Onlinearabic.net Anasayfası   Aktif KonularAktif Konular  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş   
Sakarya İlahiyat İLİTAM 2. Sınıf Dersleri
  Forum Anasayfası Onlinearabic.netİLİTAM - İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS TAMAMLAMA PROG.İlitam Öğrencileri Tanışma BölümüSakarya İlahiyat İLİTAM 2. Sınıf Dersleri

Mesaj icon Konu: DİNİ DANIŞMA VE REHBERLİK

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
muallim sani
Aktif Üye
Aktif Üye


Kayıt Tarihi: 12Ocak2010
Gönderilenler: 108

Alıntı muallim sani Cevapla bullet Konu: DİNİ DANIŞMA VE REHBERLİK
    Gönderim Zamanı: 11Nisan2011 Saat 23:14

DİNİ DANIŞMA VE REHBERLİK

 1 ) Rehberliğin ortaya çıkış süreci ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Rehberlik özellikle de danışma faaliyetlerinin sistematik bir yardım mesleği olarak gelişmesinde, 2. Dünya Savaşı önemli rol oynamıştır. 
  Kurumsal anlamda ilk rehberlik girişimi 1908 yılında Boston Meslek Bürosunu açılması ile başlar. 
  Rehberlikle ilgili ilk çalışmalar ABD’de başlamıştır. 
  Rehberlik anlamında kayda değer ilk olay, ABD’de 1898 yılında bir öğretmenin, lisede danışman olarak çalışmaya başlamasıyla olmuştur. 
 
Rehberlik ile ilgili ilk ders Harvard üniversitesinde Freud tarafında okutulmuştur. 

2 )  
Benötesi Psikolojisi olarak da bilinen, insan zihninin kutsala yönelik aşkınlıkla ilgili ruhsal yönleri üzerinde çalışmalar yapan ve dini duygu yoğunlaşmaları ile yaşanan trans hallerini ve bununla ilgili değişik bilinç durumlarını ve ruhsal etkinlikleri inceleyen modern psikoloji dalı hangisidir?
Klinik Psikolojisi 
 
Transpersonel psikolojisi 
  Psikanaliz 
  Psikiyatri 
  Pastoral psikoloji 

3 ) 
Danışman danışanın anlayış ve davranışlarında olması gereken değişiklikleri sağlamak üzere tanımlayıcı, açıklayıcı ve aydınlatıcı bilgi verme çabaları yürütülerek olması gereken tutum ve davranışları doğru ve sağlam bilgilerle temellendirilir. Danışmanın bu amacı gerçekleştirmek için hangi danışmanlık tekniğini öncelikle kullanması gerekebilir?

 Bilgilendirme 
  Etkin dinleme 
  Susma 
  Yüzleştirme 
  Yadsıma 

4 )
İki taraf arasındaki anlaşmazlıklarda maneviyat olgusunu öne çıkararak daha kabul edilebilir, barışçıl gönül rahatlığına dayalı çözümler üretme şeklindeki rehberlik çeşiti aşağıdakilerden hangisidir?
Yönlendirici rehberlik 
  Destekleyici rehberlik 
 
Uzlaştırıcı rehberlik 
  Bilgi verici rehberlik 
  İyileştirici rehberlik 

5 ) I-                   Eğitsel rehberlik

II-                İyileştirici rehberlik

III-             Mesleki rehberlik

IV-             Kişisel problem rehberliği

V-                Yönlendirici rehberlik
Yukarıdakilerden hangileri alanlarına göre rehberlik çeşitlerindendir?
 II, V 
  I ve II 
  IV ve V 
  I, III, IV 
  I, II, III, IV  
 
6)
Aşağıdakilerden hangisi dini bilgi ihtiyacını karşılama yollarından biri değildir?
 İçtihat 
  Kaza 
 
Tevatür 
  Fetva 
  Öğretim 

7) “
Toward a Psychology of Being” adlı eseri ile maneviyatın sıhhat ve afiyetimizin devamı için gereken çok temel bir unsur olduğu kanaatine ulaşarak “aşkınlık ve benötesi olmazsa hepimiz hasta, saldırgan, nihilist ve ümitsiz oluruz” değerlendirmesini yaparak maneviyatın karşılanması gereken nihai bir ihtiyaç ve önemli bir motivasyon alanı olduğunu ilk ortaya koyan kimdir?
 
