Onlinearabic.net Anasayfası   Aktif KonularAktif Konular  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş   
Sakarya İlahiyat İLİTAM 2. Sınıf Dersleri
  Forum Anasayfası Onlinearabic.netİLİTAM - İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS TAMAMLAMA PROG.İlitam Öğrencileri Tanışma BölümüSakarya İlahiyat İLİTAM 2. Sınıf Dersleri

Mesaj icon Konu: Türk İslam Edebiyatı Sınav Soruları

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
arapçaöğretmen
Faal Üye
Faal Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 06Mayıs2010
Konum: Rize
Gönderilenler: 3921

Alıntı arapçaöğretmen Cevapla bullet Konu: Türk İslam Edebiyatı Sınav Soruları
    Gönderim Zamanı: 27Kasım2010 Saat 01:41

Türk İslam Edebiyatı Sınav Soruları

 

1- Aşağıdakilerden hangisi İslâm kültürü etkisinde gelişen Türk Edebiyatının gösterdiği özellikler açısından ortaya çıkan kollarından biridir?

Osmanlı Dönemi

İslâm Sonrası İslâm Kültürü Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı Dönemi

Türk Edebiyatı Dönemi

Selçuklu Dönemi

Dîvân Edebiyatı

 

2- Aşağıdakilerden hangisi Horasan bölgesinde yetişen sûfîlerden biri değildir?

Ahmed b. Hudravayh el-Belhî Ebû Hâmid

Ebû Yezîd Tayfur b. îsâ b. Surûşân el-Bestâmî

Üveys el-Karanî

Sehl b. Abdullah et-Tüsterî

Ebû Hafs el-Haddâd

 

3- Dînî-Tasavvufî ağırlıklı olup gösterdiği özellikler itibariyle, daha çok halk edebiyatı - hece vezni, dörtlük, bazen de aruz  etkisinde kalmış olan, aynı zamanda Dîvân Edebiyatı kültürünü de yansıtan edebiyattır. Bu tarif aşağıdaki edebiyat çeşitlerinden hangisine aittir?

Dîvân Edebiyatı

Modern Edebiyat

Halk Edebiyatı

Tanzimat Edebiyatı

Tekke Edebiyatı (Tasavvuf Edebiyatı

 

4- Tasavvufla ilgili aşağıda söylenenlerin hangisi yanlıştır?

Tasavvuf zahidler ve abidler yoludur.

Tasavvuf kelimesi Hz. Peygamber döneminde kullanılıyordu.

Tasavvuf kalplerini gafil olmaktan koruyan, dünyadan yüz çevirip zahirî âleme ruhî kabiliyetlerini geliştirmeye çalışan zâhid ve âbidler topluluğunun tuttukları yoldur.asavvuf kalplerini gafil olmaktan koruyan, dünyadan yüz çevirip)

dünyadan yüz çevirip zahirî âleme ruhî

Tasavvuf Hz. Peygamberin manevi hayatıdır.

Tasavvuf Zühd ve takvada Sahabe, Tâbi'în ve Tebe'-i tâbi'îni takib edenlerin yoludur

 

5- Atasözü anlamındadır. Söz, haber, mektup, risale, darb-ı mesel, kıssa, hikâye, târihî şeyler gibi anlamlar da verilmiştir. "İlk şiir örnekleri olan dinî şiirlerle birlikte manzum olarak söylenen atasözleri" diye de tarif edilmiştir.

 

Yukarıda bahsedilen edebiyat türü aşağıdakilerden hangisidir?

Sav

Destan

Sagu

Koşuk

Kam

 

6- Arapça kökenli olup kelime anlamı, vasıf, medh ü sena ile birlikte tanımlama ve nitelemek, demektir. Istılah anlamı ise: "Hz. Peygamber'i medh edip öven, vasıflarını sayan manzumeler" demektir.

Yukarıda tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Hilyeler

Tevhidler

Mevlidler

Natler

Münacatlar

 

7- Aşağıdakilerden hangisi XIII. Ve XIV. Yüzyıl Türk İslam edebiyatı temsilcilerinden biri değildir?

