Onlinearabic.net Anasayfası   Aktif KonularAktif Konular  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş   
Dil bilgisi - Sarf & Nahiv - النحو والصرف
  Forum Anasayfası Onlinearabic.netالصرف و النحو - DİLBİLGİSİDil bilgisi - Sarf & Nahiv - النحو والصرف

Mesaj icon Konu: Arapça dil bilgisi konu başlıkları

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
scelik
Moderator
Moderator
Simge
Yabancılar için Türkçe Öğrenimi

Kayıt Tarihi: 01Ekim2006
Konum: Rize
Gönderilenler: 7217

Alıntı scelik Cevapla bullet Konu: Arapça dil bilgisi konu başlıkları
    Gönderim Zamanı: 05Haziran2009 Saat 13:00
S.a. kardeşler,
Arapça dil bilgisi çalışırken farkettiğim şu oldu, çalışma sırasında öğrenci karışık çalıştığından arapça dil bilgisi konularının konu başlıklarından bihaber oluyor ve neler öğrendiğini kestiremiyor.
 
Herhangi bir Arapça dil bilgisi kitabından belirli bir konuyu çalıştığımda, farklı bir Arapça dil bilgisi kitabında aynı konu farklı bir konu başlığı ile anlatıldığını ve işlendiğini farkettim. Bunları bilmeyen öğrenci sanki yeni bir konu öğreniyormuş ve ilgili konudan haberi yokmuş gibi oluyor.
 
Bunları gözönüne getirerek en azından konu başlıklarına hakim olabilmek aynı konunun farklı başlıklar altında işlenebildiğini gösterebilmek üzere;
Bende Arapça dil bilgisi ile ne kadar dil bilgisi konu başlıkları varsa onları toparlamaya karar verdim ve elimden gelen başlıkları burada toparlayacağım.
 

Arapça dil bilgisi konuları:

 

-         

-          Belirlilik takısı (Marife)

-          İsimlerin halleri ve harekeleri

-          İsimlerin iki hali (Marife – Nekra)

-          Munsarif (Kurallı) isimlerin üç durumu (üstün, esre, ötre)

-          Gayri Munsarif (Kural dışı) isimler

-          İsim cümlesi (Mübteda – Haber)

-          Fiil cümlesi (Fiil – Fail)

-          Meful (Nesne)

-          Harfi cerler

-          İnne ve kardeşleri (إِنَّ)

-          Zaman zarfları

-          İsimlerde cinsiyet (Müennes – Müzekker / Dişil – Eril)

-          Sıfatlar ve Sıfat tamlamaları

-          Müennes tekil sıfatlar

-          Sıfatların isim cümlesinde kullanılması

-          İsim cümlesinde Mübteda ve Haberin yer değiştirmesi

-          “Li” harfi ceri (لِ)

-          Sahiplik

-          İsim tamlaması (Muzaf – Muzafun ileyh / Tamlayan – Tamlanan)

-          İsim sıfat tamlaması

-          İsim cümlesi, sıfat tamlaması, isim tamlaması

-          İsimlerin ikili yapılması (Müstesna, Tesniye)

-          İkili isimlerin isim tamlamasında kullanılması

-          İkili isimlerin sıfat tamlamasında kullanılması

-          İsimlerin çoğul yapılması (Cemi)

-          Müzekker (Eril) isimlerin çoğul yapılması

-          Müennes (Dişil) isimlerin çoğul yapılması

-          Cemi müzekker (Düzensiz, kırık çoğullar)

-          Sıfatlar ve sıfat tamlamaları

-          Cansızların düzensiz çoğullarının sıfat tamlamasında kullanılması

-          Zamirler

-          Munfasıl zamirler (şahıs zamirleri)

-          Zamiri fasıl (Ayırıcı zamir)

-          Salim fiillerin fiili mazi çekim kalıbı (Binai malum)

-          Aksamı Seba

-          Salim fiillerin etken fiili mazi çekimleri

-          قَدْ، لَقَدْ edatları

-          Fiil ve Fail uyuşması

-          Muttasıl zamirler (iyelik, bitişik zamirler)

-          كُلٌّ edatı

-          İşaret zamirleri (gösterme isimleri)

-          Ecvef fiillerin fiili mazi çekim kalıpları (bina-i malum)

