Onlinearabic.net Anasayfası   Aktif KonularAktif Konular  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş   
Dil bilgisi - Sarf & Nahiv - النحو والصرف
  Forum Anasayfası Onlinearabic.netالصرف و النحو - DİLBİLGİSİDil bilgisi - Sarf & Nahiv - النحو والصرف

Mesaj icon Konu: Arapça Dil bilgisi Tüm Konu Başlıkları

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
aydinahmet
Faal Üye
Faal Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 05Temmuz2011
Gönderilenler: 1317

Alıntı aydinahmet Cevapla bullet Konu: Arapça Dil bilgisi Tüm Konu Başlıkları
    Gönderim Zamanı: 29Aralık2018 Saat 21:38


1.     Ünite: Giriş, Fonetik
2.     Ünite: El-Lamu’ş-Şemsiyye ve E-Lamu’l-Kameriye
3.     Ünite: Okuma Parçaları
4.     Ünite: Kelimelerin isim, fiil ve harf olarak ayrımı
5.     Ünite: Muttasıl ve Munfasıl Zamirler
6.     Ünite: Filler
7.     Ünite: Aksam Seb’a Fillerinin Çekimleri
a-     Sahih Fiil
b-     Mud’af Fiil
c-     Mehmuz Fiil
d-     Misal Fiil
e-     Ecvef Fiil
f-     Nakıs Fiil
g-     Lefif Fiil
h-     Cezm ve Nasb Edatları
i-     Hemzenin İmlası
8.     Ünite: Fiilin Mücerred ve Mezide Taksimi, Vezinleri
9.     Ünite: Fiilin Malum ve Meçhule Taksimi
10.     Ünite: Fiilin Mutasarrıf ve Camid Olması
11.     Ünite: Fiilin Müteaddi ve Lazım Olması
12.     Ünite: Fiilin Tevkitli veya Tevkitsiz Olması
13.     Ünite: Mübteda – Haber
14.     Ünite: Fail
15.     Ünite: Naib Fail
16.     Ünite: Kaane ve Kardeşleri
17.     Ünite: Kaade ve Kardeşleri
18.     Ünite: İnne ve Kardeşleri
19.     Ünite: Mef’ulbih
20.     Ünite: Mef’ulu Mutlak
21.     Ünite: Mef’ulunfih
22.     Ünite: Mef’ulunlieclih
23.     Ünite: Mef’ulma’a
24.     Ünite: Hurufu’l-cerr
25.     Ünite: İsm’ul-işare
26.     Ünite: İsim Mevsul
27.     Ünite: İsimlerin Maksur, Mankus, Memdud, Sahih Olması
28.     Ünite: Ma’rife ve Nekra
29.     Ünite: İzafet
30.     Ünite: Zamirler
31.     Ünite: Alem
32.     Ünite: Mu’arref bi’l-Lam
33.     Ünite: Münada, İstigase, Ta’accub, Terhim
34.     Ünite: Hal
35.     Ünite: Temyiz
36.     Ünite: İstisna
37.     Ünite: Tevabi
38.     Ünite: Memnu’min Essarf
39.     Ünite: İsm-i Fail, İsm-i Mef’ul
40.     Ünite: Al-Aded
41.     Ünite: İsm-i Zaman, İsm-i Mekan
42.     Ünite: İsmu’t-Tafdil
43.     Ünite: İsm’ul-Aleh
44.     Ünite: Ebniyetu’l-Masadir
45.     Ünite: Cem’u’t Teksir
46.     Ünite: Esalibu’ş-Şart
47.     Ünite: Esalibu’ş-Şart Gayru’l-Cazime
48.     Ünite: Edevatu’t-Tahdid, Tevbih ve Ard
49.     Ünite: At-Tasğir
50.     Ünite: An-Neseb
51.     Ünite: Nunu’t-Tevkid
52.     Ünite: Al-İhtisas, Al-İgra ve At-Tahzir
53.     Ünite: Al-İştiğal
54.     Ünite: At-Tanazu’
55.     Ünite: Uslüb’t-Ta’accub
56.     Ünite: Esalibu’l-Medh ve Zemm
57.     Ünite: Esma’u’l-Ef’al ve Evsat
58.     Ünite: El-Vakf
59.     Ünite: İ’rabu’ul-Cümel


سعادتي في سعادة الآخرين
IP
aydinahmet
Faal Üye
Faal Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 05Temmuz2011
Gönderilenler: 1317

Alıntı aydinahmet Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 29Aralık2018 Saat 21:40


Birinci Bölüm

Alfabe          الأَبْجَدِيَّةُ

Giriş     المَدْخَلُ

1- Harfler     الحُرُوفُ
2- Harflerin Telaffuzu     النُّطْقُ
3- Harekeler     الضّوَابِطُ
4- Cezm/Sukün     السُّكُونُ
5- Tenvin     التَّنْوِينُ
6- Hemze, Hemzenin Yazılışı     الهَمْزَةُ وَ كِتَابتُهَا
7- Uzatma İşaretleri     المَدَّةُ
8- Şedde     الشَّدَّةُ
9- Belirlilik Takısı     حَرْفُ التَّعْرِيفِ (ال)
10- Vasl     الوَصْلُ