Sultan Veled

Ahmed Yesevi

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Ahmed-i Gülşehrî

Âşık Paşa

 

8- Mevlânânın büyük oğludur. Mîlâdî 25 Nisan 1226'da Karaman (Lârende)'da doğmuştur. Annesi Gevher Hâtûn'dur. İlk eğitim ve öğretimini babası Mevlânâ'dan öğrenmiş, babasının yakın dostlarından da faydalanmıştır. Konya'da Akıncılar Medresesi'ne devam etmiş, daha sonra bilgisini artırmak maksadıyla Şam'a gönderilmiştir. Mevlevîliği bir tarikat hâlinde kurup teşkilâtlandırmış Mevlevi Âyîni'ni ve Mevlev

Sultan Veled

Şems-i Tebrizi

Selahaddin Zerkubi

Bahauddin Veled

Çelebi Hüsameddin

 

9- Türk Edebiyatı'nda siyer konusunda ilk eser veren şâir aşağıdakilerden hangisidir?

Lâmi'î Çelebi

Nâbî

Fuzûlî

Erzurumlu Mustafa Darîr

Süleyman Çelebi

 

10- XI. yüzyılın sonlarında Batı Türkistan'ın Sayram (îsfîcâb) kasabasında doğmuştur (477/1083). Babası Şeyh İbrahim, annesi Mûsâ Şeyh'in kızı Ayşe Hâtun'dur. İlköğrenimini Yesi'de yaptıktan sonra, dönemin İslâm merkezlerinden olan Buhârâ'ya gider. Orada meşhur âlim ve sûfî Şeyh Yûsuf el-Hemedânî (ö.535/1140)'ye intisab etmiş ve onun etkisi altında kalarak birlikte birçok yer gezmiştir. Şeyhi Yûsuf el

Korkut Ata

Zengi Ata

Mansur Ata

Ahmed Yesevi

Çoban Ata

 

11- Arslan Baba ile birlikte Türkistan'dan İslâm Dîni'nin esaslarını öğrenmek maksadıyla Arabistan'a giden ve Hz. Ebu Bekir ile görüşüp İslâm'ı kabul etmiş olanlardan biridir. Ozanlar Pîri diyede meşhur olmuştur.

Yukarıda bahsedilen sufi aşağıdakilerden hangisidir?

Zengi Ata

Süleyman Hakîm Ata

Korkut Ata

Mansur Ata

Çoban Ata

 

12- Aşağıdakilerden hangisi Mevlananın eserlerinden biri değildir

Fîhi Mâ-Fîh

Mesnevî

Divan-ı Hikmet

Mecâlis-i Seb'a

 

13- Aşağıdakilerden hangisi İslâm öncesi dönemde daha çok Sözlü Edebiyat ürünlerinden biri değildir?

Baksılar

Sagular

Koşuklar

Destanlar

Savlar

 

14- Aşağıdakilerden hangisi Eski Türk Edebiyatı'nın kaynaklarındaki unsurlardan biri değildir?

Türk Adet Örf ve Gelenekleri (Giyim kuşam, yeme içme, vs.)

Türk tarihi ve Millî kültür unsurları (Gelenek ve görenekler)

İran Mitolojisi (Mitolojik olay ve özellikle kişiler)

Dil malzemesi (Deyimler, Atasözleri, Halk söyleyişleri ve edebî dili oluşturan bütün öğeler).

İslâm Tarihi (Tarih

 

15- Sakın terk-i edebden kûy-ı mahbûb-ı Huda'dır bu

Nazargâh-ı İlâhî'dir makâm-ı Mustafâdır bu

Felekde mâh-ı nev Bâbü's-Selâm'ın sîne-çâkidir

Bunun kandîli Cevza matla-ı nûr u ziyadır bu

Yukarıda bir kısmı aktarılan Nâbî (1642-1712)nin bu şiiri hangi edebi türe örnektir?

Tevhidler

Mevlidler

Münacatlar

Natler

Hilyeler 

IP

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,070 Saniyede Yüklendi.rüyada ağlamak | siyah peynir | rüyada köpek görmek | rüyada altın görmek | rüyada para görmek | rüyada bebek emzirmek | rüyada gelinlik giymek | rüyada eski sevgiliyi görmek | rüyada silah görmek | rüyada örümcek görmek | rüyada kavga etmek | rüyada aslan görmek | rüyada papağan görmek | rüyada timsah görmek | rüyada domuz görmek | rüyada hırsız görmek | rüyada burun kanaması | rüyada bal görmek | rüyada örümcek görmek | dask sigortası