-          لَيْسَ eksik çekimli fiil

-          Nakıs fiillerin fiili mazi çekim kalıbı (bina-i malum)

-          İsmi mevsul (ilgi zamiri) ve sıla cümlesi

-          Mudaf (katlanmış) fiilerin fiili mazi çekim kalıbı (bina-i malum)

-          İsmi fail (ekten sıfat fiiller)

-          İsmi meful (edilgen sıfat fiiller)

-          İsmi faillerin fiil cümlesinde fail olarak kullanılması

-          Hal ve çeşitleri

-          Vavı haliye

-          Ecvef, Nakıs, Mudaf fiillerin ismi fail ve ismi mefulleri

-          Mastarlar (isim fiiller)

-          Mefulu mutlak

-          Fiili muzari (şimdiki zaman kipi – geniş zaman kipi) çekimi

-          Fiili muzari ön ve son ekleri

-          Salim fiillerin fiili muzari çekim kalıbı (bina-i malum)

-          “la” لاَ edatı ile fiili muzarinin olumsuz yapılması

-          Fiili muzarinin hal ve sıfat cümlesi olarak kullanılması

-          Esamul Hamse (Beş isim)

-          Kişi, şahıs اِمْرُؤٌ

-          İstisna edatı إِلاَّ

-          La’yı nefy لاَ (cinsini nefy eden)

-          Muzafun ileyh’in elif lam ال alması

-          Mudaf (şeddeli) fiilerin fiili muzari çekimi

-          İsmi Tafdil (üstünlük sıfatı)

-          Özel kullanılan iki kelime شَرٌّ، خَيْرٌ

-          Ecvef fiilerin fiili muzari çekimleri

-          Sayılar 1-10 arası

-          Nasık fiillerin fiili muzari çekimleri

-          Kırık – Düzensiz çoğulların genel kalıkları (Cemi mükesser)

-          Misal fiilerin fiili muzari çekimleri

-          Lefif fillerin fiili muzari çekimleri

-          Özel çekim رَأْي

-          İstek bildiren fiil وَدّ

-          Nasp edatları أَنْ، لَنْ، كَيْ، إِذًا

-          Önüne nasb edatı gelen salim fiillerin sonunun nasb olması

-          Nasb edatları ve kullanımları

-          Nakıs fiilerin nasb olması

-          Cezm edatları  إِنْ، لَمَّا، لَمْ، لاَ، لِ

-          Önüne cezm edatı gelen salim fiillerin sonunun cezm olması

-          Cezm edatları ve kullanımları

-          Emirler

-          Mudaaf (şeddeli) fillerin cezm ve emir yapılması

-          İlk harfi hemze olan mehmuz fiillerin emirleri

-          Nida harfi – Harfi nida يَا، أَيُّهَا

-          Ecvef ve nakıs fiillerin cezm halleri

-          Ecvef ve nakıs fiillerin emirleri

-          Fiili mazinin edilgen yapılması (bina-i meçhul)

-          Şart edatları ve şart cümleleri إِنْ، إِذَا، مَنْ، لَـ، لَوْ

-          Fiili muzarinin edilgen yapılması (bina-i meçhul)

-          Nunu tekid – Pekiştirme nunu ـنّ ve yemin kalıpları

-          Nunu muhaffef – Hafifleştirme nunun ـنْ

-          Arttırılmış fiil kalıplarına giriş (mezid babları – mezid kalıpları)

-          İnfial إِنْفْعَالٌ babı (salim ve mudaaf fiillerin çekim kalıpları)

-          Ecvef ve nakıs fiillerin infial إِنْفِعَالٌ ve iftial إِفْتِعَالٌ kalıplarındaki çekimleri

-          Temenni cümleleri لَيْتَ، يَا لَيْتَ

-          İsmi tasğir – küçültme ismi فُعَيْلٌ

-          Sayılar 11-19 arası

-          Tefil babı تَفْعِيلٌ (salim fiilerin tefil babındaki çekim kalıpları

-          Nakıs ve lefif fiillerin tefil babı çekimleri

-          Çift nesne alan fiillerde ikinci nesnenin zamirle ve إِيَّا ile gösterilmesi

-          Tefeulbabı تَفَعُّلٌ (salim fiillerin çekim kalıpları)

