Onlinearabic.net Anasayfası   Aktif KonularAktif Konular  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş   
Sakarya İlahiyat İLİTAM 1. Sınıf Dersleri
  Forum Anasayfası Onlinearabic.netİLİTAM - İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS TAMAMLAMA PROG.İlitam Öğrencileri Tanışma BölümüSakarya İlahiyat İLİTAM 1. Sınıf Dersleri

Mesaj icon Konu: Tefsir Usulü 5. hafta özet (1. sınıf)

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
scelik
Moderator
Moderator
Simge
Yabancılar için Türkçe Öğrenimi

Kayıt Tarihi: 01Ekim2006
Konum: Rize
Gönderilenler: 7217

Alıntı scelik Cevapla bullet Konu: Tefsir Usulü 5. hafta özet (1. sınıf)
    Gönderim Zamanı: 24Ekim2009 Saat 14:23
tefsir usulü-5.hafta özetidir.
KUR’ÂN-I KERİM’İN ÂYETLERİ

      Lügat olarak ayet: açık alâmet, işaret, nişane, delil, olağanüstü bir olay ve topluluk gibi mânâlara gelir.

      Istılahta âyet: Kur'ân-ı Kerim’deki surelerin içinde bulunan, başı ve sonu belli olan, bir veya daha fazla cümleden oluşan kelâm demektir.

     Ayetin çoğulu ây veya âyât’tır.

 Ayetin son kelimesine, iki ayeti birbirinden ayırdığı için fasıla (ayıran), bu fasıla kelimesinin son harfine de harfu’lfâsıla (ayıran harf) denir.

    Kuran’da geçen ayet kelimesinin farklı anlamları:

1-      Mucize anlamına gelmektedir.

2-      Alâmet anlamına gelmektedir.

3-      Kur'ân âyetleri anlamına gelmektedir.

4-      İbret anlamına gelmektedir.

5-      İnsanları hayrette bırakan görülmemiş iş anlamına gelmektedir.

6-      Delil ve burhan anlamına gelmektedir.

                           Âyetlerin Tertibi

      Kur'ân-ı Kerim’in günümüzde olduğu şekliyle âyetlerinin dizilişi, ictihâdî veya kıyas yoluyla değil, Cenâb-ı Hakk’ın tespit ettiği şekilde olmuştur. Bu hususta ümmet ittifak etmiştir.

       Cebrail vahyi getirdiğinde, gelen kısmın, hangi surenin neresine ait olduğunu da Hz. Peygamber’e bildiriyordu. Hz. Peygamber de hemen arkasından gelen vahyi ashabına okuyor, vahiy kâtiplerine gelen kısmın hangi surenin neresine konulması gerektiğini tayin ediyor ve böylece yazılmasını sağlıyordu.

     Peygamberimiz inen vahyi yılda bir kez Cebrail ile mukabele ediyordu. Bu mukabele Hz. Peygamberin (s.a.s.) vefat edeceği sene iki kez meydana gelmişti ki, buna el-ardatu’l ahire denilmiştir.

                          Âyetlerin Sayısı

 

            Kur'ân âyetlerinin tamamının 6.200 küsur olduğunda ittifak varsa da, küsurun kaç olduğunda farklı görüşler mevcuttur.

Küfe’lilerin kıraatine göre 6.236.

Mekkelilerin kıraatine göre 6.220.

Şam’lıların kıraatine göre 6.216.

Medinelilerin kıraatine göre 6.210 veya 6.214 veya 6.217.

Basralıların kıraatine göre 6.204 veya 6.205 veya 6.219

     Bazı âyetlerin başlayış ve bitiş yerlerindeki ihtilafın bulunmasına gelince, Hz. Peygamber’in değişik zamanlarda okuyuşundaki durak yerleri sebebiyle (vakf ve ibtidâ) mevcut olmuştur.

                          İlk Nazil Olan Âyetler

            Hz. Peygamber’e (s.a.s.) inen ilk Kur'ân âyet veya âyetlerinin hangisi olduğu konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bunlar:

1-      En meşhur ve kabul göreni, Alak suresinin ilk beş ayetidir.

2-      Müddessir suresinin başındaki ilk beş âyettir.

3-      Fatiha suresidir.

4-      Besmeledir.

                       Son Nazil Olan Âyetler

        Kur'ân-ı Kerim’den en son nazil olan ayetin hangisi olduğu konusunda da farklı görüşler ileri sürülmüştür. Belli başlı olanlar şunlardır:

Bakara 2/281. Bakara 2/278. Nisa 4/176. Tevbe 9/128–129. Nasr 110/1–3. Mâide 5/3.