İkinci Bölüm

Morfoloji     عِلْمُ الصَّرْفِ

I- Fiil     الفِعْلُ

11- Fiillerin Kök Bakımından Taksimi     المُجَرَّدُ وَالمَزِيدُ فِيهِ
12- Fiillerin Bölümleri     أَقْسَامُ الفِعْلِ – الأَقْسَامُ السَّبْعَةُ
13- Fiilin Çekimi     تَصْرِيفُ الأَفْعَالِ
14- Masdar     المَصْدَرُ
15- Etken Fiil, Edilgen Fiil          الفِعْلُ المَعْلُومُ، الفِعْلُ المَجْهُولُ
16- İsmul Fail/Etken Ortaç          اِسْمُ الفَاعِلِ
17- İsmul Meful/Edilgen Ortaç     اِسْمُ المَفْعُولِ
Fiillerin Tasrif Cetvelleri          جَدْوَلُ تَصْرِيفِ الأَفْعَالِ

II- İsim     الاِسْمُ

18- İsimlerin Bölümlere Ayrılması          تَقْسِيمُ الأَسْمَاءِ إِلَى جَامِدٍ وَمُشْتَقٍّ
19- İsimlerde Erkeklik, Dişilik          التَّذْكِيرُ وَالتَّأْنِيثُ فِي الأَسْمَاءِ
20- İsimlerde Teklik, İkilik, Çokluk          الاِفْرَادُ وَالتَّثْنِيَةُ وَالجَمْعُ فِي الأَسْمَاءِ
21- Zamirler          الضَّمَائِرُ
22- İşaret Zamirler          أَسْمَاءُ الإِشَارَةِ
23- İsmul Mevsul          الاِسْمُ المَوْصُولُ
24- Zaman ve Yer İsimleri          أَسْمَاءُ الزَّمَانِ وَالمَكَانِ
25- Mimli Masdar          المَصْدَرُ المِيمِيُّ
26- Bir Defa Oluş İsmi     اِسْمُ المَرَّةِ
27- Durum İsmi          اِسْمُ الهَيْئَةِ
28- Cins İsmi, Teklik İsmi          اِسْمُ الجِنْسِ وَاسْمُ الوَحْدَةِ
29- Alet İsmi          اِسْمُ الآلَةِ
30- Mübalağa Sigası          صِيغَةُ المُبَالَغَةِ
31- İsmu Tafdil          اِسْمُ التَّفْضِيلِ
32- Sıfatul Muşebbehe     الصِّفَةُ المُشَبَّهَةُ
33- İlgi İsmi               الاِسْمُ المَنْسُوبُ
34- Tasgir               التَّصْغِيرُ
35- Soru İsimleri          أَسْمَاءُ الاِسْتِفْهَامِ
36- Sayı               العَدَدُ
37- İsmul Fiil               اِسْمُ الفِعْلِ

III- Harf الحرْفُ

38- Harf     الحرْفُ
Ses Uyumu ve Yumuşama Kaideleri          تَوَافُقُ الأَصْوَاتِ
39- İdğaam          الإِدْغَامُ
40- İbdal          الإِبْدَالُ
41- İlal               الإِعْلاَلُ
42- El ile Muarref          المُعَرَّفُ بِأَلْ

Üçüncü Bölüm

Sentaks     عِلْمُ الصَّرْفِ

43- İsim Tamlaması          الإِضَافَةُ
44- Sıfat Tamlaması          الصِّفَةُ وَالمَوْصُوفُ
45- İsim Cümlesi          الجُمْلَةُ الاِسْمِيَّةُ
46- Fiil Cümlesi          الجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ
47- Beş İsim               الأَسْمَاءُ الخَمْسَةُ

Mebni ve Murab          المَبْنِيُّ وَ المُعْرَبُ

A- Mebni Kelimeler          الكَلِمَاتُ المَبْنِيَّةُ

a- İsim Türünden Mebni Kelimeler
48- İşaret İsimleri          أسْمَاءُ الإِشَارَةِ
49- Zamirler               الضَّمَائِرُ
50- İsmul Mevsuller          الأَسْمَاءُ المَوْصُولَةُ
51- Şart İsimleri          أَسْمَاءُ الشَّرْطِ
52- Bazı Kinayeler          بَعْضُ الكِنَايَةِ
53- Bazı Zarflar          بَعْضُ الظُّرُوفِ
54- Bazı Sayı İsimleri          بَعْضُ الأَعْدَادِ

b- Fiil Cinsinden Mebni Kelimeler
55- Mazi Fiil          الفِعْلُ المَاضِي
56- Emir Fiil          فِعْلُ الأَمْرِ
57- Tekid Nununa Bitişik Muzari          الفِعْلُ المُضَارِعُ المُتَّصِلُ بِنُونِ التَّأْكِيدِ
58- Dişilik Nununa Bitişik Muzari          الفِعْلُ المُضَارِعُ المُتَّصِلُ بِنُونِ النِّسْوَةِ

c- Harf Cinsinden Mebni Kelimeler
59- Mana Harfleri          حُرُوفُ المَعَانِي

B- Murab Kelimeler
İrab Hakkında Umumi Bilgiler
60- Mahalli İrab          الإِعْرَابُ المَحَلِّيُّ
61- Gayri Munsarif          غَيْرُ المُنْصَرِفِ

