Onlinearabic.net Anasayfası   Aktif KonularAktif Konular  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş   
Sakarya İlahiyat İLİTAM 1. Sınıf Dersleri
  Forum Anasayfası Onlinearabic.netİLİTAM - İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS TAMAMLAMA PROG.İlitam Öğrencileri Tanışma BölümüSakarya İlahiyat İLİTAM 1. Sınıf Dersleri

Mesaj icon Konu: DİNİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SORULARI

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
dede korkut
Aktif Üye
Aktif Üye


Kayıt Tarihi: 10Eylül2009
Konum: Bartın
Gönderilenler: 107

Alıntı dede korkut Cevapla bullet Konu: DİNİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SORULARI
    Gönderim Zamanı: 06Nisan2011 Saat 22:23
DİNİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SORULARI  quiz 1 sınavıSınav
 1 ) Rehberliğin ortaya çıkış süreci ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi

yanlıştır?
  Rehberlik özellikle de danışma faaliyetlerinin sistematik bir yardım mesleği olarak gelişmesinde, 2. Dünya Savaşı önemli rol oynamıştır. 
  Kurumsal anlamda ilk rehberlik girişimi 1908 yılında Boston Meslek Bürosunu açılması ile başlar. 
  Rehberlikle ilgili ilk çalışmalar ABD’de başlamıştır. 
  Rehberlik anlamında kayda değer ilk olay, ABD’de 1898 yılında bir öğretmenin, lisede danışman olarak çalışmaya başlamasıyla olmuştur. 
 
Rehberlik ile ilgili ilk ders Harvard üniversitesinde Freud tarafında okutulmuştur.  ccc

2 ) 

            Benötesi Psikolojisi olarak da bilinen, insan zihninin kutsala yönelik aşkınlıkla ilgili ruhsal yönleri üzerinde çalışmalar yapan ve dini duygu yoğunlaşmaları ile yaşanan trans hallerini ve bununla ilgili değişik bilinç durumlarını ve ruhsal etkinlikleri inceleyen modern psikoloji dalı hangisidir?  Klinik Psikolojisi 
 
Transpersonel psikolojisi  ccc
  Psikanaliz 
  Psikiyatri 
  Pastoral psikoloji 

3 )
      Danışman danışanın anlayış ve davranışlarında olması gereken değişiklikleri sağlamak üzere tanımlayıcı, açıklayıcı ve aydınlatıcı bilgi verme çabaları yürütülerek olması gereken tutum ve davranışları doğru ve sağlam bilgilerle temellendirilir. Danışmanın bu amacı gerçekleştirmek için hangi danışmanlık tekniğini öncelikle kullanması gerekebilir?
  Bilgilendirme  cccc
  Etkin dinleme 
  Susma 
  Yüzleştirme 
  Yadsıma 

4 ) İki taraf arasındaki anlaşmazlıklarda maneviyat olgusunu öne çıkararak daha kabul edilebilir, barışçıl gönül rahatlığına dayalı çözümler üretme şeklindeki rehberlik çeşiti aşağıdakilerden hangisidir?
  Yönlendirici rehberlik 
  Destekleyici rehberlik 
 
Uzlaştırıcı rehberlik  ccc
  Bilgi verici rehberlik 
  İyileştirici rehberlik 

5 ) I-                   Eğitsel rehberlik

II-                İyileştirici rehberlik

III-             Mesleki rehberlik

IV-             Kişisel problem rehberliği

V-                Yönlendirici rehberlik

Yukarıdakilerden hangileri alanlarına göre rehberlik çeşitlerindendir?
  II, V 
  I ve II 
  IV ve V 
  I, III, IV  cccc
  I, II, III, IV 

   
dnd quiz 2 sınavıSınav
 
1 ) Aşağıdakilerden hangisi dini bilgi ihtiyacını karşılama yollarından biri değildir?
  İçtihat 
  Kaza 
  Tevatür  ccc
  Fetva 
  Öğretim 

2 ) “Toward a Psychology of Being” adlı eseri ile maneviyatın sıhhat ve afiyetimizin devamı için gereken çok temel bir unsur olduğu kanaatine ulaşarak “aşkınlık ve benötesi olmazsa hepimiz hasta, saldırgan, nihilist ve ümitsiz oluruz” değerlendirmesini yaparak maneviyatın karşılanması gereken nihai bir ihtiyaç ve önemli bir motivasyon alanı olduğunu ilk ortaya koyan kimdir?
 
