Onlinearabic.net Anasayfası   Aktif KonularAktif Konular  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş   
Sakarya İlahiyat İLİTAM 2. Sınıf Dersleri
  Forum Anasayfası Onlinearabic.netİLİTAM - İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS TAMAMLAMA PROG.İlitam Öğrencileri Tanışma BölümüSakarya İlahiyat İLİTAM 2. Sınıf Dersleri

Mesaj icon Konu: DİN EĞİTİMİ II SINAV SORULARI

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
muallim sani
Aktif Üye
Aktif Üye


Kayıt Tarihi: 12Ocak2010
Gönderilenler: 108

Alıntı muallim sani Cevapla bullet Konu: DİN EĞİTİMİ II SINAV SORULARI
    Gönderim Zamanı: 29Kasım2010 Saat 11:33

Din Eğitimi II Sınav Soruları1)Aşağıdakilerden hangisi İslam eğitiminin esasları bakımında doğru değildir?
İslam eğitimi açısından insandaki zihin, kalp ve nefis kuvvelerinin eğitilmesi esastır.
İslam eğitiminin temel esasları Hz. Peygamberin hadislerine dayanır.***
İslam eğitimine dair bütün etkinlikler insanın zihnini, kalbini ve nefsini olgunlaştırmayı hedef almak durumundadır.
İslam dinin Müslümanlardan istediği üç temel özellik, kamil bir iman, salih amel ve güzel ahlaktır.
İslam eğitimine dair bütün etkinlikler insanın zihnini, kalbini ve nefsini olgunlaştırmayı hedef almak durumundadır.

2-Aşağıdaki maddelerden hangileri din eğitimi biliminin görevi kapsamına girer?
1- Çalışmalarında sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmeleri dikkate almak
2- Dinin tarihi gelişimini incelemek
3- İnsanları hayatın manasını aramağa teşvik etmek
4- Mevcut bilimlerden yararlanarak sosyal, kültürel ve teknik gelişmeleri iman ile ilişkilendirmek
5- Toplumdaki sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmeleri incelemek
6- Din eğitim ve öğretim faaliyetleri için elverişli öğretim programları geliştirmek

  3,4,5,6 
  3.4.6 
  Hepsi 
  1,2,4,6 
 
1,3,4,6 

3-Tarih boyunca toplumlarda müzikten mimariye, şiirden güzel sanatlara, insani ilişkilerden âdet ve geleneklere her alanda dinin derin izlerini görmek mümkündür.” ifadesiyle anlatılmak istenen durum din eğitiminin dayandığı hangi temele işaret etmektedir?
 Sosyal temel 
  Felsefi temel 
  Psikolojik temel 
  Tarihi temel 
 
Kültürel temel 

4-Aşağıdaki ifadelerden hangisi din eğitiminin dayandığı kültürel temelleri anlatmamaktadır?
a-Dinin değişmez davranış normlarının sürekliliği, bunlarım kültürel yaşantılardaki yansımalarına bağlıdır. 
b-  Din, toplum kültürü oluşturup şekillendiren en önemli unsurlardan biridir. 
c-  Her toplum şöyle veya böyle derin tarihi kökleri olan bir kültürel mirasa sahiptir. 
d-Toplumların oluşturdukları bütün değer yargılarının müşterek davranış normlarının, gelenek ve hukuk sistemlerinin temelinde onları belirleyen bir kutsallık bulunur. 
 
e- İnsanın maneviyata olan tutkusu, onun yeteneklerinin ve zevklerinin bütün tezahürlerini etkiler??? 

