Onlinearabic.net Anasayfası   Aktif KonularAktif Konular  TakvimTakvim  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş   
aöf ilahiyat önlisans arapça dersleri
Sakarya İlahiyat İLİTAM 1. Sınıf Dersleri
  Forum Anasayfası Onlinearabic.netİLİTAM - İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS TAMAMLAMA PROG.İlitam Öğrencileri Tanışma BölümüSakarya İlahiyat İLİTAM 1. Sınıf Dersleri
Mesaj icon Konu: İslam Tarihi 4.hafta özeti (1. sınıf) Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Pratik Arapça Dersleri Hemen Al Hemen Sat
Yazar Mesaj
scelik
Moderator
Moderator
Simge
Yabancılar için Türkçe Öğrenimi

Kayıt Tarihi: 01Ekim2006
Konum: Rize
Gönderilenler: 7217

Alıntı scelik Cevapla bullet Konu: İslam Tarihi 4.hafta özeti (1. sınıf)
    Gönderim Zamanı: 24Ekim2009 Saat 14:01           İslam tarihi 4.hafta özeti

                       Karahanlılar 840–1212

         Karahanlılar, Doğu ve Batı Türkistanda hüküm sürmüş olan ilk Müslüman Türk sülalesinin (8401212) kurduğu devlete en yaygın bicimde verilen isimdir. Kara kelimesi yükseklik ve yücelik anlamında kullanılan bir ünvandır. Karahanlılar hakkında araştırma yapan Reşat Genç, Karahanlılar devletinin Yağmalar tarafından kurulmuş olduğunu belirtir.

        Karahanlı sülalesinin bilinen ilk hükümdarı 819'dan beri Balasagun'da oturup bu cevrede hüküm süren Bilge Kul Kadir Han'dır. Devletin resmen kuruluşu (840) da onun zamanındadır.

         Satuk Buğra Han'ın 900-910'da doğduğunu, 944-945'te İslamiyet'i kabul ettiğini söyleyebiliriz. Müslüman olunca Abdülkerim adını almıştır. 955 veya 959'da ölmüş, Kaşgar'ın kuzeyinde Artuc'ta gömülmüştür.

   Karahanlı Devleti'nin Batı bölgesini kardeşi Kılıç Buğra Han Harun idare etmektedir. O Maveraunnehir'i ilk fetheden Karahanlı hükümdarı olarak şöhret kazanmıştır.

    Togan Han (9981016/17), Karahanlı hükümdarları içinde Abbasi halifesini ilk tanıyan kişi olarak bilinir.

        Mansur Karahanlı hanedanının en meşhur hükümdarlarından biridir.

Karahanlı Devleti, Doğu ve Batı olmak üzere iki ayrı devlet halini aldı.

Batı Karahanlıları Devleti

       Merkezi Ozkenttir. Başında Muhammed b.nasr bulunur.  Batı Karahanlıların son hükümdarı Osman Han (12041212) olmuştur

Harizmşah Muhammed'in müdahalesi ile Semerkant fethedilmiş ve Harizmşahlara başkent olmuştur. Osman Han idam edilmiş ve Batı Karahanlılar Devleti son bulmuştur.(1212).

Doğu Karahanlıları Devleti

      Şerefu'd-Devle Ebu Şuca lakabını taşıyan Süleyman Arslan Han b.Yusuf (10311056), Doğu Karahanlıların ilk hükümdarıdır.

   İbrahim Han, iç karışıklıklar dolayısıyla Karahitaylardan yardım istedi. Bu isteği kabul eden Karahitaylar, Balasagun'a geldiler ve bir daha da oradan çıkmadılar. Balasagun'u kendilerine başkent edinen Karahitaylar, böylece Doğu Karahanlıları da kendilerine bağlamış oldular. iç karışıklıklar ve isyanlar şeklinde gelişen olaylar sonucu 607/1210-1211'de Doğu Karahanlılar devleti son bulmuştur.

