Onlinearabic.net Anasayfası   Aktif KonularAktif Konular  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş   
Dersler-Sorular
  Forum Anasayfası Onlinearabic.netAÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS - ilahiyat forumDersler-Sorular

Mesaj icon Konu: ilk dönem islam tarihi

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
kevser18
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 31Ağustos2008
Konum: Çankırı
Gönderilenler: 0

Alıntı kevser18 Cevapla bullet Konu: ilk dönem islam tarihi
    Gönderim Zamanı: 31Ağustos2008 Saat 19:34

lahıyat 1. sınıf kitap özeti ( ilk dönem islam tarihi )

--------------------------------------------------------------------------------


İLK DÖNEM İSLAM TARİHİ ARASINAV KİTAP ÖZETİ

ÜNİTE 1
-Kuzey Arabistanda kurulan devletler ; Nebatiler, Tedürler, Hireliiler
-Güney Arabistanda kurulan devletler; Sebatiler, ainler, Himyeriler
-Arapların kullandığı Müsned adı verilen yazının Arap Yarımadasında ilk defa gelişip yayıldığı bölge Hire' dir.
-Mekkeye ilk yerleşen kavim Amelika kavmidir.
-Hz. İbrahim Cümhürlüler döneminde Kabe'yi inşa etmiştir.
-Kabeyi putaları diktiren ve puta tapıcılığı başlatan Huzaa kabilesidir.
-Kabenin yanıbaşına Kueryş'in önemli meselelerinin görüşüldüğü Darun_Nedve' yi Kusayb. Kittab inşa etmiştir.
-Kusayb. Kittab Riva denilen Kureyş' in bayrağını taşıma görevinide üstlendi.
-İslamiyetin kabulunden sonra Evs ve Hazrec kabileleri Ensar adını aldılar ve aralarındaki muhalefette sona erdi.

ÜNİTE 2
-Kureyş kervanlarının düzenini sağlayan Hz. Muhammed' in dedesi Haşim b. Abdülmenaf idi.
-Araplarda bedeviler hayvancılıkla, hadariler ise tarım ve ticaretle uğraşırlardı.
-Para birimi olarak Bizans'a ait olan Dinar ve İran' a ait olan Dirhem kullanılıyordu.
-Araplarda panayır geleneği mevcuttu. Bu sayede Araplar kabilelerin örf ve adetleri hakkında bu sayede bilgi edinilirdi.
-Tarihi açıdan araplar iki gruba ayrılırlar. Bunlar, arab_ı Baide ve Arab-ı Bakiye ' dir.
-Konar göçer hayat süren araplara bedevi , yerleşik hayat süren araplara ise Hadari denilir.
-islam Öncesi Arap Toplumunda kabilekler ,Hürler, Mevlalar, ve kölelerden oluşuyordu.
-Azad edilen kölelerin oluşturduğu gruba Mevlalar denir.
-Araplarda kabiledeki dayanışma ruhuna Asabiyet denilirdi.
-islam Öncesi Arap Toplumunda ; sürekli nakah (Nikah_ ı Mut) 'a , bir erkekten çocuk sahibi olmak için eşini ona sunma ( Nikah_ı İstibda) , eşleri karşılıklı değiştirme (Nikah_ı Bedel) ,büyük oğlun babasının ölümünden sonra üvey annesini alması (Nikah_ı Makt) , başlık ve mehir vermemek için kızların değiştirilmesi (Nikah_ı Şigar) gibi nikah çeşitleri mevcuttu.
-Araplar yıldızlarla yol bulurlardı.
-islam Öncesi Arap Toplumunda Zat_ü Envat adı verilen bayram kutlanılırdı. Bu büyük ve yeşil bir ağaçtı.
-islam Öncesi Arap Toplumunda güneşe tapanlar vardı. Lat Menat ve Uzza putları güneşi temsil eden Tanrılar kabul edilirdi.
-Kabedeki en önemli put Hubel dir, bu put Amr b.Lufan tarafından Suriye'den getirilmiştir.