5-Aşağıdaki maddelerden hangileri din eğitimi biliminin diğer bilimlerle ilişkisinin sağladığı pratik faydalarından değildir?
 Kendi verilerini diğer ilimlerin istifadesine sunarak etki alanını genişletmek 
  Kendi ulaştığı sonuçları diğer bilimlerin verileri ile test etmek 
  Diğer ilimlerin literatürüne sahip olmak 
  Çalışmalarına temel oluşturacak bilgileri hazır bulmak 
 
Kendi sınırları

6-Din eğitimi bilimi, farklı kültürlerde dini grupların nasıl oluştuğuna, bunların birbirleriyle ilişkilerine, karşılıklı etkileşimlerine dair bilgiler için hangi bilimin yardımına ihtiyaç duyar?
 
Antropoloji 
  Eğitim Bilimi 
  Psikoloji 
  Eğitim Sosyolojisi 
 
Sosyoloji 

7-İnsanlara durumlarına göre davranınız" anlamındaki hadiste belirtilen husus hangi din eğitimi ilkesine işaret etmektedir?
 
Gelişim sürecine göre eğitim ilkesi 
  Bilginin yararlılığı ilkesi 
  Bütünlük ilkesi 
  İtidal ilkesi 
  Hiçbiri
 

8-Hikmet müminin yitiğidir; onu nerede bulursa almaya hakkı vardır." Anlamındaki hadiste hangi din eğitimi ilkesine işaret edilmektedir?
Bilginin gerekliliği ilkesi 

Bilginin kaynağı ilkesi 
Bilginin yararlılığı ilkesi 

İtidal ilkesi 

Bütünlük ilkesi 

9-Dinin öğretimine dair ayet ve hadislerde sıkça geçen “tebliğ”, “davet”, “irşad”, “öğüt” kavramları hangi genel öğretim metodu ile ilgilidir?

 
Anlatım metodu 
  Tebliğ metodu 
  Öğretim metodu 
  Davet metodu 
  İrşat metodu 

 10-Dikkatin uyarılmasını, bilginin zihne yerleşmesini ve zihinde pekişmesini sağlamaya yönelik olan din öğretimi özel öğretim metodu aşağıdakilerden hangisidir?

 
Tedrici öğretim metodu 
  Davet metodu 
  Tartışma metodu 
 
Tekrarlayarak belletme metodu 
  Özendirme-sakındırma metodu
 

11-Din eğitimi faaliyetlerinde İslam eğitiminin üç temel esasının hangi sıraya göre gözetilmesi gerekir?

 
Kalp Eğitimi, Zihin Eğitimi, Nefis Eğitimi 
 
Zihin Eğitimi, Kalp Eğitimi, Nefis Eğitimi 
  Nefis eğitimi, Kalp eğitimi, zihin eğitimi 
  Zihin eğitimi, Nefis Eğitimi, Kalp Eğitimi 
  Kalp Eğitimi, Nefis Eğitim, Zihin Eğitimi
 

12-Eğitim Bilimi ile Din Eğitimi Bilimi arasındaki en temel ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir?

  İnsanın eğitimi 
  Eğitimin hedefleri 
  Eğitimin ilkeleri 
  Eğitimin Problemleri 
  Öğretim yöntemleri
 

13-Aşağıdaki ifadelerden hangileri din eğitiminin dayandığı tarihi temelleri anlatmaktadır?

1-Yaşanan tarihi tecrübeler, din eğitim ve öğretiminin toplum için vazgeçilmez derecede gerekli olduğunu göstermektedir.
2- Hıristiyan dünyasındaki İspanyol Fedaileri, Dominikenler, Fransiskenler gibi misyonerlik teşkilatları tarihi bir gerektir.
3- Tarihi tecrübeler göstermiştir ki din olgusu devam ettiği sürece dinin eğitim ve öğretimi de devam edecektir.
4-   Tarih boyunca insanlar kendi dinlerini yeni kuşaklara öğretmekle kalmamış, diğer insanlara da kabul ettirebilmek için olanca güçleri ile çalışmışlardır.
5-  Tarih boyunca din ile ilişkilerini üst düzeyde tutmuş olan Türk toplumunda Cumhuriyetin kurulması ile birlikte Devlet din eğitiminden çekilmiştir.