Bunlardan en çok kabul edilen birinci görüş olan, Bakara 2/281. ayetidir.

                  KUR'ÂN-I KERİM'İN SÛRELERİ

      Lügatte süre: rütbe, yüksek mevki, şeref, güzel ve yüksek bina, sûr, binanın üst kısmı veya katları anlamlarına gelir.

       Istılah olarak ise, âyetlerden meydana gelen, başı ve sonu bulunan müstakil Kur'ân parçalarına denir.

        Surenin çoğulu suverdir. Kur'ân-ı Kerim, biri diğeri tarafından kesilmiş 114 sureye ayrılmıştır. Bunların en kısa olanı üç âyetten meydana gelen Kevser suresi, en uzun olanı ise 286 âyetten müteşekkil olan Bakara suresidir.

                                  Surelerin İsimleri

 

      Kuran’daki sureler isimlerini:

Ya kıssasını ihtiva ettikleri şahsiyetlerden (Nuh, Hud, Yusuf, Ali-i İmran gibi),

Ya bahsi geçen topluluklardan (Beni İsrail, Cin, Melâike gibi)

Ya surenin ilk kelimesinden (Necm, Asr, Kevser gibi)

Ya hurûf-u mukattaalardan (Ta Ha, Sad gibi)

Ya surede geçen garip bir kelimeden (Râd, Nahl gibi)

           Bazen bir surenin birden fazla isminin olduğu görülür.

İnsan – Dehr

Fatır – Melaike

İsra - beni İsrail

        Bazen iki veya daha fazla sureye bir isim verilmiştir.

Zehrevân: Bakara ve Ali-i İmran surelerine denilmektedir ki, iki parlak sure anlamına gelmektedir.

Muavvizetân: Felak ve Nass surelerine denmektedir.

Muavvizât: İhlâs, Felak ve Nass surelerine denmektedir.

Müsebbihât: Hadîd, Saff, Cum’a, Teğâbûn ve Âlâ surelerine denmektedir.

                            Surelerin Tertibi

                 Surelerin tertibiyle ilgili üç farklı görüş vardır.

1- Tertip, Hz. Peygamber tarafından yapılmayıp, tamamen sahabe tarafından yapılmıştır.

2-  Kur'ân surelerinin tamamı tevkifi olup, Resulullah (s.a.s.) tarafından bildirilmiştir.

3-  surelerin bazılarının tertibi Hz. Peygamber tarafından yapılmışken, bazıları da sahabe tarafından yapılmıştır.

                             Surelerin Tasnifi

        Es-Seb’u’t-Tuvel: En uzun yedi sure demektir. Fatiha’dan sonra gelen 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. süreler olan Bakara, Ali-i İmran, Nisa, Mâide, En’âm, A’râf, Enfâl-Tevbe sureleridir. Besmele ayrılmadığından bazı âlimler Enfâl ile Tevbeyi bir sure saymışlardır.

         El-Miûn: Birinci grubu takip eden ve âyet sayıları 100’e yaklaşan veya biraz geçen surelerdir.

        El-Mesânî: Âyet adedi bakımından el-Miûn’dan sonra gelenlerdir.

        El-Mufassal: Kur'ân-ı Kerim'in son bölümü olup, tercih edilen görüşe göre, başlangıcı 50. olan Kaf suresinden itibaren sonuncu 114. Nass suresine kadar olan kısımdır. Bu gruptaki sureler de üçe ayrılmaktadır:

1- Tuval-ı Mufassal: Kaf-Burûc, yani 50–58. sureler,

2-  Evsat-ı Mufassal: Tarık-Beyyine, yani 86–98. sureler,

3-  Kısar-ı Mufassal: Zelzele-Nass, yani 99–114. surelerdir.

              Kur'ân'ın Surelere Ayrılmasının Hikmeti

1-      Ezberlenmesini kolaylaştıran bir unsurdur.

2-      Her surede ağırlıklı olarak belirli konular işlenmektedir.

3-      Okuyucuların daha iyi istifade etmesi için, eserlerin belli bölüm ve başlıklara ayrılması

الطالب المجتهد
IP

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,068 Saniyede Yüklendi.rüyada ağlamak | siyah peynir | rüyada köpek görmek | rüyada altın görmek | rüyada para görmek | rüyada bebek emzirmek | rüyada gelinlik giymek | rüyada eski sevgiliyi görmek | rüyada silah görmek | rüyada örümcek görmek | rüyada kavga etmek | rüyada aslan görmek | rüyada papağan görmek | rüyada timsah görmek | rüyada domuz görmek | rüyada hırsız görmek | rüyada burun kanaması | rüyada bal görmek | rüyada örümcek görmek | dask sigortası