Onlinearabic.net Anasayfası   Aktif KonularAktif Konular  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş   
Sakarya İlahiyat İLİTAM 1. Sınıf Dersleri
  Forum Anasayfası Onlinearabic.netİLİTAM - İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS TAMAMLAMA PROG.İlitam Öğrencileri Tanışma BölümüSakarya İlahiyat İLİTAM 1. Sınıf Dersleri

Mesaj icon Konu: İSLAM AHLAK FELSEFESİ SORULARI

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
dede korkut
Aktif Üye
Aktif Üye


Kayıt Tarihi: 10Eylül2009
Konum: Bartın
Gönderilenler: 107

Alıntı dede korkut Cevapla bullet Konu: İSLAM AHLAK FELSEFESİ SORULARI
    Gönderim Zamanı: 13Nisan2011 Saat 23:28

Mutezile tevellüd teorisiyle hangi soruna çözüm getirmeye çalışmaktadır?ALLAH’ın irade ve adaletinin mutlaklığını temellendirmek

İnsan fiillerinin zaman içerisinde oluşumunu açıklamak

Emr bil Maruf nehyi anil münker ilkesini temellendirmeye

İnsanın belirlenmişlik ve özgürlük arasındaki ikilemini çözmeye

İ
nsanın fiillerinin ortaya çıkışı ve sorumluluğunu temellendirmek***

Mutezile’nin Yüce ALLAH hakkında kullandıkları hikmet terimiyle neyi kast etmektedir.ALLAH’ın fiillerinin sorgulanamaz oluşunu

ALLAH’ın iradesinin mutlaklığını

ALLAH’ın bilgisinin müteal oluşunu

ALLAH’ın tüm fiillerinin bir gaye üzerine oluşunu***

ALLAH’ın felsefe ve hikmetin kaynağı oluşunu

Gerçek hürriyet tam kulluktadır” sözüyle Sufi Kuşeyri neyi kast etmektedir?Hürriyetin değil kulluğun hayatın anlamı bakımından önemli oluşu

Kulun üzerinde ALLAH'tan başka hiçbir şeyin etkili olmaması***

Sufilerin hürriyet sorununu hiç önemsemediklerini

Kulun yetilerini yetkince kullanmasını

Hürriyetin kullukla başlayan bir hedef olduğunu

İslam Dinin Arap toplumunun ahlak yapısı üzerindeki etkilerini aşağıdaki şıklardan hangisi ifade etmektedir ?Bireyselleşmeyi vurgulamıştır

Tasarruf kavramını merkeze getirmiştir.

Arap ahlakını bedevi kabile ölçeğinden evrensel boyuta çıkarmıştır.***

Arap ahlakının ekonomik boyutunda keskin düzenlemeler getirmiştir

Aile ahlakını tamamen dönüştürmüştür

4 )

“Güçlü bir devlet yapısının bulunmadığı bir toplumdaki ahlak anlayışıyla güçlü bir devletin olduğu toplumdaki ahlak anlayışlarının farklı olması bunun en güzel örneğidir. Veya tarım toplumundaki ahlak alanının değer ve buna uygun davranış kalıplarıyla sanayi toplumundaki değer ve buna uygun davranış kalıplarının farklı olması kaçınılmazdır. Yine sosyal yapıdaki değişikliğe örnek olarak, çekirdek aile anlayışının yaygın olduğu bir toplum, geleneksel geniş ailenin yaygın olduğu toplumlar arasında ahlak anlayışlarının değişiklik göstermesi kaçınılmazdır. Yine buna şehir ve kırsal alandaki yaşam biçimlerinin ahlak alanına farklı şekillerde etkide bulunduğunu da ekleyebiliriz. Yine tarihte köle ve cariyeliğin meşru kabul edildiği toplumlardaki aile ahlakının ve rollerin dağıtımının çok farklı olduğunu öngörebiliriz”.