  Hepsi ????
  1,3,5 
  3,4,5 
  1,4,5 
  1,3,4
 
     
14-Aşağıdakilerden hangisi bir öğrenme eylemi değildir?

  Anlama 
 
Bilme 
  Belleme 
  Kavrama 
  Ezberleme
 
15-Aşağıdaki öğrenme basamaklarından hangisinde öğrenme deha güçlü ve kalıcıdır?

 
Sentez 
  Anlama 
  Analiz 
  Uygulama 
  Kavrama
 

16-İnsanları öğrenme eylemine sevk etmek, onlarda öğrenme motivasyonu sağlama üzere ödül ve müeyyide unsurlarının etkin bir şekilde kullanıldığı din öğretimi özel öğretim metodu aşağıdakilerden hangisidir?

 
Davet metodu 
 
Özendirme-sakındırma metodu 
  Örnek olma-model sunma metodu 
  Tartışma metodu
 
  Temsili anlatım metodu

17-Aşağıdaki ifadelerden hangisi din eğitiminde “kabiliyet ve statüye göre eğitim” ilkesine uygundur?
 
Bilgi herkes değil layık olana verilmelidir.
  Çocuğa bilgi kavrayacağı ölçüde verilmelidir.
  ALLAH yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağırınız
 
İnsanlara akılları miktarınca konuşun

  Kolaylaştırın zorlaştırmayın, müjdeleyin nefret ettirmeyin18-«Düşününü ki, bir zaman siz yer yüzünde zayıf düşmüş ezilen bir azınlık idiniz, insanların sizi yerinizden yurdunuzdan koparıvereceğinden korkardınız. Böyle iken ALLAH sizi barındırdı ve yardımı ile destekledi, size temiz rızklar verdi ki şükredesiniz. Ey iman edenler ALLAH’a ve Resulüne ihanet etmeyin ki, size verilen emanetlere bilerek ihanet etmiş olmayasınız.” (Enfal, 8/26-27)

Yukarıda anlamı verilen ayetlerdeki öğretim tarzı hangi genel öğretim metoduna uygun düşmektedir.?
 
Problem çözme metodu
  Rol oynama metodu
  Anlatım metodu
  Gösteri metodu
  Örnek olay incelemesi metodu

 

19-Aşağıdakilerden hangisi eğitim biliminin tarihi süreç içerisinde geliştirdiği metotların din eğitiminde de kullanılması gerektiğini gösteren sebeplerden bir değildir? 
Her insanın aynı anlama, öğrenme, düşünme yetilerine sahip olması
  Din eğitim ile genel eğitimin hedeflerinin aynı olması
  Her iki eğitimde de eğitim çabalarının insana yönelik olması
 
Her insanın aynı duygusal özelliklere sahip olması

  Bütün insanların aynı gelişime, büyüme ve olgunlaşma kurallarına tabi olmaları
 

20-Yüce ALLAH’ın varlığını, kuvvet ve kudretini kavramaya, olaylardan ibret ve dersler çıkararak hayatı anlamlandırmaya en elverişli öğretim metodu aşağıdakilerden hangisidir? 
Gösteri Metodu
 
Gözlem metodu

  Örnek olay incelemesi metodu
  Rol oynama metodu
  Problem çözme metodu

21-din eğitiminin niteliği bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
   
Din eğitimi, doğum öncesi tedbirlerle başlayıp hayat boyu sürecek bir ilgi alanıdır.
   
Dini bilgilerin öğretilmesini sağlamayan bir etkinlik din eğitimi kabul edilemez
   
*****Çocuğa davranış ve anlayış kazandırma anlamında din eğitimi doğumla başlar.
   
Hangi yaşta olursa olsun bireyin dini duygu, anlayış ve davranış kazanmasına yönelik her çaba din eğitimidir.
   