Fergana hanlığı

Karahanlı Devleti'nin 1042'de ikiye ayrılmasından sonra Fergana bir sure Batı Karahanlılarda kaldı. Daha sonra Doğu Karahanlılara gecen Fergana'da 1141'de Karahıtayların Maveraunnehir'i istila etmelerinden sonra, merkezi Ozkent şehri olmak üzere bağımsız bir Karahanlı devleti daha kurulmuştur. Bunun hükümdarları genellikle "Tuğrul Kara Hakan" unvanını taşır.
الطالب المجتهد
IP
scelik
Moderator
Moderator
Simge
Yabancılar için Türkçe Öğrenimi

Kayıt Tarihi: 01Ekim2006
Konum: Rize
Gönderilenler: 7217

Alıntı scelik Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 24Ekim2009 Saat 14:02  islam tarihi 4.hafta özeti-2
Devlet teşkilatı

       Karahanlılarda hükümdarda Tanrı bağışı bazı vasıflar vardır. İdare etme hakkı, Türk hükümdarına Tanrı tarafından ilahi bir lütuf olarak bağışlanmıştır. Bu bakımdan o, Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi gibidir. Bu anlayış, halifeyi yeryüzünde Allah'ın gölgesi olarak telakki eden ve Müslüman toplumlar arasında bilhassa Abbasiler döneminde gelişme gösteren

Anlayışa tamamen benzemektedir ve Türklerin İslam dinini benimsemelerinde de bu anlayışın büyük tesiri olmuştur.

    Karahanlı hâkimiyet telakkisini biz, Yusuf Has Hacib'in unlu eseri Kutadgu Bilig'de bulmaktayız. Geniş ülkeleri fethetmek tarzında ortaya çıkan Türk Cihan hâkimiyeti anlayışı Karahanlılarda görülür.

Hükümdarın başlıca vazifeleri

n       Halkın refahını sağlamak

n       Toru (Kanun) u düzenlemek, ülkenin dirlik ve düzenini sağlamak, adaleti temin etmek.

n       Muntazam bir savaş gücü bulundurmak ve fetihler yapmak

n       Halk ile münasebetlerinin düzenlenmiş olması.

Yusuf Has Hacib'e göre tebaanın hükümdar üzerinde üç temel hakkı bulunmaktadır:

1--Paranın ayarını korumak.

2--Adil bir idare tesis etmek. Zorbalığa ve tahakküme meydan vermemektir.

3-Yolların emniyetini sağlamak.

Hükümdarın halk üzerindeki bazı temel hakları:

1-Emre itaat.

2-Vergileri vermek.

3-Hükümdarın dostuna dost, düşmanına düşman olmak ve bunun gereğini yapmak.

Sarayda bulunan başlıca görevliler ve bunların vazifeleri

Ulu (Ulug) Hâcib: Saray teşkilatında hükümdardan, bütün devlet teşkilatında da vezirden sonra gelen en büyük görevli idi. Emrinde Hacibler ve bıruk (buyruk)'lar bulunurdu. Görevi:

.Hükümet ile halk arasındaki ilişkiyi sağlamak.

.Mezalim gününde bir maruzatı olanları huzura çıkarmaktır.

.Teşrifat ve protokol işlerini bıruklar vasıtasıyla düzenlemektir.

.Yabancı elcilerle ilgilenmektir.

Kapucubaşı: Ulu Hacibden sonra Saray'ın iki numaralı görevlisidir. Kendisine yardım eden hu (takım) ve koldaşlarıyla birlikte şu hizmetleri yerine getiriyordu:

.Saray hizmetlilerini göreve almaktır.

.Saray hizmetlilerinin huzura takdimi ve onlarla ilgili (tayin, terfi ve diğer şahsi) işlerle ilgilenmektir.

.Saray hizmetlerinin düzenli olarak yürütülmesini temindir.

.Saray içi ve dışında hükümdarın korunmasıdır.

Emir-i Candâr: Kapucubaşının emrinde sarayın gece ve gündüz nöbet işlerini ve saray dışında hükümdarın korunmasını üstlenmiştir. Emrinde candarlar vardır.

Silahdâr: Kapucubaşının emrinde, Saray'ın silahhanesini, silah yapımını ve hükümdara ait silahların bakım ve muhafazasını yapardı.

Alemdar (Âlem Başlar Er): Kapucubaşının emrinde olup, savaş ve barış zamanında bayrak ve sancaklarla ilgili görevleri üstlenmiştir.

Aşçıbaşı (Aşbaşçı, Hânsâlâr): Kapucubaşının emrinde hükümdar sarayının yemekle ilgili işlerini üstlenmiştir.

Câmedâr: Kapucubaşının emrinde görev yapar, Saray terzihanesini idare ederek, hükümdar ve ailesinin giyeceklerini hazırlardı.