Yukarıdaki metnin ana vurgu ve amacı nedir?
Şehir hayatındaki ahlak anlayışının köye ve kasabada olan ahlak anlayışından farklılığını göstermek
Köle ve cariyelerin hiçbir ahlaka tabi olmadığını göstermek
Devletin ahlak alanını etkilediğini ve bu bağlamda ahlaki değerlerin nasıl değiştiğini göstermek
Ahlak alanın sosyal, siyasal ve ekonomik yapılardaki değişimlerle etkileşim halinde olduğunu göstermek ccc
Sosyal yapıdaki değişikliklerin aile anlayışını değiştirdiğini ve bununda geleneksel ahlakı değiştirdiğini göstermek

Kul iyi veya kötü fiillerinin yaratıcısıdır ve yaptıklarından dolayı gelecek hayatta mükafat ve ceza hak edecektir.” Bu görüş hangi okula aittir?Maturidi

Cebriyye

Eşari

Cehmiyye

Mutezile***

Cevaplarda yanlışlık olabilir arkadaşlar. Kontrol edin lütfen...

4 ) Kelami ahlak aşağıdakilerden konulardan hangisi ile birincil derecede ilgilenmez?
Erdemlerin tasnifi ********
İyilik ve kötülük
ALLAH’ın iradesi
Kader
İnsanın iradesi

5) “Kul iyi veya kötü fiillerinin yaratıcısıdır ve yaptıklarından dolayı gelecek hayatta mükafat ve ceza hak edecektir.” Bu görüş hangi okula aittir?
Eşari
Cebriyye
Mutezile ************

Maturidi
Cehmiyye

4 ) Eşarilere göre İstitâat nedir?
a)ALLAH'ın insanda fiili işleme gücünü bil kuvve olarak vermesi ve kulun fiili tercihiyle yapmasıdır.
b-Kulun fiilinin mutlak hakimi olması ve tercihlerinde hür olmasıdır.
c-ALLAH'ın insanda fiili işleme kudret ve hürriyetini vermemesi, kulun fiilinin ALLAH’ın mutlak kudretine uygun olarak fiilini ortaya koymasıdır.
d-ALLAH'ın insanda fiili işlemek kudretini yaratması ve kulun bu gücü dilediği anda kullanması ve bundan dolayı fiilinden sorumlu olmasıdır.
e-ALLAH'ın insanda fiili işlemekte olduğu anda ve ancak o fiili yapmaya elverişli olarak yarattığı, bu sebeple zıt değerde iki fiilden birini serbestçe kullanmaya elverişli olmayan bir kudrettir********


5 ) Cebrîler insan için doğru ve yanlışın kaynağı olarak neyi görür?
Bilim
Akıl
Toplumun uzlaşımı
ALLAH’ın iradesi******
Örf ve adet

1 ) “ALLAH yeryüzündeki her fiil veya oluşun fâilidir. İradî fiiller insana sadece mecazî olarak atfedilir” görüşü aşağıdaki fırkalardan hangisine aittir
?
Maturidi
Hanefi
Cebriler********

Eşari
Mutezile

2 ) Aşağıdaki şıklardan hangisi Kelami ahlakın özelliklerinden birisi değildir?

Cedeli yöntemi kullanmaları
Ahlaki önermelerin mantıki konumlarını araştırmayı öncelemeleri
Dini metinlerdeki ahlaki ifadelerin nasıl anlaşılması gerektiğini önemsemeleri
Bireyin toplum içindeki rollerini tespit********
Diğer kelami okulların eleştirisine önem verme*

Soru 2: Aşağıdaki şıklardan hangi şık dini ahlakın özelliklerini yansıtmaktadır?
I). Kur’an ve sünneteki ahlaki ve dini öğretilerin aktarımı *
II). Hz. Peygamber ile sahabelerin hayatlarının ve örnek davranışlarının öğretilmesi*
III). ALLAH’ın iradesi ve kulun seçimi arasında denge kurma

I, II, III
II, III
I, II ******
Yalnız III
Yalnız I


4 ) Mutezile’nin Yüce ALLAH hakkında kullandıkları hikmet terimiyle neyi kast etmektedir.