-          Failun kalıbı فَاعِلٌ kalıbı ile türetilen sıfatlar

-          Nakıs fiillerin Tefeul babındaki çekimleri

-          Mubalağa ismi fail kalıbı

-          Özel isimler (oğul, künye, lakap, nisbet)

-          İzafeti lafziye

-          Sebebi sıfat (sıfat ilgi cümleciği, dolaylı sıfat)

-          Ma مَا edatının çeşitli kullanımları

-          Yardımcı fiiller

-          İfal babı إِفْعَالٌ (salim, mudaaf ve misal fiilerin çekim kalıpları)

-          Nakıs ve ecvef fiillerin ifal babındaki إِفْعَالٌ çekim kalıpları

-          İstifal babıاِسْتِفْعَالٌ  (salim, mudaaf, misal, nakıs, ecvef fiillerin çekimleri)

-          Mufaaele babı مُفَاعَلَةٌ (salim, mudaaf ve nakıs fiillerin çekim kalıpları)

-          Tefaul babı تَفَاعُلٌ (salim, mudaaf ve nakıs fiillerin çekim kalıpları)

-          İnne ve benzerleri – İnne ve kardeşleri إِنَّ وَ أَخَوَاتُهَا

-          Kane ve benzerleri – Kane ve kardeşleri كَانَ وَ أَخَوَاتُهَا

-          Renk ve özellik (kusur) belirten sıfat kalıplar أَفْعَلُ

-          İfilal babı إِفْعِلاَلٌ

-          Diğer artırılmış bablar – diğer mezid bablar

-          İsmi mekan kalıbı

-          İsmi alet kalıbı

-          Tekrar ve tarz ismi kalıpları

-          Fiili mazinin dua ve temenni olarak kullanılması

-          Dört kök harfli yalın fiiller – Rubai mücerred fiiller فَعْلَلَ، فَلْفَلَ

-          Tefelele babı تَفَعْلَلَ

-          İfanlele, ifalelle babları إِفْعَنْلَلَ، إِفْعَلَلَّ

-          İsmi mefullerin deyim olarak kullanılması

-          Esre isim + مَا… مِنْ cümlesi

-          Sayılar 20-100 arası ve daha yüksek sayılar

-          Yüzler basamağı

-          Binler basamağı

-          Sıra sayıları

-          Kesir sayıları

-          Üleştirme sayıları

-          Hicri takvim (İslami aylar)

-          Haftanın günleri

-          Emsile

-          Bina

-          Mudaaf, ecvef ve nakıs fiillerin bütün çekimleri

-          Aksamı seba’nın girdiği bablar ve çekimleri

-          Tecvid kaideleri ve sayılar ve ebced hesabı

-          Kuran okumasında durak ve geçiş işaretleri (vakf)

-          Kuran okurken durma şekilleri

-          Arapçadaki zamanlarDüzenleyen scelik - 05Haziran2009 Saat 15:28
الطالب المجتهد
IP
mbagci9
Faal Üye
Faal Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 20Mart2007
Gönderilenler: 535

Alıntı mbagci9 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 05Haziran2009 Saat 19:26
güzel bir çalışma olmuş 
IP
scelik
Moderator
Moderator
Simge
Yabancılar için Türkçe Öğrenimi

Kayıt Tarihi: 01Ekim2006
Konum: Rize
Gönderilenler: 7217

Alıntı scelik Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 05Haziran2009 Saat 22:10

-          Harfler الحُرُوفُ

-          Harflerin telaffuzu النُّطْقُ

-          Harekeler الضَّوَابِطُ

-          Cezm (sukün) السُّكُونُ

-          Tenvin التَّنْوِينُ

 

Morfoloji عِلْمُ الصَّرْفِ

Fiil الفِعْلُ

-          Hemze, Hemzenin yazılışı الهَمْزَةُ وَ كِتَابَتُهَا

-          Uzatma işareti المَدَّةُ

-          Şedde الشَّدَّةُ

-          Belirlilik takısı      حَرْفُ التَّعْرِيفِ

-          Vaslالوَصْلُ

-          Fillerin kök bakımından taksimiالمُجَرَّدُ وَ المَزِيدُ فِيهِ

-          Fiillerin bölümleri أَقْسَامُ الفِعْلِ – الأَقْسَامُ السَّبْعَةُ

-          Fiilin çekimi تَصْرِيفُ الأَفْعَالِ

-          Masdar المَصْدَرُ

-          Etkin fiil, edilgen fiil الفِعْلُ المَعْلُومُ وَ الفِعْلُ المَجْهُولُ

-          İsmul fail اِسْمُ الفَاعِلِ

-          İsmul meful اِسْمُ المَفْعُولِ

-          Fiillerin tasrif cetvelleri جَدْوَلُ تَصْرِيفِ الأَفْعَالِ

 