Abraham Maslow  ccc
  Freud 
  Jung 
  J. Dewey 
  Robert Frager 

3 )      Hangisi psikolojik danışma alanı ile psikoterapi alanı arasındaki belirgin farklardan değildir?
  Kökü derinde olan ve iç alemle ilgili ruhsal sorunlar psikoterapi alanına dışsal sebeplerle ilgili uyum sorunları psikolojik danışma alanına girer. 
  Psikolojik danışma, akıl ve ruh sağlığını koruyucu hizmetlerdir; psikoterapi ise sağaltıcı hizmetlerdir. 
  Psikolojik danışma hizmeti rehberlik uzmanlarınca, psikoterapi ise psikologlar tarafından yerine getirilir. 
  Her ikisi de, esasen problemli kişiye, probleminden kurtulması yönünde yapılan bir psikolojik yardımdır. cccc
  Psikolojik danışma kişinin rehberlik ihtiyacı ile sınırlıdır, psikoterapi sağaltımla beraber rehberlik hizmetini de kapsar. 

4 ) 

   Hangisi psikolojik danışmanın nihai amaçlarındandır?  İletişimi sürdürme 
  Danışanın kendi yetenek ve kabiliyetlerini fark edip kendini gerçekleştirme aşamasına gelmesi  ccc
  Deşarj olma 
  Danışanın kendi içine dönerek sorunun sebep ve sonuçlarını içsel bakışla değerlendirmesi 
  Danışmaya neden olan semptomların kaybolması 

5 ) Hangisi kişisel problem rehberliğinin temel konularından birisi olabilir?
  Duygusal ve ruhsal problemlerin çözümü  ccc
  Çevreye uyum problemleri 
  Kişiler arası anlaşmazlıkların çözümü 
  Meslek seçimi 
  Okul başarısını artırma çalışmaları 

   

dnd vize sınavıSınav
 1 )  Pastoral psikoloji ile ilgili olarak hangi ifade yanlıştır?
  Pastoral psikolojisi dini danışmanın teorisi ve pratiği ile ilgili bilimsel zemini oluşturur 
 
Pastoral psikoloji dini yöntemleri kullanarak psikolojik araştırmalar yapar  ccc
  Pastoral psikoloji disiplinler arası bir çalışma alanıdır 
  Pastoral psikoloji, din psikolojisi yaklaşımları ile teoloji ve rehberlik yaklaşımlarını birbirine bağlayan bir çalışma alanıdır. 
  Pastoral psikoloji Türkçe literatürde dini danışma psikolojisi olarak ifade edilebilir 

2 ) Aşağıdakilerden hangisi Kuranı Kerimde Hz. Muhammed’in rehberlik görevini işaret etmek için kullanılan sıfatlardan biri değildir?
  Münir 
  Kadı  ccc
  Hadi 
  Dai 
  Nur 

3
) Aşağıdakilerden hangisi grup rehberliği yaparken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
  İma yoluyla da olsa kişilerin hedef alınmamasına dikkat edilir 
  Grup rehberliğinde ilişki ve iletişimler kişiselleştirilmez 
  Grup uyumu, huzuru ve bütünlüğü esas alınır 
  Grup üyelerinin bireysel sorunları gruba genellendirilmez 
 
Grubun ortak ideallerinden ziyade bireylerin çıkarları gözetilir  ccc

4 ) Hangisi fonksiyonlarına göre rehberliğin çeşitlerinden birisi değildir?
  Ayarlayıcı rehberlik 
 
Dini rehberlik  ccc
  Uyum sağlatıcı rehberlik 
  Geliştirici rehberlik 
  Yöneltici rehberlik 

5 ) 