Merfular          المَرْفُوعَاتُ

62- Fail     الفَاعِلُ
63- Naibul Fail     نَائِبُ الفَاعِلِ
64- Mubteda Haber          المُبْتَدَأُ وَ الخَبَرُ
65- İnne ve Benzerleri          إِنَّ وَأَخَوَاتُهَا
66- Eksik Fiiller          الأَفْعَالُ النَّاقِصَةُ
67- Kade Soyluların İsimleri          أَسْمَاءُ كَادَ وَأَخَوَاتُهَا
68- Leyseye Benzeyenler          الأَحْرُفُ المُشَبَّهَةُ بِلَيْسَ
69- Öğme ve Yerme Fiilleri          فِعْلاَ المَدْحِ وَالذَّمِّ
70- İş Zamiri                    ضَمِيرُ الشَّأْنِ
71- Soru Harfleri               حَرْفَا الاِسْتِفْهَامِ

Mansuplar المَنْصُوبَاتُ

72- Mefulu Mutlak          المَفْعُولُ المُطْلَقُ
73- Mefulun Bih          المَفْعُولُ بِهِ
74- Mefulu Lieclih/Diyelik Mefulu          االمَفْعُولُ لِأَجْلِهِ
75- Mefulun Fih          المَفْعُولُ فِيهِ
76- Mefulun Maah          المَفْعُولُ مَعَهُ
77- Hal               الحَالُ
78- Temyiz               التَّمْيِيزُ
79- Munada               المُنَادَى
80- İstigaase               الاِسْتِغَاثَةُ
81- Nudbe               النُّدْبَةُ
82- Görüş ve Değiştirme Fiilleri          أَفْعَالُ القُلُوبِ وَالتّحْوِيلِ
83- Şaşma Fiilleri                    فِعْلاَ التَّعَجُّبِ
84- Mustesna                         المُسْتَثْنَى
85- İgra                         الإِغْرَاءُ
86- Tahzir                         التَّحْذِيرُ
87- İhtisas                         الاِخْتِصَاصُ
88- İştigal                         لاِشْتِغَالُ
89- Mansup Muzari Fiil               الفِعْلُ المُضَارِعُ المَنْصُوبُ

Meczum      المَجْزُومُ

90- Meczum Muzari Fiil               لفِعْلُ المُضَارِعُ المَجْزُومُ
a- Bir Muzariyi Cezmeden Edatlar
b- İki Muzariyi Cezmeden Edatlar

Mecrurlar     المَجْرُورَاتُ

91- İsim Tamlaması          الإِضَافَةُ
92- Cer Harfleri ve Manaları          حُرُوفُ الجَرِّ وَمَعَانِيهَا
93- And Harfleri               أَحْرُفُ القَسَمِ

Uyanlar      التَّوَابِعُ

94- Sıfat          الصِّفَةُ
95- Tekid          التَّأْكِيدُ
96- Bedel          البَدَلُ
97- Atf               العَطْفُ

İrabın Çeşitleri ve Alametleri           أَنْوَاعُ الإِعْرَابِ وَعَلاَمَاتُهُ

Cümleler     الجُمَلُ

98- Basit Cümle          الجُمْلَةُ البَسِيطَةُ
99- Murekkeb Cümle          الجُمْلَةُ المُرَكَّبَةُ
100- Esas Cümlede Bir Unsur Olarak Bulunan Cümleler
101- Şart Cümlesi          الجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ
102- İtiraz Cümlesi/Ara Cümlesi          الجُمْلَةُ الاِعْتِرَاضِيَّةُ
103- Açıklama Cümlesi               الجُمْلَةُ التَّفْسِيرِيّةُ
104- Hususi Kullanışlı Bazı Zarflar                    ظُرُوفٌ لَهَا اِسْتِعْمَالاَتٌ خَاصَّةٌ


سعادتي في سعادة الآخرين
IP

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,070 Saniyede Yüklendi.rüyada ağlamak | siyah peynir | rüyada köpek görmek | rüyada altın görmek | rüyada para görmek | rüyada bebek emzirmek | rüyada gelinlik giymek | rüyada eski sevgiliyi görmek | rüyada silah görmek | rüyada örümcek görmek | rüyada kavga etmek | rüyada aslan görmek | rüyada papağan görmek | rüyada timsah görmek | rüyada domuz görmek | rüyada hırsız görmek | rüyada burun kanaması | rüyada bal görmek | rüyada örümcek görmek | dask sigortası