Onlinearabic.net Anasayfası   Aktif KonularAktif Konular  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş   
Sakarya İlahiyat İLİTAM 1. Sınıf Dersleri
  Forum Anasayfası Onlinearabic.netİLİTAM - İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS TAMAMLAMA PROG.İlitam Öğrencileri Tanışma BölümüSakarya İlahiyat İLİTAM 1. Sınıf Dersleri

Mesaj icon Konu: DİNLER TARİHİ SORULARI

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
dede korkut
Aktif Üye
Aktif Üye


Kayıt Tarihi: 10Eylül2009
Konum: Bartın
Gönderilenler: 107

Alıntı dede korkut Cevapla bullet Konu: DİNLER TARİHİ SORULARI
    Gönderim Zamanı: 05Nisan2011 Saat 15:34

DİNLER TARİHİ QUİZ 1
 1 ) Aşağıdakilerden hangisi yaşayan dinler arasında yer almaz?
  Budizm 
  Konfüçyanizm 
  Şintoizm 
  Keltizm  ccc
  Caynizm 

2 ) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
  Yahudilik, Hıristiyanlık ile kutsal kitap, seçilmişlik ve kurtuluş kavramlarını paylaşmaktadır. 
  Yahudiliğin en belirgin özelliği tek Tanrı inancını yerleştirmesidir. 
  Yahudilik Babadan çocuklara intikal eden bir dindir. 
  Yahudilik hem dînî hem de milli boyutu olan bir kavramdır. 
  Yahudilikte inançtan ziyade aidiyet esastır. 

3 ) Yahudiler ilk olarak Mısır’a yerleştikleri zaman Mısır kimlerin hakimiyeti altında idi?
  Büyük İskender 
  Selevkitler 
  Hiksoslar  cccc
  Babilliler 
  Romalılar 

4 ) "Öte tarafın insanları" anlamında, Fırat veya Ürdün nehirlerinin öbür kıyısından gelmiş olan göçmenleri ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?
  Abera ccc
  İver 
  Azer 
  İbrî 
  Eber 

5 ) Yahudilerin Babil Esareti ne zaman başladı?
  M.Ö. 1000 
  M.S. 70 
  M.Ö. 586  ccc
  M.Ö. 70 
  M.Ö. 722 

DİNLER TARİHİ VİZE SINAVI

 1 ) Dünya Siyonist teşkilatını kim kurmuştur?
  Benyamin Netanyahu  ccc
  Ariel Şaron 
  Ben Gurion 
  Golda Meir 
  Theodor Herzl 

2 ) Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik’te seçilmişlik anlayışının özelliklerinden birisi değildir?
  Aydınlanmacı Yahudiler ve reform cemaati eliyle bir ideolojiye dönüşmüştür. 
  Millîlikten evrenselliğe geçilmiştir. 
  Vahyin yerini akıl ve rasyonellik, hakikatin yerini ideoloji almıştır. 
  Kendi dehaları sayesinde bir Tanrı inancına ulaştıkları ve bunu tüm dünyaya yayma misyonunu üstlendikleri söylemi yaygınlaşmıştır. 
  Tanrı Seçilmişlik anlayışını Hz. Musa’dan itibaren başlatmıştır.  cccc

3 ) Nûhîlik teolojisi nedir?
  Nuh’un soyundan gelmeyi esas alan teolojik yorumlardır. 
  Nuh’un getirdiği kuralların sadece Nuh kavmi için geçerli olduğunu savunan teolojidir. 
  Hıristiyanlar ve Müslümanların kurtuluşa eremeyecekleri görüşüdür. 
 
Nuh kanunlarına uyanların da, Yahudiliğe girmeksizin kurtuluşa erebilecekleri görüşüdür.  ccc
  Hz. Nuh’un kavminin benimsediği görüşlere denir. 