ÜNİTE 3
-Hz.Muhammed’in Annesi Amine b.vhb kureyş kabilesinin zühre oğullarına mensuptur.
-Hz.Muhammed kureyş kabelesinin Haşimoğulları koluna mensuptur
-Hz.Hatie Kureyşin Esed oğulları koluna mensuptur.
-Hz.Muhammed Amcalarından hars ve zübeyr islamdan önce vefat etmiş, ebu lehep ve ebu talip islamiyeti kabul etmeliş, hamza ve abbas ise islamiyeti kabul etmiş amca larıdır.
-Bahira olayı bir rahibin ebu talibin ebu talibe yeğeninin yani Hz.Muhammed’in incilde gönderileceği vaad etilen peygamber olduğunu bildirmesi olayıdır.
-Kötülük yapmanın ve kan dökmenin yasak olduğu aylarda ki bunlar Zilkad, Zilhice, Muharrem ve Recep aylarıdır . Bu aylarda yapılan savaşlara Ficar savaşları denir.
-Hz.Muhammed’e emin mert güvenilir vefalı ve sözünde duran anlamında Muhammed'ül-emin denmiştir.
-Hicaz savaşlarında Kureyş ve Kinane kabilelerinin komutanı Harb bin Ümeyye' dir.

ÜNİTE 4
-Hz.Muhammed’e ilk vahiy 610 yılında Recep ayının 27'nci gecesi Hira mağarasında gelmiştir.
-Vahiyden etkilenen Hz.Muhammed’i hanımı Hz.Hatice amcasının oğlu Varaka bin Nevsel e götürmüştür.
-Hz.Muhammed İlk davetini eşi Hz.Haticeye daha sonra ebu talip ile azatlısı zeyt bin haris’e yapmıştır.
-Hz.Muhammed ibadetlerini gizli davet döneminde Haramı şerifte yapabiyor idi.
-Hz.Muhammed tebliğ için Safa tepesinin eteğindeki Ebul Erkan’ın evini (Darul Erkan)' ı seçti birçok kişi bu evde islamiyeti kabuletti. Bu evde islamiyeti kabul eden en son Hz.Ömerdir .
-İlk vahiyle ikinci vahiy gelene kadar geçen bekleme süresi Fetret' ül Vahiy denir.
-İlk Hicret nübüvetin 5.yılında Habeşistan' a yapılmıştır. İkinci hicret birinciden bir yıl sonra Cafer bin Ebu Talip başkanlığında yine Habeşistana yapılmıştır.
-Hz.Muhammedin aynı yıl amcası Ebu Talip’i hemde eşi Hz.Hatice' yi kaybetmesi üzerine bu yıla ( amül_hüzn ) yani hüzün yılı denmiştir.
-Hz.Muhammed’in geceleyin Mekkeden Mescidi Aksa' ya götürülmesine İsra ; göklere çıkarılmasına Miraç denmiştir.
-Birinci akabe biatı Hz.Peygamberin mübüvetinin 10ncu yılında Mekkede Mina sınırlarındaki Akabe vadisinde gerçekleştirilmiştir . 1nci akabe biatından sonra Hz..Muhammed Yesrib halkının Kuranı öğrenebilmeleri için Kusad b. Ümir' i Yesrib' e göndermiştir.
-İkinci Akabe Biatından sonra Hz.Muhammed ashabının Medine' ye Hicretine izin vermiş ve kendiside 3 ay sonra Hz Ebu bekir ile birlikte Medine' ye Hicret etmiştir.
-Açık davet döneminde HZ.Muhammed’i en fazla düşmanlık gösteren Ebu Lehep olmuştur.