Kişiye dini değerlere uygun kişilik ve karakter kazandırılması din eğitimidir


22-Aşağıdaki ifadelerden hangisi kalp eğitimini tam ve doğru bir şekilde tanımlamaktadır?
   
Kalbin dini değerlere karşı duyarlı hale getirilmesidir
   
Kalbin kötü duygulardan arındırılmasıdır
   
Dine ve dini değerlere karşı bir sevginin kalbe yerleştirilmesidir.
   
Kişinin baş gözü ile değil kalp gözü ile bakıp eşyadaki olaylardaki hikmetleri kavramasını sağlamaktır.
   
****İnsanın bilgileri, kanaatleri ve değer yargıları ile davranışlarının uyumlu hale getirilerek teori pratik bütünlüğünün sağlanmasıdır.
23-Aşağıdaki ifadelerden hangisi zihin eğitimini tam ve doğru bir şekilde tanımlamaktadır?   
Dini duyguların düzenlenmesidir.
   
İnsanın zihin yapısını hedef alan bir eğitimdir.
   
*****İnsanın düşünür, değerlendirir ve hakikati kavrar hale getirilmesidir.
   
Öğrenilmesi gereken bilgilerin zihne yerleştirilmesidir.
   
Öğretimin bilişsel alanda gerçekleştirilmesidir.

24-Ayetlerde ve hadislerde dinin anlatım biçimi olarak yer alan müjdeleme, kolaylaştırma, uyarma, öğüt verme, hatırlatma , etkileyici sözlerle anlatma şeklindeki tekniklerin kullanıldığı ve ancak bilgili kimselerin uygulayacağı din öğretimi özel öğretim metodu aşağıdakilerden hangisidir?   
---Davet metodu
   
Terğib-terhib metodu
   
Tebliğ metodu
   
Tartışma metodu
   
Anlatım metodu

25-Aşağıdaki maddelerden hangileri din eğitimi biliminin diğer bilimlerle ilişkisinin sağladığı pratik faydalarından değildir?


Kendi ulaştığı sonuçları diğer bilimlerin verileri ile test etmek
 
Kendi verilerini diğer ilimlerin istifadesine sunarak etki alanını genişletmek
 
Diğer ilimlerin literatürüne sahip olmak
 
Kendi sınırlarına hapsolmaktan ve içine kapanmaktan kurtulmak
 
Çalışmalarına temel oluşturacak bilgileri hazır bulmak

26-Din eğitimi bilimi konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


 
Din Eğitimi bilimi, İlahiyatın bir yan dalı olarak düşünülebileceği gibi eğitimin bir yan dalı olarak da düşünülebilir.
 
Din eğitim ve öğretimi ile ilgili bütün işleri bilimsel yöntemlerle araştırıp betimleme, tahlil etme, geliştirme yönünde çalışmalar yapar.
 
Din konusunda kime, neyin, nasıl, hangi düzeyde öğretileceğini araştırır.
 
Din eğitimi bilimi, dini bilgileri temel kaynaklardan araştırma ve onları yorumlama ve değerlendirme ile uğraşmaz
 
Din eğitimi bilimi, insanlara dini bilgileri en iyi öğretmenin bir yoludur. 

 

 

 Düzenleyen muallim sani - 15Aralık2010 Saat 23:58
IP
ilitamli71
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 29Aralık2009
Gönderilenler: 0

Alıntı ilitamli71 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 30Kasım2010 Saat 01:15
aşağıda verilen islam eğitiminin 3 temel esasıyla gerçekleştirilecek üç hedefi doğru eşleşmesi nasıldır
 
1zihin eğt             a  amel i salih
2kalp                   b  ahlak ı hamide
3 nefis                 c iman ı kamil
IP
ilitamli71
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 29Aralık2009
Gönderilenler: 0