“Çeşitli hayat tecrübelerimizde karşılaştığımız güçlüklerle mücadele etmede maneviyatı yaşamsal bir güç olarak yanımızda buluruz. Maneviyatı yeterince hissedememenin onun gücünden yoksun kalmanın zafiyeti içine sürüklendiğimizde bize uzanacak bir yardım eli ararız. İşte bu herkesin her zaman bir şekilde hissedebileceği bir manevi yardım ihtiyacıdır ve ancak psikolojik destek, telkin ve rehberlik çabaları ile sağlanabilir.”
  Paragrafta asıl vurgulanmak istenen düşünce hangisidir?
Manevi rehberliğin her durumda gerekli olduğu
Manevi rehberlik ve yardımın zaman zaman önemli bir ihtiyaç olduğu ccc
Güçlüklere karşı koymada maneviyat önemlidir
Maneviyatı hissetmeyen kişiler güçlüklere karşı koyamaz
Hayatın zorluklarına karşı koymada manevi zenginliğin önemi 

Vaizsel danışmanlık(pastoral care) çalışmalarının ortaya çıkışı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?


Çalışmaların ortaya çıkışında dini benimsetme veya dine yönelik ilgi uyandırma düşüncesinin de etkisi vardır
Alanla ilgili ilk çalışmayı psikolog Anton Boisen yapmıştır
Çalışmaların ortaya çıkışında misyonerlik faaliyetlerinin geliştirilmesi düşüncesinin katkısı olmuştur
Alanla ilgili çalışmalar ilk olarak İngiltere’de başlamıştır ccccc
Çalışmaların ortaya çıkışında günah çıkarma ritüelini daha etkin hale getirme çabaları etkin olmuştur

Aşağıdakilerden hangisi iyileştirici rehberlik sürecinde takip edilmesi gereken hususlardan biri olamaz?


Bir sorunun bulunduğunun anlaşılıp ortaya konulması
Soruna ilişkin bir bilinç oluşturulması
Sorunla ilgili duygular, değerler ve bilinç dışı öğelerin göz ardı edilmesi ccccc
Bilinçaltı tepkimelerin, simgesel anlamların açıklığa kavuşturulması
Danışanın duygularının çevreyle ilişkilendirilip iyileştirmenin sonlandırılması

 

Rehberin/danışmanın muhatabını planlanan uygun bir yöne doğru sistematik bir şekilde sevk etmesi şeklindeki rehberlik çeşiti aşağıdakilerden hangisidir?Destekleyici rehberlik
İyileştirici rehberlik
Bilgi verici rehberlik
Uzlaştırıcı rehberlik
Yönlendirici rehberlikccccc
2 ) Aşağıdakilerden hangisi grup rehberliği yaparken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?Grup uyumu, huzuru ve bütünlüğü esas alınır
Grup üyelerinin bireysel sorunları gruba genellendirilmez
İma yoluyla da olsa kişilerin hedef alınmamasına dikkat edilir
Grup rehberliğinde ilişki ve iletişimler kişiselleştirilmez
Grubun ortak ideallerinden ziyade bireylerin çıkarları gözetilir cccccccc
3
)

Danışman danışana bir yol, yöntem veya çözüm dikte etmeksizin onun sorununu çözmede sahip olduğu imkanlarının ve güçlerinin farkına varmasını, onları kullanarak sorunun çözebileceğini anlamasını sağlar. Bunun için de danışman onun farkına varamadığı imkanları ve kendi yaşamının içinde her an yanında bulunan çözüm yollarını bulabileceği alanlara yönlendirir. Danışma sürecinde bu amaçla hangi teknik kullanılır?


Mülakat yapma
Yöneltme ccccc
Yansıtma
Etkin dinleme
Empati kurma

4 ) Rehberlik ve danışma sürecinde danışanın bilinçdışı zihinsel çatışmalarının, savunma davranışlarının bulunması durumlarında onun çelişkilerine ve saplantılarına özenle dikkatini çekme tekniğine ne ad verilir?


Yadsıma
Yüzleştirme ccccc
Etkin dinleme
Susma
Yapılandırma

İnsan hayatında gözlenen hızlı değişmeler karşısında toplumun temel değerleri ve yeni kuşaklardan beklentileri dikkate alınarak, bireysel kişiliği ve toplumsal kimliği de korumak suretiyle yeni gelişmelere adaptasyonun sağlanmayı kolaylaştırıcı çalışmaları yapmak rehberliğin hangi fonksiyonuna işaret eder?Kişisel rehberlik
Yönlendirici rehberlik
Mesleki rehberlik
Ayarlayıcı rehberlik cccc
Eğitsel rehberlik