ÜNİTE 5
-Hz.Muhammed’i Medineye hicret için harekete geçiren esas unsur İslamiyetin oradaki parlak geleceğidir.
-Hz.Muhammed Medineye Hicretinde Abdullah bin Ureykut kılavuzluk yapmıştır.
-Hicret öneminden dolayı Hz..Ömer zamanında Hicri Takvim başlangıcı olarak kabul edilmiştir
-Mescid-i Nebevi bir eğitim öğretim yeri olduğu gibi askeri işlerin görüşüldüğü bir mekan da olmuştur.
-Mescid-i Nebevinin bitişiğinde fakir kimsesiz ve barınacak yeri olmayan müslümanlar için yapılmış olan yere Suffe denir. Burada kalanları Suffe Ehli denir. Suffede eğitim görmüş yetişmiş kimselerede Kurra adı verilir.
-Hz.Muhammed hicretten sonra Medinedeki şehir topluluklarını şehir devleti halinde teşkilatlanmaya davet etmiştir. Bu davet sonucunda Medine Vesikası imzalanmıştır.Aynı zamanda bu anlaşma dünyanın ilk anayasası olarak kabul edilir.
-Medine vesikası sözleşmesi ile araplar ve yahudiler müslümanları dini siyasi ve sosyal açıdan tanıdıklarını ilan etmiş oluyorlardı.
-Hicretin 1. yılında Cuma namazı farz kılınmış, ilk nüfus sayımı yapılmış, ilk ezan meşru kılınmıştır.
-Hicretten bir ay sonra ikişer rekat olarak kılınan öğle, ikindi ve yatsı namazlarının farzları dört rekat'a çıkartılmıştır.
-Hicretin 2. yılı Şaban ayında Ramazan orucu farz kılınmış , Ramazan ayından sonrada Zekat farz kılınmıştır.


ÜNİTE 6
-Hz. Muhammed'in bizzat kendisinin katıldığı savaşlara Gazve, kendisinin katılmadığı bir sahabinin komutanlığı altında gönderdiği askeri birliğe ise Seriyye adı verilir.
-Bedir gazvesi Hz.. Peygamberin Müşriklerle yaptığı ilk savaştır.Bu savaş sonucunda Ebu Cehil başta olmak üzere 70 kadar müşrik öldürülmüştür.Yine bu savaşta sağ olarak esir alınan iki müşrik ki bunlar Ukbe b.Ebu Muayt ve Nadrb. Haris Müslümanlara yaptıkları zulüm ve işkencelerden dolayı idam edilmişlerdir.
-Bedir gazvesi başta Medine olmak üzere tüm Arap yarımadasında Müslümanların itibarının artmasına vesile olmuştur.
-Bedir gazvesi sonucu öldürülen Ebu Cehil'in yerine Müşrikler Ebu Süfyan' ı seçtiler.
-Uhud savaşında Hz. Hamza' yı şehit eden Vahşib. Harb' tır.
- Hz Muhammed 630 yılında hiç savaşmadan ve kan dökmeden Mekkeyi fethetmiştir.Bu arada Ebu Süfyan' da uzun terddütler sonucunda Müslüman olmuştur.
-Hz. Muhammed Mekke' nin fethinden sonra orada hiç asker bırakmadan buranın idaresini yeni müslüman olmuş olan Attab b. Esid' e bıraktı ve Huneyn' e gitti.
-Tebük Seferinden sonra 631 yılında Hz Muhammed Hz.Ebu Bekir' i hac emiri tayin etti.Hac da bu yıl farz kılındı.
-Hz. Ayşe' nin İfk olayı Beni Müstalik Gazvesi esnasında meydana gelmiştir.
-Putperestliğin kökü Tevbe suresinin ilk 8 ayetinin inmesiyle tamamen kazınmıştır.
-Arap adetlerine göre savaşın başında yapılan teke tek vuruşlara Mübareze adı verilir.

ÜNİTE 7
-Hz. Muhammed Yahudilerle iyi geçinilmesini istemiş ve kendide başlangıçta namazlarında Yahudilerin kıblesi olan Beytül_Makdis' e yönelmiştir.
-Müslümanlar ile yaptıkları antlaşmayı bozan ilk yahudi kabilesi Kaynuka oğulları' dır.
-Kaynukaoğullarının hem okul hem mahkeme salonu olarak kullandıkları yer Beytül_Midras' tır.
-Yahudilerin Arap Yarımadasındaki siyasi güçleri Hayber' in fethi ile sona ermiş, Aynı zamanda bu savaş sonrasında Yahudiler İslam Devletine vergi veren bir tebaa durumuna düşmüşlerdir.
-Hz.Muhammed Mute savaşında Halid b. Velid' e Allahın Kılıcı Seyfullah lakabını vermiştir.
-Hz. Muhammed' e inandığı halde halkının Hıristiyanlığı bırakmayacağı için Müslüman olmayan Bizans İmparatoru Heraklius' tur. Habeşistan kralı Necaşi' nin ise müslümanlığı kabul ettiği ravayet edilir.
-Kureyş Müşriklerini Hz. Muhammed' e karşı şiirleriyle tahrik eden şair Ka'b b. Eşref ' tir.not:arkadaşlar kusura bakmayın ünite 7 ye kadardı.
IP
newpapatya
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 18Ekim2008
Gönderilenler: 0