Abraham Maslow 
  Freud 
  Jung 
  J. Dewey 
  Robert Frager 
8
)      Hangisi psikolojik danışma alanı ile psikoterapi alanı arasındaki belirgin farklardan değildir?
  Kökü derinde olan ve iç alemle ilgili ruhsal sorunlar psikoterapi alanına dışsal sebeplerle ilgili uyum sorunları psikolojik danışma alanına girer. 
  Psikolojik danışma, akıl ve ruh sağlığını koruyucu hizmetlerdir; psikoterapi ise sağaltıcı hizmetlerdir. 
  Psikolojik danışma hizmeti rehberlik uzmanlarınca, psikoterapi ise psikologlar tarafından yerine getirilir. 
  Her ikisi de, esasen problemli kişiye, probleminden kurtulması yönünde yapılan bir psikolojik yardımdır.  
  Psikolojik danışma kişinin rehberlik ihtiyacı ile sınırlıdır, psikoterapi sağaltımla beraber rehberlik hizmetini de kapsar. 

9 )   
Hangisi psikolojik danışmanın nihai amaçlarındandır?

 İletişimi sürdürme 
 
Danışanın kendi yetenek ve kabiliyetlerini fark edip kendini gerçekleştirme aşamasına gelmesi 
  Deşarj olma 
  Danışanın kendi içine dönerek sorunun sebep ve sonuçlarını içsel bakışla değerlendirmesi 
  Danışmaya neden olan semptomların kaybolması 

10)
Hangisi kişisel problem rehberliğinin temel konularından birisi olabilir?

Duygusal ve ruhsal problemlerin çözümü 
  Çevreye uyum problemleri 
  Kişiler arası anlaşmazlıkların çözümü 
  Meslek seçimi 
  Okul başarısını artırma çalışmaları 

 11 ) 
Pastoral psikoloji ile ilgili olarak hangi ifade yanlıştır?

 Pastoral psikolojisi dini danışmanın teorisi ve pratiği ile ilgili bilimsel zemini oluşturur 
 
Pastoral psikoloji dini yöntemleri kullanarak psikolojik araştırmalar yapar 
  Pastoral psikoloji disiplinler arası bir çalışma alanıdır 
  Pastoral psikoloji, din psikolojisi yaklaşımları ile teoloji ve rehberlik yaklaşımlarını birbirine bağlayan bir çalışma alanıdır. 
  Pastoral psikoloji Türkçe literatürde dini danışma psikolojisi olarak ifade edilebilir 

12 )
Aşağıdakilerden hangisi Kuranı Kerimde Hz. Muhammed’in rehberlik görevini işaret etmek için kullanılan sıfatlardan biri değildir?

 Münir 
 
Kadı 
  Hadi 
  Dai 
  Nur 

13 )
Aşağıdakilerden hangisi grup rehberliği yaparken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

 İma yoluyla da olsa kişilerin hedef alınmamasına dikkat edilir 
  Grup rehberliğinde ilişki ve iletişimler kişiselleştirilmez 
  Grup uyumu, huzuru ve bütünlüğü esas alınır 
  Grup üyelerinin bireysel sorunları gruba genellendirilmez 
 
Grubun ortak ideallerinden ziyade bireylerin çıkarları gözetilir 

14 )
Hangisi fonksiyonlarına göre rehberliğin çeşitlerinden birisi değildir?

 Ayarlayıcı rehberlik 
 
Dini rehberlik 
  Uyum sağlatıcı rehberlik 
  Geliştirici rehberlik 
  Yöneltici rehberlik 

15 ) 
“Çeşitli hayat tecrübelerimizde karşılaştığımız güçlüklerle mücadele etmede maneviyatı yaşamsal bir güç olarak yanımızda buluruz. Maneviyatı yeterince hissedememenin onun gücünden yoksun kalmanın zafiyeti içine sürüklendiğimizde bize uzanacak bir yardım eli ararız. İşte bu herkesin her zaman bir şekilde hissedebileceği bir manevi yardım ihtiyacıdır ve ancak psikolojik destek, telkin ve rehberlik çabaları ile sağlanabilir.”
 

Paragrafta asıl vurgulanmak istenen düşünce hangisidir?
 Manevi rehberliğin her durumda gerekli olduğu 
 
Manevi rehberlik ve yardımın zaman zaman önemli bir ihtiyaç olduğu 
  Güçlüklere karşı koymada maneviyat önemlidir 
  Maneviyatı hissetmeyen kişiler güçlüklere karşı koyamaz 
  Hayatın zorluklarına karşı koymada manevi zenginliğin önemi                                                                                                           

16) Rehberin/danışmanın muhatabını planlanan uygun bir yöne doğru sistematik bir şekilde sevk etmesi şeklindeki rehberlik çeşiti aşağıdakilerden hangisidir?

  Destekleyici rehberlik
  İyileştirici rehberlik
  Bilgi verici rehberlik
  Uzlaştırıcı rehberlik
  
Yönlendirici rehberlik

17) Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma ve rehberlik tekniklerinden birisi değildir?