 

"Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin"ayeti verilmiş. cevap:gruplar arası anlaşmazlık

 

1- Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışma ve rehberlik tekniklerinden birisi değildir?Empati kurmak

Etkin dinleme

Yapılandırma

****Yadsıma

YüzleştirmeÇevresine karşı uyumsuzluk gösteren bireylere yönelik yürütülen rehberlik fonksiyon açısından hangi tür rehberliği ifade eder?
....Uyum sağlatıcı rehberlik

Geliştirici rehberlik

Önleyici rehberlik

Ayarlayıcı rehberlik

Bireysel rehberli
5 )

1- İnsanların dinsel ve manevi sorunlardan kurtulup rahatlamaların yardımı esas alan çalışmalarla ilgili psikoloji dalı hangisidir?
Benötesi (Transpersonel) psikolojisi

Psikanaliz

,,,,Pastoral psikoloji

Psikiyatri

Klinik Psikolojisi

 

5 )Dini rehberliğin İslam düşüncesindeki kökleri hangi alanda yoğun olarak görülebilir?
***Tasavvuf


İslam Felsefesi

Fıkıh

Tefsir

Hadis
)

1- Hangisi tam ve eksiksiz bir rehberlik tanımı olarak kabul edilebilir?
***Rehberlik; kişinin imkan ve kabiliyetlerini tanıması, kendini gerçekleştirmesi ve problemlerini çözümlemesi konularında sistematik uzmanlık yardımıdır.

Rehberlik bireyin kabiliyet ve yeteneklerine en uygun iş alanında istihdamını sağlamaya yönelik çabadır.

Rehberlik bireylerin okul yaşamında karşılaştıkları güçlüklerin aşılmasında onlara yapılan sistematik yardımdır.

Rehberlik bireyin kendini geliştirme sürecinde ona yardım etme çabasıdır.

Rehberlik aile-okul işbirliğinin sağlanarak öğrenci başarısının artırılması çabasıdır.

Hangisi rehberlik çalışmalarının ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerden değildir?
Bireyleri kendilerinin en verimli olabileceği alanda yetiştirme düşüncesi

Üretim alnında alanda ortaya çıkan gelişmelere uygun iş gücü yetiştirme düşüncesi

Ahlak eğitimi alanında hissedilen ihtiyaçların karşılanması

Birey merkezli eğitim anlayışındaki gelişmeler

***Bireylere uygun iş olanaklarını belirleme düşüncesi

1 )


Hayatın zorlukları ve karmaşıklığı karşısında aile hayatında yanlışlıkların ortaya çıkması, eşler arasındaki anlaşmazlıkların çoğalması, bu yüzden boşanmaların artması karşısında rehberlik edici çalışmalara daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçtan dolayı aile danışmanlığı diye bir uzmanlık mesleği geliştirilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu konuda din hizmetleri personelinin gerekli bilgilerle donatıldığı taktirde yararlı hizmetler yapacağı düşüncesi ile 2003 yılında müftülüklerde aile irşat ve rehberlik büroları kurulmasına buralarda ailelere yönelik irşat faaliyetlerinin planlanıp yürütülmesine karar vermiştir.

Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
Aile İrşad büroları il müftülüklerinde kurulmaktadır.

****Aile danışmanlığı uzmanlık gerektiren bir meslektir.

Aile odaklı problemler aile danışmanlığını ortaya çıkarmıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığı aile danışmanlığıyla ilgili çalışmalar yürütmektedir.

Aile kurumunun sağlıklı olmasında rehberlik hizmetlerine ihtiyaç vardır.
Düzenleyen dede korkut - 12Nisan2011 Saat 23:35
IP

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,082 Saniyede Yüklendi.rüyada ağlamak | siyah peynir | rüyada köpek görmek | rüyada altın görmek | rüyada para görmek | rüyada bebek emzirmek | rüyada gelinlik giymek | rüyada eski sevgiliyi görmek | rüyada silah görmek | rüyada örümcek görmek | rüyada kavga etmek | rüyada aslan görmek | rüyada papağan görmek | rüyada timsah görmek | rüyada domuz görmek | rüyada hırsız görmek | rüyada burun kanaması | rüyada bal görmek | rüyada örümcek görmek | dask sigortası