İsim الاِسْمُ

-          İsimlerin bölümlere ayrılmasıتَقْسِيمُ الأَسْمَاءِ إِلَى جَامِدٍ وَ مُشْتَقٍّ

-          İsimlerde erkeklik, dişilikالتَّذْكِيرُ وَ التَّأْنِيثُ فِي الأَسْمَاءِ

-          İsimlerde teklik, ikilik, çokluk الاِفْرَادُ وَ التَّثْنِيَةُ وَ الجَمْعُ فِي الأَسْمَاءِ

-          Zamirlerالضَّمَائِرُ

-          İşaret zamirleriأَسْمَاءُ الاِشَارَةِ

-          İsmul mevsulالاِسْمُ المَوْصُولُ

-          Zaman ve yer isimleriأَسْمَاءُ الزَّمَانِ وَ المَكَانِ

-          Mimli masdarالمَصْدَرُ المِيمِيُّ

-          Bir defa oluş ismiاِسْمُ المَرَّةِ

-          Durum ismi اِسْمُ الهَيْئَةِ

-          Cins ismi, teklik ismiاِسْمُ الجِنْسِ وَ اِسْمُ الوَحْدَةِ

-          Alet ismiاِسْمُ الآلَةِ

-          Mubalağa sigası, mubalağa siygasıصِيغَةُ المُبَالَغَةِ

-          İsmul tafdilاِسْمُ التَّفْضِيلِ

-          Sifatul muşebbeheالصِّفَةُ المُشَبَّهَةُ

-          İlgi ismiالاِسْمُ المَنْسُوبِ

-          Tasğirالتَّصْغِيرُ

-          Soru isimleriأَسْمَاءُ الاِسْتِفْهَامِ

-          Sayıالعَدَدُ

-          İsmul fiilاِسْمُ الفِعْلِ

 

Harf الحَرْفُ

-          Harfالحَرْفُ

-          Ses uyumu ve yumuşama kaideleri تَوَافُقُ الأَصْوَاتِ

-          İdğaamالاِدْغَامُ

-          İbdalالاِبْدَالُ

-          İ’lalالاِعْلاَلُ

-          اَلْ ile mu’arrefالمُعَرَّفُ بِأَلْ

-          İsim tamlaması  الاِضَافَةُ

 

Sentaks عِلْمُ النَّحْوِ

-          Sıfat tamlaması الصِّفَةُ وَ المَوْصُوفُ

-          İsim cümlesiالجُمْلَةُ الاِسْمِيَّةُ

-          Fiil cümlesiالجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ

-          Beş isimالأَسْمَاءُ الخَمْسَةُ

 

Mebni ve Murab Kelimeler المَبْنِيُّ وَ المُعْرَبُ

-          Mebni kelimelerالكَلِمَاتُ المَبْنِيَّةُ

-          İşaret isimleriأَسْمَاءُ الاِشَارَةِ

-          Zamirlerالضَّمَائِرُ

-          İsmul mevsullerالأَسْمَاءُ المَوْصُولَةُ

-          Şart isimleriأَسْمَاءُ الشَّرْطِ

-          Bazı kinayelerبَعْضُ الكِنَايَاتِ

-          Bazı zarflarبَعْضُ الظُّرُوفِ

-          Bazı sayı isimleriبَعْضُ الأَعْدَادِ

-          Mazi fiilالفِعْلُ المَاضِي

-          Emirفِعْلُ الأَمْرِ

-          Te’kid nun’una bitişik muzari الفِعْلُ المُضَارِعُ المُتَّصِلُ بِنُونِ التَّأْكِيدِ

-          Dişilik nun’una bitişik muzariالفِعْلُ المُضَارِعُ المُتَّصِلُ بِنُونِ النِّسْوَةِ

