaki bir içerik kazandırmaya çalışır. Tanrı olumsuz niteliklerden uzaktır. Tanrı birdir, her şeyi görür, her şeyi işitir, hareket etmez, sabittir, değişmez, ölümsüzdür, manevi gücüyle evrendeki tüm davranışları ve değişmeleri düzenler.

“Tanrılar ve insanlar arasında en büyük olan, ne biçim, ne düşünce bakımından

insanlara benzer olmayan tek bir Tanrı”… “O, tümüyle göz, tümüyle düşünce, tümüyle

kulaktır”… “Hiçbir zorluk çekmeksizin her şeyi zihin/akıl gücüyle yönetir”… “En ufak bir

hereket yapmaksızın her zaman aynı yerde durur ve ona bazen bir tarafa, bazen başka bir

tarafa gitmek yakışmaz”

Ksenephones monoteist tektanrıcı bir görüşe sahiptir. Ancak ondaki monoteizm Hristiyanlık ve

Müslümanlıktan farklıdır. Tanrı aşkın bir yaratıcı olmayıp, evren ile aynıdır, özdeştir.

Evren Anlayışı Ksenephones’in evren tasarımının şöyledir: Dünya düzdür, üst tarafında hava küresi alt tarafında ise toprakla çevrelenmiştir. Ayrıca o, güneşin havada bir doğru çizdiği ve her akşam batıda bir çukura düştüğü ertesi günü ise doğudan yeni bir güneşin doğduğu görüşündedir. Yıldızları ise gündüzleri sönen geceleri ise tekrar yanan kömür parçaları gibi tasavvur etmektedir. Ona göre dünya belki başlangıçta bir çamurdu. Zamanla güneşin etkisiyle suların bir kısmı buharlaştı, toprak kurudu ve böylece bugünkü şeklini aldı. Ksenephones’in karada deniz hayvanlarının fosillerini bulduğu bundan dolayı bu görüşü ileri sürdüğü belirtilmektedir.

 Ksenephones insan uygarlığının da evrenin oluşumu gibi, zamanla geliştiği kanaatindedir. “Tanrılar insanlara her şeyi başlangıçtan itibaren vermemişlerdir. İnsanlar araştırma yaparak zamanla en iyiyi bulmuşlardır” Ona göre uygarlık ve kültür zamanla ve insan gayretleriyle gelişmektedir.

 

Heraklit

“Aynı nehirde iki defa yıkanılmaz, çünkü dün girdiğim nehir bugün artık aynı

nehir değildir, dünkü sular akıp gitmiştir. Bununla birlikte biz dünkü nehri bugünkü

nehir ile aynı sayarız”

“Savaş her şeyin babası ve kralıdır. O bazılarını Tanrı, Bazılarını insan yapar.

Bazılarını köle bazılarını da özgür kılar”

“Uyanık olanların dünyası ortaktır; Ama uyuyanların her bir kendi dünyasına

döner”

 

 

 

 

Heraklit İyonya’nın sonuncu ve büyük filozoflarından biridir. Efesli zengin ve soylu bir ailenin çocuğudur. Efes Heraklit’in zamanında zengin bir kıyı şehri idi. O zamanlar bu tür zengin kıyı şehirlerinde görüldüğü gibi Efes’te de siyasi huzursuzluk vardı. Bu dönemde Batı Anadolu’daki yunan kolonileri İranlıların sürekli tehdidi ve baskısı altındaydı. Kent içinde ise Aristokrat parti ile Demokrat Parti arasında sürekli bir çekişme vardı. Efes bir süre Heraklit’in de yakın arkadaşı olan bir Aristokrat tarafından yönetildi. Bu yönetici

arkadaşının demokratlar tarafından zor kullanılarak devrilmesi onun hayatında derin izler bırakmış gözükmektedir. Bu darbeden sonra Heraklit içine kapalı bir yaşam tarzını seçmiştir

Heraklit eserlerinde kendine aşırı güvenen, insanları küçümseyen gururlu bir tarz sergiler. Yetkin bir kişinin kendisi için on bin kişiden daha değerli olduğunu ifade etmiştir. Heraklit’in demokrasi ve halk yığınlarına olan karşıtlığı onun yazım tarzına da yansımıştır. O geniş halk kitleleri tarafından çok anlaşılmak istemez. Bu kapalı ve geniş kitleler için kötümser olan yazım tarzından dolayı “karanlık” şeklinde anılmıştır.