ALLAH’ın iradesinin mutlaklığını
ALLAH’ın fiillerinin sorgulanamaz oluşunu
ALLAH’ın felsefe ve hikmetin kaynağı oluşunu
ALLAH’ın tüm fiillerinin bir gaye üzerine oluşunu*********
ALLAH’ın bilgisinin müteal oluşunu

 

Fahreddin Razi’ye göre insanın arzu ve isteklerinin konusu nedir?Mutlak bir özgürlüğe kavuşmak

Müstagni olmak

Kaygıyı gidermek

****Sınırsız bilgi ve güç elde etmek

ALLAH aşkına ulaşmak

sufiler tasavvufun gayesi hakkında aşağıdakilerden hangisini söylememişlerdir.
adil olmak ****
marifetullah
ALLAH sevgisi
güzel ahlak
ALLAH korkusunun kalbe yerleşmesi
ben adil olmka dedim ama siz yinede bi inceleyin.

 


1 )
Eş’arîler doğru ve yanlışın mükellefe yüklediği sorumluluk bakımından fiilleri hangi kritere göre tasnif ederler?Fayda *****

Örf

Zevk

Tanrı iradesi

Akıl


2 )
Soru 2: Aşağıdaki şıklardan hangi şık dini ahlakın özelliklerini yansıtmaktadır?
I). Kur’an ve sünneteki ahlaki ve dini öğretilerin aktarımı
II). Hz. Peygamber ile sahabelerin hayatlarının ve örnek davranışlarının öğretilmesi
III). ALLAH’ın iradesi ve kulun seçimi arasında denge kurma
II, III

Yalnız III

Yalnız I

I, II *****

I, II, III

3 )
Eşariler kulun fiiliyle ALLAH’ın iradesi arasındaki ilişkiyi çözümlemek için hangi kavramı istihdam ederler?Fiili yaratma

Tevlid

Kesb *****

Cüzi irade

Adalet

4 )
Eşarilere göre İstitâat nedir?ALLAH'ın insanda fiili işlemekte olduğu anda ve ancak o fiili yapmaya elverişli olarak yarattığı, bu sebeple zıt değerde iki fiilden birini serbestçe kullanmaya elverişli olmayan bir kudrettir *****

ALLAH'ın insanda fiili işleme gücünü bil kuvve olarak vermesi ve kulun fiili tercihiyle yapmasıdır.

Kulun fiilinin mutlak hakimi olması ve tercihlerinde hür olmasıdır.

ALLAH'ın insanda fiili işleme kudret ve hürriyetini vermemesi, kulun fiilinin ALLAH’ın mutlak kudretine uygun olarak fiilini ortaya koymasıdır.

ALLAH'ın insanda fiili işlemek kudretini yaratması ve kulun bu gücü dilediği anda kullanması ve bundan dolayı fiilinden sorumlu olmasıdır.

5 )
“ALLAH yeryüzündeki her fiil veya oluşun fâilidir. İradî fiiller insana sadece mecazî olarak atfedilir” görüşü aşağıdaki fırkalardan hangisine aittir?
Maturidi

Hanefi

Cebriler *****

Mutezile

Eşari

6 )
Fahreddin Razi’ye göre insanın arzu ve isteklerinin konusu nedir?Müstagni olmak

Kaygıyı gidermek

Mutlak bir özgürlüğe kavuşmak

Sınırsız bilgi ve güç elde etmek *****

ALLAH aşkına ulaşmak
7)
“Gerçek hürriyet tam kulluktadır” sözüyle Sufi Kuşeyri neyi kast etmektedir?Hürriyetin kullukla başlayan bir hedef olduğunu

Hürriyetin değil kulluğun hayatın anlamı bakımından önemli oluşu

Kulun üzerinde ALLAH'tan başka hiçbir şeyin etkili olmaması *****

Sufilerin hürriyet sorununu hiç önemsemediklerini

Kulun yetilerini yetkince kullanmasını

8 )
Sufiler fena kavramından neyi kast ederler?Tanrı ve kulun iradesi ilişkisi bağlamında ALLAH iradesinin mutlaklığını kavrayış

Tam bir ALLAH korkusunun kalpte yerleşmesi

Tüm dünya mallarından vaz geçme ve yokluk hali

Kalbinde dünya sevgisine yer vermeme

ALLAH aşkı peşinde koşan sufinin kendi benliğini yok etmesi *****

9)
Tasavvufta seyru süluk kavramı aşağıdakilerden hangisine işaret eder?İnsanın mertebelerinin Kuran ve Sünnetten çıktığına

