Onlinearabic.net Anasayfası   Aktif KonularAktif Konular  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş   
Sakarya İlahiyat İLİTAM 1. Sınıf Dersleri
  Forum Anasayfası Onlinearabic.netİLİTAM - İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS TAMAMLAMA PROG.İlitam Öğrencileri Tanışma BölümüSakarya İlahiyat İLİTAM 1. Sınıf Dersleri

Mesaj icon Konu: islam tarihi-6.hafta özeti

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
laz imam
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 26Eylül2009
Konum: Ordu
Gönderilenler: 108

Alıntı laz imam Cevapla bullet Konu: islam tarihi-6.hafta özeti
    Gönderim Zamanı: 27Ekim2009 Saat 00:54
islam tarihi-6.hafta özetidir.
BÜYÜK SELÇUKLULAR(1040–1157)

        Selçuklu İmparatorluğu, Türklerin kurmuş olduğu yüze yakın siyasî teşekkül arasında yer alan dört büyük imparatorluktan (Hun, Göktürk, Selçuklu, Osmanlı) üçüncüsü, Türklerin İslâmiyet'i kabullerinden sonra kurdukları iki büyük imparatorluktan birincisidir. Selçuklu İmparatorluğu'nun temelleri Horasan'da, tamamıyla İslâmlaşmış bir muhitte atılmıştır.

Selçukluların Siyasî Tarihi

     Selçuk ailesi Oğuzların Kınık boyuna mensuptur. İslâmiyet'i kabul eden ilk kişi ise Selçuk'tur. Selçuk beyin en meşhur torunları Tuğrul ve çağrı beydir. Selçuk beyin oğullarından sonra nihayet gaznelilere karşı kazanılan dandanakan savaşından sonra Tuğrul Bey, Selçuklu Devleti'nin sultanı ilan edildi. Civar hükümdarlara da fetihnameler gönderildi.

Tuğrul Bey (1040–1063)

       Tuğrul Bey döneminde Selçuklu sınırlarının büyük bir hızla genişletilmesine devam edildi.   Çağrı Bey 70 yaşında (Mart 1060) Serahs'ta öldü. Naşı daha sonra oğlu Alp Arslan tarafından yaptırılan Merv'deki türbesine nakledilmiştir. Tuğrul Bey'in önemli icraatlarından biri de, Türkmen akınlarını Anadolu'ya kanalize etmek suretiyle, bu toprakların ebedî bir Türk yurdu olmasına katkısıdır.

        Abbasî Halifesi Şiî Büveyhîler ve Fatımîler tarafından desteklenen Arslan Besâsirî'nin baskısı altındaydı. Kâim-Biemrillah'ın daveti üzerine Tuğrul Bey Bağdat'a yöneldi. 18 Aralık 1055'te şehre girdi. Böylece 110 yıldan fazla sürmüş olan Abbasî Hilâfeti üzerindeki Büveyhî hâkimiyetine son verildi. Bu sırada büyük törenler yapıldı. Halife Kâim-Biemrillah,

Tuğrul Bey'e sancaklar, hil’atlar verdi, taç giydirdi, kılıç kuşattı. Onu Meliki'l-Meşrik ve'l-Mağrip ilan etti. Tuğrul Bey, 4 Eylül 1063'te öldü. "Kendime saray yapıp yanında Allah 'in evini (cami) inşa etmezsem utanırım " sözü ona aittir. Türkmenleri Bizans'ın idaresinde bulunan Anadolu'ya sevk ederek burasının bir Türk yurdu haline gelmesine de yardımcı olmuştur.

      Alp Arslan (1064–1072)

Çağrı beyin oğludur. Tuğrul beyin hiç oğlu yoktu. Vefatından sonra Alp Arslan 26 Nisan 1064'te Selçuklu tahtına oturdu.

