Onlinearabic.net Anasayfası   Aktif KonularAktif Konular  TakvimTakvim  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş   
aöf ilahiyat önlisans arapça dersleri
Sınavlara hazırlık - TEK DERS SINAVI
  Forum Anasayfası Onlinearabic.netAÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS - ilahiyat forumSınavlara hazırlık - TEK DERS SINAVI
Mesaj icon Konu: AÖF 1.Sınıf İslam Sanat Tarihi 10.Ünite Soru/Cevap Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Pratik Arapça Dersleri Hemen Al Hemen Sat
Yazar Mesaj
aydinahmet
Faal Üye
Faal Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 05Temmuz2011
Gönderilenler: 1271

Alıntı aydinahmet Cevapla bullet Konu: AÖF 1.Sınıf İslam Sanat Tarihi 10.Ünite Soru/Cevap
    Gönderim Zamanı: 18Aralık2011 Saat 11:13AÖF 1. Sınıf İslam Sanat Tarihi 7.Ünite Sorular - Cevaplar‎
1. Sınıf İSLAM SANAT TARİHİ
10. ÜNİTE SORU CEVAPLARI

10.ÜNİTE TÜRK DİN MUSİKİSİ
1.musikiyi birbirine benzemeyen çeşitli seslerden meydana gele icra” olarak tanımlayan kimdir?
PİSAGOR
2.ibni sinaya göre musiki nedİr?
Birbiriyle uyumlu olup olmadığı yönünden sesleri ve bu sesler arasındaki zaman sürelerini araştıran matematiksel bir ilimdir.
3.sesleri kulağa hoş gelecek şekilde düzenleme sanatı olarak taımlayan düşünür?
JEAN JACQUES ROUSSECAU
4.musikiyi sesler aracılığıyla birbirini takip eden güzel hisleri ifade etme sanatı olarak tanımlaya? EMMANUEL KANT
5.Ana hatlarıyla musiki nasıl tarif edilebilir?
Bir duygu bir düşünce veya tabii bir olayı tarif etmek gayesiyle ahenkli seslerin belli bir sanat anlayışı içerisinde ritimli/ritimsiz şekilde estetik olarak bir araya getirilme sanatı.
6.bir milletin ahlaki yönüyle nasıl idare edildiğini anlamak istiyorsanız o milletin musikisini inceleyiniz sözü kime aittir?
FİLOZOF KONFİÇYUS
7.” Müzik yerle gök arasındaki her varlığı hiç kimsenin dayanamayacağı bir kudretle sarsar “ sözü kime aittir?
İngiliz edebiyatçısıWİLLİAM SHAKESPCARE
8.mevlana musikinin önemini hangi sözlerle belirtmiştir?
Allah aşıkları için ruhun gıdasıdır.Zira musikide gerçek sevgiliye kavuşma ümidi vardır.
9.müzik insanı Allah’a en fazla yaklaştıran şeydir ve bütün felsefelerin üstündedir” sözü kime aittir?
Alman besteci LUDWİG VAN BEETHOVEN
10. “ musiki doğrudan doğruya ruha hitab eder ruh da kendisini ancak musikinin desteğiyle en iyi şekilde ifade edebilir” sözü kime aittir?
Alman edebiyatçı JOHANN WOLFGANG VAN GOETHE
11.musikinin seslerin doğal taklidinden doğduğunu iddia eden kimdir?
LUCRECE
12.arapların sesle yaptığı nağmeye ne ad verilirdi?
Terennüm
13.şiirle söylediklere nağmeye ne ad verilirdi?
GINA
14.arap musikisinde Hz.Osmana kadar hangi formlar icra edilirdi?
HUDA ve NASB
15.DAHA SONRA HANGİ FORMLAR İCRA EDİLMEYE BAŞLANDI?
SİNAD ve HEZEC
16.hicaz’da profesyonel okuyucular ( MUGAANNİLER) hangi dönemde çıkmıştı?
Hz.Osman devri
17.dört halife devrinin sonlarında düzenlenen form ve özellikleri?
EL GINAÜ’L MUTKAN (veya gınaür rakik) adlı form….o zamana kadar icra edilen musiki formlarından sanat değeri yüksek aruza dayanan ve ağır ritmle seyreden bir formdur.
18.musiki halife saraylarına hangi dönemde girmiştir de bu sayede devlet adamlarının musikiye ilgisi artmıştır?
EMEVİLER devri
19.bu devirde meşhur olan okuyucular?
* tuveyz * azzetül meyla * gariz * said b. Miscah * ibni muhriz * ebu said cemile * ibni süreyc * mabed ve delal
20. İslam aleminde ilk musiki nazariyesini yazan kimdir?
YUNUS EL KATİB
21. yunus el katip arap musikisinin 4 temel taşı olarak kimleri söyler?
*said b. Miscah * ibni muhriz * gariz *ibni süreyc
22.greklere ait nazari musiki eserlerinin tercümesine ne zaman başlanmıştır?