-          Mana harfleri حُرُوفُ المَعَانِي

-          Murab kelimelerالكَلِمَاتُ المُعْرَبَةُ

-          İrab hakkında umumi bilgilerالمَعْلُومَات العَامَّةُ فِي شَأْنِ الاِعْرَابِ

-          Mahalli irabالاِعْرَابُ المَحَلِّيُّ

-          Gayri munsarif, Gayru munsarifغَيْرُ المُنْصَرِفِDüzenleyen scelik - 06Haziran2009 Saat 01:11
الطالب المجتهد
IP
scelik
Moderator
Moderator
Simge
Yabancılar için Türkçe Öğrenimi

Kayıt Tarihi: 01Ekim2006
Konum: Rize
Gönderilenler: 7217

Alıntı scelik Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 05Haziran2009 Saat 22:11

Merfular المَرْفُوعَاتُ

-          Failالفَاعِلُ

-          Naibul Failنَائِبُ الفَاعِلِ

-          Mübteda ve haberالمُبْتَدَأُ وَ الخَبَرُ

-          İnne ve benzerleriإِنَّ وَ أَخَوَاتُهَا

-          Eksik fiillerالأَفْعَالُ النَّاقِصَةُ

-          كَادَ soyluların isimleriأَسْمَاءُ كَادَ وَ أَخَوَاتِهَا

-          لَيْسَ ‘ye benzeyen harfler الأَحْرُفُ المُشَبَّهَةُ بِلَيْسَ

-          Övme ve yerme fiilleriفِعْلاَ المَدْحِ وَ الذَّمِّ

-          İş zamiriضَمِيرُ الشَّأْنِ

-          Soru harfleriحَرْفَا الاِسْتِفْهَامِ

 

Mansublar المَنْصُوبَاتُ

-          Mutlak mefulالمَفْعُولُ المُطْلَقُ

-          Mefulu bihالمَفْعُولُ بِهِ

-          Mefulu lieclih (diyelik mefulu)المَفْعُولُ لأَجْلِهِ

-          Mefulu fihالمَفْعُولُ فِيهِ

-          Mefulu maahالمَفْعُولُ مَعَهُ

-          Halالحَالُ

-          Temyiz  التَّمْيِيزُ

-          Munadaالمُنَادَى

-          İstiğaseالاِسْتِغَاثَةُ

-          Nudbeالنُّدْبَةُ

-         Görüş ve değiştirme fiilleri اَفْعَالُ القُلُوبِ وَ التَّحْوِيلِ

-          Şaşma fiilleri فِعْلاَ التَّعَجُّبِ

-          Mustesnaالمُسْتَثْنَى

-          İgraالاِغْرَاءُ

-          Tahzirالتَّحْذِيرُ

-          İhtisasالاِخْتِصَاصُ

-          İştigalالاِشْتِغَالُ

-          Mansub muzari fiilالفِعْلُ المُضَارِعُ المَنْصُوبُ

 

Meczum المَجْزُومُ

-          Mecum muzari fiilالفِعْلُ المُضَارِعُ المَجْزُومُ

-          Bir muzari fiili cezmeden edatlarالحُرُوف الَّتِي تَجْزِمُ فِعْلاً مُضَارِعً

-          İki muzari fiili cezmeden edatlar الحُرُوف الَّتِي تَجْزِمُ فِعْلَيْنِ مُضَارِعَيْنِ

 

Mecrurlar المَجْرُورَاتُ

-          İsim tamlamasıالاِضَافَةُ

-          Cer harfleri ve manalarıحُرُوفُالجَرِّ وَ مَعَانِيهَا

-          And harfleri, yemin harfleriأَحْرُفُ القَسَمِ

 

Uyanlar التَّوَابِعُ

-          Sıfatالصِّفَةُ

-          Tekidالتَّأْكِيدُ

-          Bedelالبَدَلُ

-          Atfالعَطْفُ

 

İrabın çeşitleri ve Alametleri أَنْوَاعُ الاِعْرَابِ وَ عَلاَمَاتُهُ

-          Basit cümleالجُمْلَةُ البَسِيطَةُ  

-          Mürekkep cümleالجُمْلَةُ المُرَكَّبَةُ

-          Esas cümlede bir unsur olarak bulunan cümleler جُمَلٌ قَاعِدَةٌ الَّتِي فِي الجُمْلةِ الأَسَاسِيَّةِ