Malazgirt Meydan Muharebesi (26 Ağustos 1071)

     Bizans imparatoru Romanos Diogenes, Türkleri Anadolu'dan kesin olarak çıkarmak amacıyla, kalabalık ve değişik topluluklardan oluşmuş bir ordunun başında 13 Mart 1071'de İstanbul'dan hareket etti. Alparslan Cuma namazı sonrasında askerleriyle milli manevi olarak konuşup kendisi ilk saflarda görev alarak savaşmış ve Bizans yerle bir edilmiştir.

     Malazgirt zaferinin millî tarihimiz ve İslâm Tarihi açısından en önemli sonucu: Anadolu'nun bir daha değişmemek üzere ebedî olarak Türk ve Müslüman yurdu olması süreci bu zaferle başlamıştır. R. Diogenes ile Alp Arslan arasında, bir antlaşmaya göre:

1-      R. Diogenes kurtuluş akçesi olarak 1,5 milyon altın ödeyecektir.

2-      Bizans, Selçuklu Devleti'ne her yıl 360.000 altın ödeyecektir.

3-      Bizanslıların elindeki bütün Müslüman esirler serbest bırakılacaktır.

4-      Gerek görüldüğünde Bizans, Selçuklulara askerî kuvvet gönderecektir.

5-      Antakya, Menbic, Urfa, Malazgirt gibi kent ve kaleler Selçuklulara verilecektir.

6-      R. Diogenes'in kızlarından biri Melikşah’la nikâhlanacaktır.

Fakat bu antlaşma maddeleri Diogenes'in tahta geçmesi mümkün olamadığından uygulanamamıştır.

 Alparslan 1072'de 43 yaşında vefat etti ve Merv'de defnedildi.

Melikşah (1072–1092

           Alparslan, oğlu Melikşah'ı veliaht ilan etmiş, hatta Abbasî Halifesi Kâim-Biemrillah'ın da onayını almıştı. Şiîlerle mücadele Selçukluların ana siyasetlerinden biri idi. Melikşah da buna önem verdi.  

      Büyük Selçuklu Devleti'ni Çin'den Boğaziçi'ne, Akdeniz'e Kafkaslardan ve Aral gölünden Hint Denizi ve Yemen'e kadar genişleterek dünyanın en büyük imparatorluklarından biri haline getirmiş olan Melikşah, otuz sekiz yaşında 20 Kasım 1092'de Bağdat'ta zehirlenme sonucu öldü.

       Onun ölümünden sonra siyasetname sahibi veziri Nizamül mülk başa geçti o da öldürüldü. Sonra devlet duraklama ve parçalanmaya girdi.

Diğer Selçuklu Devletleri:

           Sultan Sencer'in ölümüyle Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun 1040'da başlayan varlığı 1157'de son bulmuştur. Sonra, kaynağını aynı kökten alan diğer bir kısım Selçuklu devletleri de kurulmuştur. Bunlar:

   1-  Irak Selçukluları (1119–1194)         2-  Kirman Selçukluları (1040–1187)

   3-  Suriye Selçukluları (1070–1117)     4-  Türkiye Selçukluları (1075–1308)

     Ders sınırları içinde kalmak için bunlardan sadece Türkiye Selçukluları hakkında bilgi verilecektir.

Türkiye Selçukluları (1075–1308)

     Türkiye Selçuklu Devleti, Selçuk'un oğlu Arslan Yabgu'nun torunu, Kutalmış oğlu Süleyman şah tarafından İznik merkez olmak üzere kurulmuştur. Selçuklu devletlerinin en uzun ömürlüsü olan Türkiye Selçuklu Devleti (1075–1308) sayesinde, halen üzerinde yaşadığımız ve dünya durdukça bir Türk-İslâm yurdu olarak kalacak olan bu ülke bizim olmuştur.

      1075'te İznik merkez olmak üzere Kutalmış'ın oğlu Süleymanşah tarafından Türkiye Selçuklu Devleti kuruldu. Daha sonra Kılıç Arslan Türkiye Selçuklularının ikinci sultanı sıfatıyla babasının tahtına oturmuştur (1092).