İdişçibaşı (İçkicibaşı): idiş Turkce'de kadeh, bardak ve benzeri şeyler için kullanılıp İdişçibaşı, İçkicibaşı anlamında kullanılırdı.

İlbaşı (Emir-i Ahûr, Seyisbaşı): Bu da Kapucubaşının emrinde idi. Tabiatıyla gerek bu ve diğer görevliler belli bir grubun başında yer almaktaydı. Böylece Saray'da geniş bir görevliler kadrosu bulunmakta idi. Ayrıca da, yukarıda sayılan belli başlı görevliler haricinde döşekçiler, tuğcular, kuşçular, doğancılar, kişciler (av ve kurk), okçular ve yaycılar, Saray'da isimlerinin belirttiği görevleri üstlenmiş bulunuyorlardı.

Merkez Teşkilâtı:

Karahanlı Devleti'nin merkezinde başta Hakan bulunurdu.

Yuğruş (Vezir).

   Ağıçı (Hazinedar)'nın başkanlığındaki Divan, devletin gelir-gideriyle ilgilenirdi.

    Tamgaçı (Mühürdar)'nın başında bulunduğu Divan, hükümdarın ve idarenin her turlu yazışmalarını yürütürdü.

      Ay Bitiği denilen Divan, askerlerin aylık ücret ve tahsisatlarını kaydeder, asker yoklamaları, kayıt ve silinmelerle ilgilenir, Divan defterlerini işlerdi.

       Buna mukabil Saray Muhafızlarından Yatgaklar, gece nöbetçileri; turgaklar, gündüz nöbetçileridir. Görevleri sarayı ve hükümdarı korumaktır.

     Hassa ordusu 12.000 kişiden oluşuyordu.

Karahanlı hükümdarları İslamiyet'i samimi olarak kabul etmişlerdi. Halifeler ve kendi adlarına hutbeler okutmuşlardır. Karahanlılar, sahip oldukları topraklarda çok sayıda cami, medrese, kervansaray, hastane v.b. dini sosyal müesseseler kurmuşlardır.

      Karahanlılar dönemi İslami Türk edebiyatının sözlü mahsullerinden biri manas destanıdır. 400.000 mısradan ibarettir. Destan; Karahanlılar döneminde Subaşı olarak hizmet eden bir kahramanın, Manas'ın ve etrafındakilerin İslamiyet namına, millet ve vatan uğruna kâfirlerle yaptıkları mücadelelerden bahseder.
الطالب المجتهد
IP
scelik
Moderator
Moderator
Simge
Yabancılar için Türkçe Öğrenimi

Kayıt Tarihi: 01Ekim2006
Konum: Rize
Gönderilenler: 7217

Alıntı scelik Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 24Ekim2009 Saat 14:05
islam tarihi 4.hafta özeti-3

Karahanlılar dönemi söz konusu edildiğinde, bilinmesi gereken en önemli iki eser ise Kutadgu Bilig(Yusuf has hacip) ve Divanu Lugati't-Türk’tür.(kaşarlı Mahmut).
    Türklerin manevi hayatı üzerinde uzun dönemler, kalıcı etkiler bırakmış olan Yesevilik tarikatının kurucusu Ahmet Yesevi de Karahanlıların hâkimiyeti altındaki şehir ve bölgelerde yaşamıştır. Pir-i Türkistan lakabıyla da tanınır Hoca Ahmet Yesevi.

الطالب المجتهد
IP
scelik
Moderator
Moderator
Simge
Yabancılar için Türkçe Öğrenimi

Kayıt Tarihi: 01Ekim2006
Konum: Rize
Gönderilenler: 7217

Alıntı scelik Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 24Ekim2009 Saat 14:06
islam tarihi 4.hafta özeti-3
 Karahanlılar dönemi söz konusu edildiğinde, bilinmesi gereken en önemli iki eser ise Kutadgu Bilig(Yusuf has hacip) ve Divanu Lugati't-Türktür.(kaşarlı Mahmut).

    Türklerin manevi hayatı üzerinde uzun dönemler, kalıcı etkiler bırakmış olan Yesevilik tarikatının kurucusu Ahmet Yesevi de Karahanlıların hâkimiyeti altındaki şehir ve bölgelerde yaşamıştır. Pir-i Türkistan lakabıyla da tanınır Hoca Ahmet Yesevi.


الطالب المجتهد
IP

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma


Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,094 Saniyede Yüklendi.bilgili site