Alıntı newpapatya Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 19Ekim2008 Saat 00:03
 çok güzel bir özet olmuş. inşllah 2. sınıf derslerinde de bu şekilde çalışmalarını bizimle paylaşırsın. 
IP
kevser18
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 31Ağustos2008
Konum: Çankırı
Gönderilenler: 0

Alıntı kevser18 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 19Ekim2008 Saat 13:06
teşekkür ederim Allah razı olsun arkadaşım inşallah.
IP
gülbahar
Aktif Üye
Aktif Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 16Kasım2008
Konum: Samsun
Gönderilenler: 108

Alıntı gülbahar Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 17Kasım2008 Saat 00:03
Allah razı olsun kardeş bende bu sekilde calışıyordum faydalı olduguna inanıyorum sagol..
IP
alkame
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 13Kasım2008
Konum: Hatay
Gönderilenler: 0

Alıntı alkame Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 17Kasım2008 Saat 00:29
allah razı olsun :" sizin en hayırlınız insanlara en faydalı olanınızdır."
IP
kevser18
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 31Ağustos2008
Konum: Çankırı
Gönderilenler: 0

Alıntı kevser18 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 17Kasım2008 Saat 13:22
amin ecmain arkadaşlar elimizdenn geldiği kadar paylaşmaya devam edecez inşallah.
IP
tuba44
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 04Ekim2007
Konum: Balıkesir
Gönderilenler: 70

Alıntı tuba44 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 17Kasım2008 Saat 18:23
arkadaşlar bu özetleri kendinizmi çıkarıyosunuz ..yoksa hazırmı..sevgiler
IP
kevser18
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 31Ağustos2008
Konum: Çankırı
Gönderilenler: 0

Alıntı kevser18 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 17Kasım2008 Saat 18:40
Orjinalini yazan: tuba44

arkadaşlar bu özetleri kendinizmi çıkarıyosunuz ..yoksa hazırmı..sevgiler
 
ne farkeder tuba44 arkadaşım.
IP
tuba44
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 04Ekim2007
Konum: Balıkesir
Gönderilenler: 70

Alıntı tuba44 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 17Kasım2008 Saat 20:57
yani sadece bu özetlerre çalışsam yeterli olurmu bu ders için
IP
kevser18
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 31Ağustos2008
Konum: Çankırı
Gönderilenler: 0

Alıntı kevser18 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 23Kasım2008 Saat 11:51
hayır yeterli olmaz burda ünite 7 ye kadar özet var.dersleri geçmeniz için kitapları su gibi içmeniz gerkiyo.
IP
tuba44
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 04Ekim2007
Konum: Balıkesir
Gönderilenler: 70

Alıntı tuba44 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 23Kasım2008 Saat 12:43

özetlerde eksiklikler var birinci üniteden başladım eksiklikleri burda tamamlayalım inş

IP
kevser18
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 31Ağustos2008
Konum: Çankırı
Gönderilenler: 0

Alıntı kevser18 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 23Kasım2008 Saat 19:58
Orjinalini yazan: tuba44

özetlerde eksiklikler var birinci üniteden başladım eksiklikleri burda tamamlayalım inş

 
tabi arkadaşım inş. zaten bunlar en önemli olanları ben hepsini özetlemedim.
IP
LaRa_
Faal Üye
Faal Üye
Simge
Yabancılar için Türkçe Öğrenimi

Kayıt Tarihi: 22Ekim2007
Gönderilenler: 1082

Alıntı LaRa_ Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 28Kasım2008 Saat 15:13
 
 
Allah razi olsun kevser, emeginize saglik.. Bende seneye insaAllah aöf ilahiyata kaydimi yaptırmak istiyorum,  bu tür paylaşımların devamini bekliyoruz ins..
 