Heraklit diğer Milet Okulu filozofları gibi doğa üzerine araştırma ve tartışmalar devam eder. Heraklit ana madde/arkhe olarak ateşi esas alır. Ona göre tüm evren ateşten var olmuştur ve yine ateşe dönecektir. Evrenin var oluşu ve yok oluşu sonsuz kere yenilenecektir. Evren belirli zamanda var olmakta ve belirli bir zamanda yok olmaktadır. Heraklit’in kendisinden önceki diğer filozoflardan farklı olarak felsefi tartışmalara getirdiği konu evreni var oluş ve yok oluş süreci şeklinde sunmasıdır. Milet okuluna göre evrenin özü somut olan bir şeyden havadan veya sudan yapılmıştır. Tüm eşyaların özünde de bunlar vardır. Heraklit ise ateşi ana madde yapmakla varlıkları özde bir madde değil bir olgu olduğuna dikkat çekmiştir. Heraklit evreni tek bir ilkeyle yani ateşle açıklaması bakımından monist olduğunu söyleyebiliriz.

Heraklit arkhe sorunun yanına değişim sorununu da yoğun bir şekilde ele almıştır. Heraklit’e göre sabit bir şey yoktur. Her şey aynı ateş gibi sürekli bir hareket ve değişim içindedir. “Bir suda iki defa yıkanılmadığı tüm varlık değişim içerisindedir. Her şey sürekli bir akış ve devinim halindedir. Etrafımızda sabit olarak gördüğümüz şeyler aslında değişim içerisindedir.

Heraklit değişimi zıtların veya karşıtların birbirleriyle çatışması ve savaşı ile açıklar. Ona göre savaş oluşun en temel şartıdır. Her şey karşıtlarıyla beraber vardır. Savaş yaratıcı evrensel güçtür. Zıtlık ve çatışma evrenin her tarafında vardır.

 Heraklit aynı zamanda bu zıtlıklar arasında bir birlik ve uyum olduğunu savunur. Gece-gündüz, yaz-kış, savaş-barış, yaşam-ölüm gibi zıtlıklar birbirleriyle var olurlar.

 Heraklit’e göre bu zıtlar aracılığıyla olan evrendeki sonsuz değişmeler içinde tek sabit kalan şey, bu değişmeleri yöneten yasadır. Her değişme bir ölçüye, bir orana göre olur. Bunun içindir ki evrendeki hiçbir şey kaybolmaz, her şey belli, bir oran içerisinde yeniden var olur. Bu genel yasaya Heraklit logos adını verir. Logos söz, kelime demektir. Kelime harflerin anlamlı bir söz oluşturmasıdır. Yani logos anlamlı ve ilişkili bir söz veya bir var oluştur. Evrendeki tüm olaylara logos (akıl) hükmeder Bu aklın bir parçası da insandaki akıldır. İnsandaki akıl, Heraklit’in Tanrı dediği ve ateş ile eş saydığı, evrendeki oluşu yöneten “tümel aklın” bir parçasıdır.

 O da Ksenephones gibi Tanrıların insana benzetilmesine karşı çıkmıştır ve monoteist bir Tanrı anlayışına sahiptir. Yalnız Ksenephones tüm evrene egemen olan kutsal gücün, sabit ve değişmez bir varlık olduğuna inanır. Tanrı ile evreni aynileştirerek panteist bir görüşün savunucusu olur. Heraklit’te de panteizm olmasına rağmen, Tanrının değişmeyen sabit bir varlık değil, evrendeki tüm değişmelerin düzenleyici yasası olduğunu savunur. Böylece daha manevi bir Tanrı anlayışına sahiptir.

            Monoteist: Tek tanrıcı

            Panteist: Tanrı ile evreni aynı ve özdeş kabul eden görüştür. Panteizme göre tanrının evrenden ayrı ve bağımsız bir varlığı yoktur. Tanrı doğada nesnelerde insan dünyasında vardır. Her şey tanrıdır.
IP
mehmed67
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 07Eylül2009
Konum: Zonguldak
Gönderilenler: 0

Alıntı mehmed67 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 29Ekim2009 Saat 14:01kardeş Allah razı olsun notlarınızı paylaştığınız için.ilkçağ felsefesinin 1.ve 2. konu özetlerini yazmışmıydınız acaba.IP
yabanci
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 14Ocak2009
Gönderilenler: 53

Alıntı yabanci Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 29Ekim2009 Saat 23:45
evet yazılı sakarya ilitam ders notları başlığında mevcut

IP

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma


Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,094 Saniyede Yüklendi.bilgili site
kasko hesaplama
mtv hesapla
kredi hesapla