İslam ahlakının en yüksek model oluşuna

İnsanın manevi oluşumun bir süreç olduğuna *****

İnsanın ahlakının değişmez oluşuna

İnsanlarla melekler arasındaki yapı farklılığına

10 )
Kelami ahlak aşağıdakilerden konulardan hangisi ile birincil derecede ilgilenmez?İnsanın iradesi

Erdemlerin tasnifi *****

ALLAH’ın iradesi

İyilik ve kötülük

Kader

11 )
Hayvanlarla mukayeseli düşünüldüğünde insanda ahlak alanı nasıl ortaya çıkmaktadır?İnsanın davranışları hayal gücüyle gerçekleştirdiği için ahlak alanı ortaya çıkmaktadır.

İnsan davranışlarının ortaya çıkmasında akıl, dürtü, arzu ve istekler hep beraber etkili olduğu için ahlak alanı ortaya çıkmaktadır. *****

İnsan tüm fiillerini düşünme sonucu gerçekleştirdiği için ahlak alanı ortaya çıkmaktadır.

İnsanın davranışları sadece dini değerlerle ortaya çıktığı için ahlak alanı ortaya çıkmaktadır.

İnsanın davranışları iç güdüyle ortaya çıktığı için ahlak alanı ortaya çıkmaktadır.

12)
“Kul iyi veya kötü fiillerinin yaratıcısıdır ve yaptıklarından dolayı gelecek hayatta mükafat ve ceza hak edecektir.” Bu görüş hangi okula aittir?Mutezile *****

Eşari

Cehmiyye

Maturidi

Cebriyye

Yalnız I

Yalnız III

I, II, III

II, III *****

I, II
14)
Mutezile tevellüd teorisiyle hangi soruna çözüm getirmeye çalışmaktadır?İnsanın belirlenmişlik ve özgürlük arasındaki ikilemini çözmeye

İnsan fiillerinin zaman içerisinde oluşumunu açıklamak

ALLAH’ın irade ve adaletinin mutlaklığını temellendirmek

İnsanın fiillerinin ortaya çıkışı ve sorumluluğunu temellendirmek *****

Emr bil Maruf nehyi anil münker ilkesini temellendirmeye

15)
Cebrîler insan için doğru ve yanlışın kaynağı olarak neyi görür?Örf ve adet

Bilim

Toplumun uzlaşımı

Akıl

ALLAH’ın iradesi *****

15 )

Aşağıdaki ifadelerden hangileri İslam ahlak felsefesi bağlamında doğrudur?

I). Dinler sabit bir ahlak anlayışı sunarlar.
II). Ahlak anlayışı siyasal yapı ve değişikliklerden etkilenir.
III). Üretim biçimlerimiz ahlak alanında etkide bulunur.
I, II

I, II, III

II, III *****

Yalnız I

Yalnız III

16 )
Fahreddin Razi’ye göre insanın arzu ve isteklerinin konusu nedir?Kaygıyı gidermek

Müstagni olmak

Mutlak bir özgürlüğe kavuşmak

ALLAH aşkına ulaşmak

Sınırsız bilgi ve güç elde etmek *****

17 )
Tasavvufta seyru süluk kavramı aşağıdakilerden hangisine işaret eder?İnsanın ahlakının değişmez oluşuna

İnsanın mertebelerinin Kuran ve Sünnetten çıktığına

İnsanın manevi oluşumun bir süreç olduğuna *****

İnsanlarla melekler arasındaki yapı farklılığına

İslam ahlakının en yüksek model oluşunaDüzenleyen dede korkut - 16Nisan2011 Saat 23:11
IP

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,070 Saniyede Yüklendi.rüyada ağlamak | siyah peynir | rüyada köpek görmek | rüyada altın görmek | rüyada para görmek | rüyada bebek emzirmek | rüyada gelinlik giymek | rüyada eski sevgiliyi görmek | rüyada silah görmek | rüyada örümcek görmek | rüyada kavga etmek | rüyada aslan görmek | rüyada papağan görmek | rüyada timsah görmek | rüyada domuz görmek | rüyada hırsız görmek | rüyada burun kanaması | rüyada bal görmek | rüyada örümcek görmek | dask sigortası