-          Şart cümlesiالجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ

-          İtirazi cümleالجُمْلَةُ الاِعْتِرَاضِيَّةُ

-          Açıklama cümlesiالجُمْلَةُ التَّفْسِيرِيَّةُ

-          Hususi kullanılışlı bazı harflerظُرُوفٌ لَهَا اِسْتعْلاَمَاتٌ خَاصَّةٌDüzenleyen scelik - 06Haziran2009 Saat 01:11
الطالب المجتهد
IP
HİCRET..
Faal Üye
Faal Üye


Kayıt Tarihi: 16Haziran2007
Konum: İstanbul
Gönderilenler: 467

Alıntı HİCRET.. Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 05Haziran2009 Saat 22:49
Çok tşkler...


Düzenleyen HİCRET.. - 18Kasım2009 Saat 14:35
IP
scelik
Moderator
Moderator
Simge
Yabancılar için Türkçe Öğrenimi

Kayıt Tarihi: 01Ekim2006
Konum: Rize
Gönderilenler: 7217

Alıntı scelik Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 06Haziran2009 Saat 01:56

Sarf (kelime bilgisi)

-          Sarf (kelime bilgisi)

-          Sarf ve nahvin tarifi

-          Harfler

-          Harflerin Yazılışı

-          Harfi Tarif

-          Şemsi ve Kameri harfler

-          Harekeler

-          Hemze

-          Hemze’nin yazılışı

-          Hemze-i Vasıl ve Hemze-i Katı

-          Sonda yazılan “ta” ve “elif” şekilleri

-          Özel imlası olan bazı kelimeler

-          Bazı ıstılahlar (terimler)

-          İllet, med ve zaid harfler

-          İllet harfleri

-          Med harfleri

-          Zaid harfleri

-          Kelime

-          İsim

-          Fiil

-          Harf

 

Fiil

-          Fiilin çeşitleri

-          Malum ve meçhul fiiller

-          Lazım ve müteaddi fiiller

-          Mazi

-          Muzari

-          Bablar

-          İstikbal

-          Emir

-          Emri Hazır

-          Emri Gaib

-          Nehiy

-          Nehyi Gaib

-          Nehyi Hazır

-          Mezid fiiller

-          Sülasi mezid fiiller

-          Rubai fiiller

-          Rubai mezid fiiller

-          Ziyadeli bablarda harflerin değişmesi

-          Aksam’ı seb’a

-          Salim fiiller

-          Muzaaf fiiller

-          Mehmuz fiiller

-          Misal fiiller

-          Ecvef fiiller

-          Nakıs fiiller

-          Lefif fiiller

-          Bazı özellikli fiiller

-          Tekid lamı ve tekid nunu

-          Taaccub fiilleri

-          Fiil isimleri

-          Camid fiiller

 

İsim

-          İsmin çeşitleri, ismin kısımları

-          Masdar

-          İsmi fail

-          İsmi meful

-          Sıfatı müşebbehe

-          Mübalağalı ismi fail

-          İsmi tafdil

-          İsmi tasğir

-          İsmi mensub

-          İsmi zaman ve ismi mekan

-          İsmi alet

-          İsmin özellikleri

-          Müzekker, müennes

-          Marifre, nekra

-          Müfred, tesniye, cemi

-          Tesniye

-          Cemi

-          Cemi müzekker salim, kurallı eril çoğul

-          Cemi müennes salim, kurallı dişil çoğul

-          Cemi mükesser, kuralsız çoğul

-          Cemi isim ve cem’a benzeyenler

-          Emsile-i muhtelife çekim tablosu

-          Harf ve hareke değişmeleri

-          İlal

-          İbdal

-          İdğam

 

Nahiv (cümle bilgisi)

-          Tebrikler ve cümleler

-          Sıfat terkibi

-          İzafet terkibi

-          İsim cümlesi

-          Fiil cümlesi

 

Murab ve Mebni

-          Murab

-          Mebni

-          Mebni kelimeler

 

Lazım Mebniler

-          İşaret isimleri

-          İsmi mevsuller (ilgi zamirleri)

-          Şart isimleri

-          Soru isimleri

-          Kinayeler

-          Bazı zarflar

-          Fiil isimleri

-          Savtlar

-          Mazi ve emir

 