   
Yapılandırma
   
Empati kurmak
   
Yadsıma
   

Etkin dinleme
   
Yüzleştirme18 ) Danışman danışana bir yol, yöntem veya çözüm dikte etmeksizin onun sorununu çözmede sahip olduğu imkanlarının ve güçlerinin farkına varmasını, onları kullanarak sorunun çözebileceğini anlamasını sağlar. Bunun için de danışman onun farkına varamadığı imkanları ve kendi yaşamının içinde her an yanında bulunan çözüm yollarını bulabileceği alanlara yönlendirir. Danışma sürecinde bu amaçla hangi teknik kullanılır?  Mülakat yapma
 
Yöneltme
  Yansıtma
  Etkin dinleme
  Empati kurma

19 )    Rehberlik ve danışma sürecinde danışanın bilinçdışı zihinsel çatışmalarının, savunma davranışlarının bulunması durumlarında onun çelişkilerine ve saplantılarına özenle dikkatini çekme tekniğine ne ad verilir?  Yadsıma
  
Yüzleştirme
  Etkin dinleme
  Susma
  Yapılandırma

20) İnsan hayatında gözlenen hızlı değişmeler karşısında toplumun temel değerleri ve yeni kuşaklardan beklentileri dikkate alınarak, bireysel kişiliği ve toplumsal kimliği de korumak suretiyle yeni gelişmelere adaptasyonun sağlanmayı kolaylaştırıcı çalışmaları yapmak rehberliğin hangi fonksiyonuna işaret eder?


  Kişisel rehberlik
  Yönlendirici rehberlik
  Mesleki rehberlik
  
Ayarlayıcı rehberlik
  Eğitsel rehberlik  

21) Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin.ayeti aşağıdaki hangi tür anlaşmazlığın giderilmesine örnek oluşturur.

  
Bireyler arasındaki anlaşmazlıkların
  
Grup-birey arasındaki anlaşmazlıkların
  
Gruplar arasındaki anlaşmazlıkların
  
Eşler arasındaki anlaşmazlıkların
  
Birey-grup arasındaki anlaşmazlıkların

22) Vaizsel danışmanlık(pastoral care) çalışmalarının ortaya çıkışı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?


    Çalışmaların ortaya çıkışında dini benimsetme veya dine yönelik ilgi uyandırma düşüncesinin de etkisi vardır
    Alanla ilgili ilk çalışmayı psikolog Anton Boisen yapmıştır
    Çalışmaların ortaya çıkışında misyonerlik faaliyetlerinin geliştirilmesi düşüncesinin katkısı olmuştur
   
Alanla ilgili çalışmalar ilk olarak İngiltere’de başlamıştır
    Çalışmaların ortaya çıkışında günah çıkarma ritüelini daha etkin hale getirme çabaları etkin olmuştur

23) Aşağıdakilerden hangisi iyileştirici rehberlik sürecinde takip edilmesi gereken hususlardan biri olamaz?

    Bir sorunun bulunduğunun anlaşılıp ortaya konulması
    Soruna ilişkin bir bilinç oluşturulması
    
Sorunla ilgili duygular, değerler ve bilinç dışı öğelerin göz ardı edilmesi
    Bilinçaltı tepkimelerin, simgesel anlamların açıklığa kavuşturulması
    Danışanın duygularının çevreyle ilişkilendirilip iyileştirmenin sonlandırılması
 24 ) Çevresine karşı uyumsuzluk gösteren bireylere yönelik yürütülen rehberlik fonksiyon açısından hangi tür rehberliği ifade eder?

Uyum sağlatıcı rehberlik
   
Geliştirici rehberlik
   
Önleyici rehberlik
   
Ayarlayıcı rehberlik
   
Bireysel rehberlik
 
25 )İnsanların dinsel ve manevi sorunlardan kurtulup rahatlamaların yardımı esas alan çalışmalarla ilgili psikoloji dalı hangisidir?

Benötesi (Transpersonel) psikolojisi
   
Psikanaliz
   
Pastoral psikoloji
   
Psikiyatri
   
Klinik Psikolojisi
 

26 )Hayatın zorlukları ve karmaşıklığı karşısında aile hayatında yanlışlıkların ortaya çıkması, eşler arasındaki anlaşmazlıkların çoğalması, bu yüzden boşanmaların artması karşısında rehberlik edici çalışmalara daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçtan dolayı aile danışmanlığı diye bir uzmanlık mesleği geliştirilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu konuda din hizmetleri personelinin gerekli bilgilerle donatıldığı taktirde yararlı hizmetler yapacağı düşüncesi ile 2003 yılında müftülüklerde aile irşat ve rehberlik büroları kurulmasına buralarda ailelere yönelik irşat faaliyetlerinin planlanıp yürütülmesine kararvermiştir.
 
Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?   
Aile İrşad büroları il müftülüklerinde kurulmaktadır.
   
Aile danışmanlığı uzmanlık gerektiren bir meslektir.
   
Aile odaklı problemler aile danışmanlığını ortaya çıkarmıştır.
   
Diyanet İşleri Başkanlığı aile danışmanlığıyla ilgili çalışmalar yürütmektedir.
   
Aile kurumunun sağlıklı olmasında rehberlik hizmetlerine ihtiyaç vardır.


27 )Hangisi rehberlik çalışmalarının ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerden değildir?   
Bireyleri kendilerinin en verimli olabileceği alanda yetiştirme düşüncesi
   
Üretim alnında alanda ortaya çıkan gelişmelere uygun iş gücü yetiştirme düşüncesi
   
Ahlak eğitimi alanında hissedilen ihtiyaçların karşılanması
   
Birey merkezli eğitim anlayışındaki gelişmeler
   
Bireylere uygun iş olanaklarını belirleme düşüncesi

28 )Dini rehberliğin İslam düşüncesindeki kökleri hangi alanda yoğun olarak görülebilir?   

   
İslam Felsefesi
   
Fıkıh

Tasavvuf  

Tefsir
   
Hadis

 

29 )Hangisi tam ve eksiksiz bir rehberlik tanımı olarak kabul edilebilir?   
Rehberlik; kişinin imkan ve kabiliyetlerini tanıması, kendini gerçekleştirmesi ve problemlerini çözümlemesi konularında sistematik uzmanlık yardımıdır.
   
Rehberlik bireyin kabiliyet ve yeteneklerine en uygun iş alanında istihdamını sağlamaya yönelik çabadır.
   
Rehberlik bireylerin okul yaşamında karşılaştıkları güçlüklerin aşılmasında onlara yapılan sistematik yardımdır.
   
Rehberlik bireyin kendini geliştirme sürecinde ona yardım etme çabasıdır.
   
Rehberlik aile-okul işbirliğinin sağlanarak öğrenci başarısının artırılması çabasıdır.
 

30 ) İnsan fizyolojisi, organ yapısı ve vücut kimyasındaki bozukluklardan hareketle ruhsal hastalıkları inceleyen, bu hastalıkların sebep ve sonuçları ile ilgili genel yasalar ortaya koymaya çalışan bir psikoloji dalı hangisidir?
 
Psikanaliz
 
Psikiyatri
 
Dini Danışma
 
Psikopatoloji
 
Klinik Psikoloji

31 )
Aşağıdakilerden hangisi etki yönünden dini danışma ve rehberlik çeşitlerinden biri değildir
 
Destekleyici rehberlik
 
Bilgi verici rehberlik
 
Uzlaştırıcı rehberlik
 
Yönlendirici rehberlik
    

32 )
Zihinsel bütünlüğün ve duygusal dinginliği sağlamaya yönelik yürütülen bir dini danışmanlık ve rehberlik hizmeti aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisini gidermeye yöneliktir?***
 
Uzlaşma ihtiyacı
 
Bilme ihtiyacı
 
Yardım ihtiyacı
 
İkna olma ihtiyacı
 
Moral ihtiyacı

33 )Tarafların birbirlerini ön yargısız bir şekilde tanımaları esastır. Ardından birbirleri ile anlaşabilme kararlılıklarını ortaya koyup bu kararlılıkla karşılıklı açıklık, samimiyet ve güvene dayalı çalışma niyet ve iradesini gösterirler. Tarafların birbirlerine inanmalarının ve güvenmelerini çok önemli olduğu bu aşamada samimi, içten ve tamamen doğal tavırlar sergilenmelidir.

  Bu paragrafta psikolojik danışma aşamalarından hangisine ait bilgilere yer verilmiştir?
Anlama
İyi niyet
Etkileşim
Anlaşma
ÇözümlemeDüzenleyen muallim sani - 14Nisan2011 Saat 15:09
IP

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,148 Saniyede Yüklendi.rüyada ağlamak | siyah peynir | rüyada köpek görmek | rüyada altın görmek | rüyada para görmek | rüyada bebek emzirmek | rüyada gelinlik giymek | rüyada eski sevgiliyi görmek | rüyada silah görmek | rüyada örümcek görmek | rüyada kavga etmek | rüyada aslan görmek | rüyada papağan görmek | rüyada timsah görmek | rüyada domuz görmek | rüyada hırsız görmek | rüyada burun kanaması | rüyada bal görmek | rüyada örümcek görmek | dask sigortası