Alıntı ilitamli71 Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 30Kasım2010 Saat 01:17
aşağıdakilerden hangisi formel eğtimi doğru tanımlar
belli amaçlar doğrultusunda planlanıp yürütülen her türden eğitim faaliyetidir
 
 
 
aşağıdakilerden hangisi zihin eğtimini doğru tanımlar
 
dini duygularun düzenlenmesi
insanın zihin yapısını hedef alan bir eğitimdir
öğretimin bilişsel alanda gerçekleştirilmesidir
insanın düşünür değerlendirir ve hakikati kavrar hale getirilmesidir
öğrenilmesi gereken bilgilerin zihne yerleştirirlmesidir
 
 
yüce Allah ın varlığını kuvvet ve kudretini,anlamaya olaylardan ibret ve dersler çıkararak hayatı anlamlandırmaya en elverişli metot hangisidir
gözlem metodu
 
Hangisi din eğitimi biliminin görevlerinden değildir
Allah tasavvurunun oluşumunu incelemek


Düzenleyen ilitamli71 - 30Kasım2010 Saat 01:32
IP
EKİCİ
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 10Eylül2009
Gönderilenler: 55

Alıntı EKİCİ Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 30Kasım2010 Saat 14:38
Muallimi Sani bu sene de yine Kahramansın
IP
muallim sani
Aktif Üye
Aktif Üye


Kayıt Tarihi: 12Ocak2010
Gönderilenler: 108

Alıntı muallim sani Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 30Kasım2010 Saat 16:26

Asıl kahraman sınava giripte soruları bizimle paylaşan arkadaşlarımızdır.cevapları bulup yazmak bile saatler alıyor.

IP
ibn-i sebil
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 12Ağustos2009
Gönderilenler: 0

Alıntı ibn-i sebil Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 30Kasım2010 Saat 20:16
“İnsana olumlu tavır ve davranışlar kazandırarak onu bulunduğu seviyeden daha üst bir seviyeye ve mükemmel bir insan durumuna getirmektir.” diye tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?    
Edep
   
Öğretim
   
Eğitim
   
Talim
   
Terbiye ???

5 )

 
Aşağıdaki maddelerden hangileri din eğitimi biliminin diğer bilimlerle ilişkisinin sağladığı pratik faydalarından değildir?   
Çalışmalarına temel oluşturacak bilgileri hazır bulmak
   
Kendi verilerini diğer ilimlerin istifadesine sunarak etki alanını genişletmek
   
Kendi sınırlarına hapsolmaktan ve içine kapanmaktan kurtulmak
   
Kendi ulaştığı sonuçları diğer bilimlerin verileri ile test etmek
   
Diğer ilimlerin literatürüne sahip olmak
 

Düzenleyen ibn-i sebil - 30Kasım2010 Saat 20:18
IP
EKİCİ
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 10Eylül2009
Gönderilenler: 55

Alıntı EKİCİ Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 30Kasım2010 Saat 23:51
Muallimi sani sen gerçek bir dahisin yaaa
IP
Tefekkür
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 03Kasım2010
Gönderilenler: 0

Alıntı Tefekkür Cevapla bullet Gönderim Zamanı: 03Aralık2010 Saat 14:09
Muallim sani hocam doğru diyor asıl marifet soruları ilk olarak paylaşanlarındır yoksa ilimdunyasi sitesinden getirip herkes konu olarak açabilir...
IP

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,078 Saniyede Yüklendi.rüyada ağlamak | siyah peynir | rüyada köpek görmek | rüyada altın görmek | rüyada para görmek | rüyada bebek emzirmek | rüyada gelinlik giymek | rüyada eski sevgiliyi görmek | rüyada silah görmek | rüyada örümcek görmek | rüyada kavga etmek | rüyada aslan görmek | rüyada papağan görmek | rüyada timsah görmek | rüyada domuz görmek | rüyada hırsız görmek | rüyada burun kanaması | rüyada bal görmek | rüyada örümcek görmek | dask sigortası