Arız Mebniler

-          Bazı münadalar

-          Bazı şartlarda لاَ’nın ismi

-          Bazı sayı isimleri

-          Bazı zarf ve isimler

-          Bazı şartlarda muzari fiil

الطالب المجتهد
IP
scelik
Moderator
Moderator
Simge
Yabancılar için Türkçe Öğrenimi

Kayıt Tarihi: 01Ekim2006
Konum: Rize
Gönderilenler: 7217

Alıntı scelik Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 06Haziran2009 Saat 01:57

Merfuat

-          Fail

-          Fiile benzeyenler (şibhi fiiller)

-          Naibi fail

-          Mübteda ve haber

-          Zamirul fasl

-          Övme ve yerme fiilleri

 

Nevasih

-          Nakıs fiiller كَانَ ve benzerleri

-          Mukarebe fiilleri كَادَ ve benzerleri

-          Bilgi, zan ve değiştirme fiilleri ظَنَّ ve benzerleri

-          İnne ve benzerleri, إِنَّ ve benzerleri

-          Zamirus şan ve zamirul kıssa

-          Leyse’ye benzeye harfler, لَيْسَ ye benzeyen harfler

-          Umumi olumsuzluk bildire لاَ

 

Mansubat

-          Mefulu mutlak

-          Mefulun bih

-          Mefulun lieclihi (mefulun leh)

-          Mefulun fih

-          Mefulun maah

-          Hal

-          Kem كَمْ’ in temyizi

-          Sayılar

-          Müstesna

-          Münada

-          İstiğase

-          Nudbe

-          Terhim

-          Tahzir

-          İgra

-          İhtisas

-          İştigal

-          Mansub muzari fiiller

 

Meczumat

-          Meczum muzari fiiller

 

Mecrurat

-          İzafet (isim tamlaması)

-          Şibhi izafet

-          Harfi cerli mecrurlar

-          Harfi cerler

-          Zarfı mustakarr (şibhi cümle)

-          Zafı lağv

-          Tazmin

 

Tabiler

-          Sıfat

-          Tekid

-          Bedel

-          Atf, Atıf (atfı nesak)

-          Atıf harfleri

 

İrab

-          İsimlerin irabı

-          Fiillerin irabı

-          Harfleri irabı

-          Cümlelerin irabı

-          Gayri munsarif مَمْنُوعٌ مِنَ الصَّرْفِ

-          Edatlar ve zarflar

الطالب المجتهد
IP
scelik
Moderator
Moderator
Simge
Yabancılar için Türkçe Öğrenimi

Kayıt Tarihi: 01Ekim2006
Konum: Rize
Gönderilenler: 7217

Alıntı scelik Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 06Haziran2009 Saat 03:01

-          Nahiv ve nahvin tanımı

-          Mu’rab ve Mebni

-          Mebni kelimeler

-          Lazım mebniler: Zamirler

-          İşaret isimleri

-          İsm-i mevsul

-          Şart isimleri

-          Soru isimleri

-          Kinayeler

-          Bazı zarflar

-          Fiil isimleri

-          Savtlar

-          Mazi ve emir

-          Arız mebniler: bazı münadalar

-          لاَ’nın ismi

-          Bazı sayı isimleri

-          Bazı zarflar ve isimler

-          Muzari fiil

-          Ma’rife nekre

-          Kelimelerin ve cümlelerin irab durumları

-          Merfu’at

-          Fail (özne)

-          Fiile benzeyenler

-          Naib-i fail

-          Mübteda ve haber

-          Övme ve yerme fiilleri

-          Nevasıh

-          Nakıs fiiller

-          Süreklilik bildiren fiiller, devamlılık bildiren fiiller

-          Mukarebe fiilleri

-          كَادَ ve benzerleri

-          Ümit ifade eden fiiller

-          Başlama bildiren fiiller

-          Bilgi, zan ve değiştirme fiilleri

-          إِنَّ ve benzerleri

-          Zamiru’ş-şan ve zamiru’l-kıssa

-          لَيْسَ’ye benzeyen harfler

-          Umumi olumsuzluk bildiren لاَ

-          Mansubat (mansub olan kelimeler)

-          Mef’ul-i mutlak

-          Mef’ulün bih

-          Mef’ulün lieclih (leh)

-          Mef’ulün fih (zarfu’z-zaman ve zarfu’l-mekan)