4 ) Hasidilik nedir?
  Mabedi yönetenler sınıfıdır. 
  M.Ö. I. yüzyılda Filistin’de ortaya çıkan ve zühd hayatı yaşayan bir grubun adıdır. 
  Yisrael ben Eliezer adlı kabalacı etrafında gelişen ve mistik unsurlar taşıyan bir harekettir.  ccc
  Mistik anlayışa karşı çıkan felsefi bir akımdır. 
  Essenilik hareketinin diğer bir adıdır. 

5 ) Kudüs’teki Mabed’in yıkılışından günümüze kadar gelen resmi Yahudi inanç ve geleneklerini temsil eden, halen mensubu en fazla olan mezheptir. Bugün İsrail’de de bu mezhep taraftarları hâkimdir. Hz. Musa’nın Kanunlarına sıkı bir şekilde bağlıdırlar. Şabat (cumartesi) günü hiçbir iş yapmamak, Kaşerut (yiyecek-içecek) kurallarına uymak konusunda diğer mezheplerden daha katı bir tutum sergilerler.

Bu mezhebin adı nedir?


  Yeniden Yapılanmacı Yahudilik.
Reformist Yahudilik.
Ortodoks Yahudilik. ccc
Essenî Yahudilik.
Muhafazakar Yahudilik
 

En nihal nedir?
batıl dinler

2-İsrailoğullarının devletleri hangi tarihlerde kimler tarafından yıkıldı?
M.Ö. 721 Asurlular tarafından İsrail, M.Ö. 586 Babilliler tarafından Yahuda.

3-Daha ziyade Filistin geleneği üzerine temellenen ve Roma yoluyla Orta Avrupa’ya (Almanya ve Fransa), oradan da Doğu Avrupa’ya (Polonya ve Rusya) geçen Yahudilere ne ad verilir?
Aşkenaz

4
-Kur’an’da Hz. Yakub’un öne çıkan vasfı aşağıdakilerden hangisidir?
Sabır

5-Hz. Musa’dan sonra İsrailoğullarının başına kim geçti?
Yuşa b nun

6-Aşağıdakilerden hangisi Hz. İbrahim’in Kur’an’da anlatılan özelliklerinden birisi değildir?
Dalalette olan Babası için mağfiret talep etmemesi

7-Yahudiliğin Hıristiyanlığa bakışı bağlamında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
İsa öğrencilerine Tevrat’ın emirlerinden uzak durmalarını telkin etmiştir.

 

Mesihlik iddiasında bulunup Siyonizm faaliyetleri içerisine girdiği için Osmanlı Devleti tarafından idama mahkum edilen Sabatay Sevi Müslüman olduğunu söyleyerek kurtulmuştur. Ancak gizli olarak Yahudi inanç ve kişiliğini devam ettirmektedir. Bu gizlilik daha ne kadar devam edecektir?


İsrail kuruluncaya kadar.
Aydınlık günlere kadar. cccccc
Yahve izin verinceye kadar.
Tanrı Krallığı gerçekleşinceye kadar.
Mesih gelinceye kadar.

 

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerin İncil’de ele alınan vasıflarından birisi değildir?Yahudilerin tüm dünyayı Yahudi yapmak için misyonerlik yapmaları. çççççç
Yahudilerin Fesat ve Nifak Çıkarmaları.
Yahudilerin Anlayışsızlıkları ve Yalancılıkları.
Yahudi Din Adamlarının Dünyaya Düşkünlükleri.
Yahudilerin Riyakarlıkları ve Kendi Şeriatlarına Uymamaları.

 

aşağıdakilerden hangisi hz musa nın duasındaki cümlelerden değildir
beni ve zürriyyetimi namazı ikame edenlerden kıl********
işimi kolaylaştır
dilimdeki bağı çöz
böylece seni daha iyi tesbih edeyim
rabb im göğsümü aç

 

aşağıdakilerden hangisi Kur’an’a göre Hz. Musa’ya verilenlerden değildir?Suhuf
Elvah****
Kitap
Beyan
Furkan