ABBASİLER DÖNEMİNDE
23.bu tercümeler nerede yapılmıştır?
Bir tür İslam üniversitesi olan BEYTÜLHİKME De
24. Beytülhikme kim tarafından yaptırılmıştır?
830 da halife MEMUN tarafından
25.abbasiler döneminde bestecilik yönüden zengin repertuvarın oluştuğu nasıl anlaşılabilir?
Musikişinas Yahya el mekki nin kaleme aldığı KİTABÜL EGANİ nin 12 bin besteyi içine aldığından.
26.bu dönemin önemli musikişinasları?
*Yahya el mekki * ibn cami * İbrahim el mevsıli * ishak el mevsıli * İbrahim b. Mehdi *ziryab *barsüma
27.musiki teorisi üzerinde çalışan ilk İslam filozofu?
YAKUB BİN İSHAK KİNDİ..
28.kindi’nin çalışmaları?
* musikiye dair 10 risale yazmıştır * arap musikisinde ilmi ekolün kurucusudur. * ebced harflerine dayalı nota sistemi kurmuştur. * musikiyi felsefe mantık geometri aritmetik ilimleriyle birlikte değerlendirmiştir.
29. Kindiden sonra çalışmaları günümüze ulaşan İslam filozofu kimdir?
FARABİ
30.iyi bir icracı olan farabinin yazdığı üç eserden en genişi ?
EL MUSİKAL KEBİR ( batı ve İslam dünyasında musiki teorisi ve felsefesi hakkında yazılmış en sistemli eserlerden biridir)
31.eserde nelerden bahsedilmiş?
* Greklerin bu konularda ileri sürdüğü fikirler açıklanmış *onlardan eksik olarak ulaşan bilgiler düzenlenerek tamamlanmış * musiki aletleri konusunda da en kapsamlı eser
32. musiki konusunda farabiden sonra ki en ciddi çalışmalar?
Muhammed b. Ahmed el Harizmi nin MEFATİHUL ULUM * trigonometrinin kurucusu Ebul Vefa el Buzcani nin “ika” ya dair eserleri
33. X. yy da Basrada dini siyasi felsefi ve ilmi amaçlarla ortaya çıkan İHVANI SAFA nın bu konulardaki düşünceleri nerde yer alır?
İhvanı safa risaleleri adlı külliyatın musiki bölümünde
34.ibni sina hangi eserlerinde musikiye uzun yer vermiştir?
* eş-şifa * an necat * danişname i Alai
35.bu alanda eser verenler?
İbni sinanın talebesi ibni zeyle fahreddin er razi *nasiruddinii tusi
36.musikişinasların hayatlarını anlatan eserler?
Mesudinin miracüz zeheb *ebul ferec el isfahaninin el egani
37.13. yy da musiki alanında yeni bir dönem başlatan?
Fizik alimi safiyuddin el urmevinin yazdığı Kitabul etvar fi marifetin nagam vel evtar eseri
38. eski Türklerdeki dini nitelikli 3 büyük ayin?
1- avlarının bereketli olması için düzenlenen ve sığır adı verilen sürgün av ayinleri
2-şeylan şilan şölen çeşn yahut toy denilen kurban ayinleri
3-ölen kişinin ruhunu n dinlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenen ve yuğ adı verilen umumi matem ayinleri
39.Türklerin musiki aletleriyle icra ettikleri terennümlere ne ad verilir?
GÖK veya KÖK
40.sesli okunanlarına ne denirdi?
IR ve DULE
41.şiirle beste yapma hangi halife devrindedir?
HZ.Ömer devrinden itibaren
42 Hz.Peygamber efendimizin “ sana Davuda verilen mizmarlardan biri verilmiş” buyurdukları sahabe kimdir?
Ebu musa el eşari
43.güzel ses Kuran’ın metninin önüe geçmeye başlayınca hangi ilimler ortaya çıktı?
Tecvit ve kıraat ilimleri
44.önceden bestelenmemiş eserlere ne denir?
İrticali veya doğaçlama
45.dini musiki kaç bölümde incelenmiş?
2 bölümde.1- cami musikisi 2- tekke (tasavvuf) musikisi
46.cami musikisinin icracıları kimlerdir?
İmam ve müezzin
47.imam ve müezzinlerin birbirini takip eden okumalarda dikkat etmeleri gereken?
Aynı makamları veya birbirine uyuşan makamları ve dizileri kullanmaya özen göstermeleri
48.bütün müezzinlerin katılımıyla icrs edilen müezzinlik faaliyeti?
Cumhur müezzinliğiIP

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma


Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,094 Saniyede Yüklendi.bilgili site
kasko hesaplama
mtv hesapla
kredi hesapla