-          Gün, ay ve mevsim adları

-          Mef’ulün maah

-          Hal

-          Temyiz

-          كَمْ’in temyizi

-          Sayılar

-          Müstesna

-          Tenazu’

-          Münada

-          İstigase

-          Nudbe

-          Terhim

-          Tahzir

-          İğra

-          İhtisas

-          İştigal

-          Mansub muzari

-          Meczumat (meczum olan kelimeler)

-          Meczum muzari

-          Bir muzari fiili cezmedenler

-          İki muzari fiili cezmedenler

-          Mecrurat (mecrur olan kelimeler)

-          İzafet (isim tamlaması)

-          Lafzi izafet

-          Ma’nevi izafet

-          Şibh-i izafet

-          Harf-i cerli mecrurlar

-          Harf-i cerler

-          Zarf-ı müstakar (şibh-i cümle)

-          Zarf-ı lağv

-          Harf-i cerlerin hazfi

-          Zaid harf-i cerler

-          Cerru’l-civari

-          Tabiler

-          Sıfat

-          Hakiki sıfat

-          Sebebi sıfat

-          Kat’u’n-na’t

-          Te’kid

-          İtba’

-          Bedel

-          Atf-ı beyan

-          Atf-ı nesak

-          Atıf harfleri

-          İ’rab

-          İ’rab alametleri

-          Lafzi i’rab

-          Mahalli i’rab

-          İsimlerde i’rab

-          Fiillerde i’rab

-          Harflerde i’rab

-          Cümlelerin i’rabı

-          Gayr-i munsarif

-          Mahki i’rab

-          Amiller ve ma’mülleri

-          Terkib-i isnadi

-          Alemler (özel isimler)

الطالب المجتهد
IP
incinurseda
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 20Kasım2009
Gönderilenler: 0

Alıntı incinurseda Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 24Kasım2009 Saat 09:14
arapça irab hakkında müstakil bir kitap tavsiye eder misiniz
IP
incinurseda
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 20Kasım2009
Gönderilenler: 0

Alıntı incinurseda Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 24Kasım2009 Saat 16:41
nahvul vadıhı okudum. bana daha kapsamlı bir irab kitabı gerekiyor
her konudan bol örnekli
IP
sezos07
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 13Ağustos2010
Konum: Antalya
Gönderilenler: 0

Alıntı sezos07 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 13Ağustos2010 Saat 22:48
ya ben arap dili ve edb. okuorm bana detaylı bir dilbilgisi kitabı gerekli bana bi kitap önerirmisiniz...
IP
grafikopat
Aktif Üye
Aktif Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 12Ekim2009
Konum: İstanbul
Gönderilenler: 106

Alıntı grafikopat Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 13Ağustos2010 Saat 23:53
Detay ve bol örnek istiyorsan Prof. Dr. Mehmet Maksutoğlu - Dil Bilgisi kitabı var. Bir kütüphanede elime alıp inceledim ve hemen siparişini verdim, kesinlikle kitaplıklarda bulunması gereken bir kaynak....
Açılır bahtımız birgün hemen battıkça batmaz ya
Sebepler halk eder halik kerem babın kapatmaz ya
Benim hakka münacatım değil rızk için haşa
Hüda Rezzak-ı Alemdir rızıksız kul yaratmaz ya.
IP
asi58
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 13Nisan2011
Gönderilenler: 0

Alıntı asi58 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 21Mayıs2011 Saat 01:03
çok güzel bir paylaşım olmuş elinize sağlık fakat bunları öğrenmekten ziyade uygulamak mesele..teşekkürler
IP
garez
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 15Eylül2009
Gönderilenler: 1

Alıntı garez Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 18Mart2012 Saat 15:13
hangisinde basliyalim yav :( gorunce korktum birden sogudum !

IP

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,105 Saniyede Yüklendi.rüyada ağlamak | siyah peynir | rüyada köpek görmek | rüyada altın görmek | rüyada para görmek | rüyada bebek emzirmek | rüyada gelinlik giymek | rüyada eski sevgiliyi görmek | rüyada silah görmek | rüyada örümcek görmek | rüyada kavga etmek | rüyada aslan görmek | rüyada papağan görmek | rüyada timsah görmek | rüyada domuz görmek | rüyada hırsız görmek | rüyada burun kanaması | rüyada bal görmek | rüyada örümcek görmek | dask sigortası