     Haçlı Seferleri:

     Bu seferlere katılanlar, elbiselerinde haç işareti bulundurmaları dolayısıyla, bu şekilde isimlendirilmişlerdir.  Haçlı seferleri toplam dokuzu büyük ve bazı küçük iki yüz yıllık bir devreyi içerir. Haçlı seferleri Papalığın önderliğinde düzenlenirdi.

    Haçlıları harekete geçiren esas motiflerin siyasî, sosyal ve ekonomik olduğunda şüphe yoktur. Din bu harekette sadece itici bir güç olmuştur.

    Kılıçaslan, 1. haçlı seferinde ağır yara aldı.22 yıllık başkent İznik düştü ve başkent Konya yapıldı. Vefat eden kılıçarslanın yerine oğlu Sultan I. Mesut geçti. 2. haçlı ordusunu bertaraf etti. Ve 1155'te vefat ettiğinde artık Türkiye Selçukluları'nın yükselme dönemi başlamıştı.

Yükselme Dönemi:

I. Alâeddin Keykubâd dönemi, Türkiye Selçuklularının siyasî, askerî ve iktisadî bakımlardan en parlak devresidir. Ülkeyi baştanbaşa çeşitli eserlerle donatmıştır. Bu sebeple Abbasî Halifesi ona yazdığı mektup ve menşurlarda "Sultanu'l-Azam" tarzında hitap etmiştir. I. Alaaddin Keykubâd'ın ölümü üzerine Selçuklu ileri gelenleri veliaht Kılıç Arslan yerine kardeşi II. Gıyaseddin Keyhüsrev (1237–1246)'i tahta çıkardılar. 4 Temmuz 1243'teki Kösedağ

Savaşı'nda Selçuklu ordusu kesin bir mağlubiyete uğradı. Bunu ülkenin ve devletin Moğollara bağlanması takip edecekti ki, bu da Türkiye Selçuklu Devleti için siyasî inhitatın (düşüş) başlangıcını oluşturdu.

     II. Gıyaseddin Keyhüsrev (ö. 1246)'den sonra Türkiye Selçuklu Devleti, tarihe karıştığı 1308'e kadar sözde sultanların, şehzadelerin birbirleriyle mücadeleleri; devlet adamları ve ileri gelenlerin ihtirasları, tahrikleriyle; suikastlar, isyanlar, Bizans'a ilticalar, Moğolların intikam seferleri, ekonomik çöküntü ve halkın perişanlığı içerisinde ömür sürdü.

   Gelişen bütün bu olaylar artık Türkiye Selçuklu Devleti'nin tekrar toparlanmasını imkânsız kılmış, neticede XIII. yüzyıl sonlarına doğru ülkenin muhtelif yörelerinde direniş ve yeni oluşumlara yönelişleri söz konusu olmuştur. Bunlar, Anadolu Beylikleridir ve başlıcaları: Pervaneoğul-ları, Sahipatoğulları, Karesioğullan, Germiyanoğullaru

Saruhanoğulları, Aydınoğulları, Menteşeoğulları, Hamidoğulları, Eşrefoğullan, İnançoğulları,

Candaroğulları, Karamanoğullarıdır.

   Türkiye Selçuklu Devleti'nin batı uçlarında 1299'dan itibaren gelişen

Osmanlı Beyliği de bunlardan biridir ve bilindiği gibi altı asırdan fazla yaşayacak olan bir cihan devletini sinesinden çıkaracak tohum mesabesindedir.Düzenleyen laz imam - 27Ekim2009 Saat 00:54
IP

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,070 Saniyede Yüklendi.rüyada ağlamak | siyah peynir | rüyada köpek görmek | rüyada altın görmek | rüyada para görmek | rüyada bebek emzirmek | rüyada gelinlik giymek | rüyada eski sevgiliyi görmek | rüyada silah görmek | rüyada örümcek görmek | rüyada kavga etmek | rüyada aslan görmek | rüyada papağan görmek | rüyada timsah görmek | rüyada domuz görmek | rüyada hırsız görmek | rüyada burun kanaması | rüyada bal görmek | rüyada örümcek görmek | dask sigortası