İsrail’in seçilmiş kutsal kavim olması Tanrıyla yapılan iki ahit sonucudur. Bu iki ahit kiminle yapılmıştır?Yakup-Yusuf
Musa-Davud
İbrahim-Musa *****????*
İbrahim-İsmail
İbrahim-Süleyman
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?Yahudilik, Hıristiyanlık ile kutsal kitap, seçilmişlik ve kurtuluş kavramlarını paylaşmaktadır.
Yahudilik hem dînî hem de milli boyutu olan bir kavramdır.
Yahudilikte inançtan ziyade aidiyet esastır.
Yahudilik Babadan çocuklara intikal eden bir dindir. ****
Yahudiliğin en belirgin özelliği tek Tanrı inancını yerleştirmes


Dünya Siyonist teşkilatını kim kurmuştur?


Benyamin Netanyahu

Ariel Şaron

Ben Gurion

Theodor Herzlccccccccccccccccccccccccccccccccc


Golda Meir
2-

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik’te seçilmişlik anlayışının özelliklerinden birisi değildir?

Tanrı Seçilmişlik anlayışını Hz. Musa’dan itibaren başlatmıştır.ccccccccccccccccccc

Vahyin yerini akıl ve rasyonellik, hakikatin yerini ideoloji almıştır.

Kendi dehaları sayesinde bir Tanrı inancına ulaştıkları ve bunu tüm dünyaya yayma misyonunu üstlendikleri söylemi yaygınlaşmıştır.

Millîlikten evrenselliğe geçilmiştir.

Aydınlanmacı Yahudiler ve reform cemaati eliyle bir ideolojiye dönüşmüştür.

3-Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerin İncil’de ele alınan vasıflarından birisi değildir?Yahudi Din Adamlarının Dünyaya Düşkünlükleri.

Yahudilerin Fesat ve Nifak Çıkarmaları.

Yahudilerin tüm dünyayı Yahudi yapmak için misyonerlik yapmalarıccccccccccccccc

Yahudilerin Anlayışsızlıkları ve Yalancılıkları.

Yahudilerin Riyakarlıkları ve Kendi Şeriatlarına Uymamaları.

 

1 )

İsrailoğullarının devletleri hangi tarihlerde kimler tarafından yıkıldı?
M.Ö. 721 Asurlular tarafından Yahuda, M.Ö. 586 Asurlular tarafından İsrail.

M.Ö. 586 Asurlular tarafından İsrail, M.Ö. 721 Babilliler tarafından Yahuda.

M.Ö. 721 Babililer tarafından İsrail, M.Ö. 586 Asurlular tarafından Yahuda.

M.Ö. 721 Asurlular tarafından İsrail, M.Ö. 586 Babilliler tarafından Yahuda.ccccccccccccc

M. Ö. 586 Asurlular tarafından Yahuda, M.Ö. 721 Asurlular tarafından İsrail

2 )


Mesihlik iddiasında bulunup Siyonizm faaliyetleri içerisine girdiği için Osmanlı Devleti tarafından idama mahkum edilen Sabatay Sevi Müslüman olduğunu söyleyerek kurtulmuştur. Ancak gizli olarak Yahudi inanç ve kişiliğini devam ettirmektedir. Bu gizlilik daha ne kadar devam edecektir?
Mesih gelinceye kadar.

İsrail kuruluncaya kadar.

Tanrı Krallığı gerçekleşinceye kadar.

Yahve izin verinceye kadar.

Aydınlık günlere kadar.cccccccccccccccccccc


 

 Düzenleyen dede korkut - 13Nisan2011 Saat 22:37
IP

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,074 Saniyede Yüklendi.rüyada ağlamak | siyah peynir | rüyada köpek görmek | rüyada altın görmek | rüyada para görmek | rüyada bebek emzirmek | rüyada gelinlik giymek | rüyada eski sevgiliyi görmek | rüyada silah görmek | rüyada örümcek görmek | rüyada kavga etmek | rüyada aslan görmek | rüyada papağan görmek | rüyada timsah görmek | rüyada domuz görmek | rüyada hırsız görmek | rüyada burun kanaması | rüyada bal görmek | rüyada örümcek görmek | dask sigortası