 
Selam ve dua ile..
Müjdecim, kurtaricim, Efendim, Peygamberim;
Sana uymayan ölcü, hayat olsa teperim..IP
kevser18
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 31Ağustos2008
Konum: Çankırı
Gönderilenler: 0

Alıntı kevser18 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 28Kasım2008 Saat 19:48
Orjinalini yazan: Meysun

 
 
Allah razi olsun kevser, emeginize saglik.. Bende seneye insaAllah aöf ilahiyata kaydimi yaptırmak istiyorum,  bu tür paylaşımların devamini bekliyoruz ins..
 
 
Selam ve dua ile..
 
amin ecmain.Allah cümlemizden razı olsub.inşallah.
IP
eylül52
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 14Aralık2008
Konum: Samsun
Gönderilenler: 0

Alıntı eylül52 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 05Şubat2009 Saat 12:55

gerçekten çok güzel bir çalışma teşekkürler Allah razı olsun...

IP
kevser18
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 31Ağustos2008
Konum: Çankırı
Gönderilenler: 0

Alıntı kevser18 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 05Şubat2009 Saat 20:56
Orjinalini yazan: eylül52

gerçekten çok güzel bir çalışma teşekkürler Allah razı olsun...

 
 
birşey değil eylül52 arkadaşım Allah cümlemizden razı olsun.selam ve dua ile...
IP
karakis_veli
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 09Kasım2006
Konum: Antalya
Gönderilenler: 0

Alıntı karakis_veli Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 24Şubat2009 Saat 06:39
السلام عليكم
Arkadaşlar; İlahiyat okuyan arkadaşlar için yazıyorum.Hazırcılığa kaç mamamız gerekir.
Çünkü biz zaten dinimizi iyi öğrenmek zorundayız.Birde İlahiyat okuduğumuz için
öğreten konumunda olacağız İnş.İşte bunun için ders kitaplarını en ince ayrıntısına kadar incelememiz hatta,konunun güzel anlaşılması için ilave kaynaklara bakmamız gerekir.Değilse diplomayı alırız,bir köşeye asarız.Peki avamdan farkımız ne kaldı.İlmin
zekatı arkadaşlar,ilim öğretmektir.Allah kolaylık versin,Allah müslümanları olması gereken
şuura ulaştırsın.
IP
ındependent
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 21Şubat2009
Konum: Zonguldak
Gönderilenler: 0

Alıntı ındependent Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 25Şubat2009 Saat 12:31
tesekkurler... ALLAH RAZI OLSUN
IP
kevser18
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 31Ağustos2008
Konum: Çankırı
Gönderilenler: 0

Alıntı kevser18 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 01Mart2009 Saat 21:21
Orjinalini yazan: ındependent

tesekkurler... ALLAH RAZI OLSUN
 
amin ecmain...
IP
idinc
Yönetici
Yönetici
Simge
Site ve Forum Yöneticisi

Kayıt Tarihi: 21Ağustos2006
Gönderilenler: 2869

Alıntı idinc Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 06Mart2009 Saat 23:32

selamün aleyküm arkadaşlar önlisans ilahiyattaki arkadaşlara sesleniyorum eögrenme portalından sıkça sorulan sorulara girin çokca olur allah kolaylık versin hepimize başarılar

IP

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,078 Saniyede Yüklendi.rüyada ağlamak | siyah peynir | rüyada köpek görmek | rüyada altın görmek | rüyada para görmek | rüyada bebek emzirmek | rüyada gelinlik giymek | rüyada eski sevgiliyi görmek | rüyada silah görmek | rüyada örümcek görmek | rüyada kavga etmek | rüyada aslan görmek | rüyada papağan görmek | rüyada timsah görmek | rüyada domuz görmek | rüyada hırsız görmek | rüyada burun kanaması | rüyada bal görmek | rüyada örümcek görmek | dask sigortası