Onlinearabic.net Anasayfası   Aktif KonularAktif Konular  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş   
Ankara İlahiyat İLİTAM 2. Sınıf Dersleri
  Forum Anasayfası Onlinearabic.netİLİTAM - İLAHİYAT FAKÜLTESİ LİSANS TAMAMLAMA PROG.İlitam Öğrencileri Tanışma BölümüAnkara İlahiyat İLİTAM 2. Sınıf Dersleri

Mesaj icon Konu: Fıkıh 2 Ünite 2: Sahabilerin ihtilaf sebepleri

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
scelik
Moderator
Moderator
Simge
Yabancılar için Türkçe Öğrenimi

Kayıt Tarihi: 01Ekim2006
Konum: Rize
Gönderilenler: 7217

Alıntı scelik Cevapla bullet Konu: Fıkıh 2 Ünite 2: Sahabilerin ihtilaf sebepleri
    Gönderim Zamanı: 25Kasım2010 Saat 13:03

Fıkıh 2 Ünite 2: Sahabilerin ihtilaf sebepleri

Sahabilerin ihtilaf sebepleri:
1- Hz.Peygamberin her zaman yanında bulunup bulunmamaya bağlı olarak hadislere muttali oluşlarının farklı oluşu.
2- Delaleti kesin olmayan şeri naslardaki farklı anlayışlar
3-İctihad ve kıyasta göz önünde tutulan maslahatlar ve yetiştikleri çevrelerin farklı oluşu.
4-Sahabilerin fakih olanlarının yeni fethedilen bölgelere hicret etmesi.
5-Fethedilen yeni bölgelere yerleşen fakihlerin medeni ve tabii bir çok farklı durumlarla karşılaşmaları.
6-Hz.Peygamberin hadislerini ezberleme konusunda farklı olmaları, akıl ve düşünce açısından aynı olmamaları ve nassları, olayları çözerken aynı şekilde kullanmamaları.

Tabiinin ihtilaf Sebepleri:
1- Fıkhi tartışmalara dayalı ihtilaflar
1a-Bir kısmı nassları esas almış ve reye çok az başvurmuşken, bir kısmı da reye oldukça geniş yer vermiştir.
1b-Siyasi ayrılıklar sonucu kıyas ve icma gibi ikincil kaynakların kabulü konusunda tabiiler arasında ihtilaflar vuku bulmuştur.
2-Sünnete dayalı ihtilaflar; Hadis rivayetlerinin yaygınlaşması ve hadis uyduranların ortaya çıkması.
3- Dil ve usul konularına dayalı ihtilaflar; islamdaki eşitlik anlayışı, Müslüman olan ancak Arap olmayanların da dili ile ilgili anlam farklılıklarının da tartışılması.

Mezhep imamlarının yaşadıkları dönemin özellikleri:
1.Fukahanın desteklenmesi, Ebu Yusufun kitabul Harac, İmam Malikin el-Muvattası bu dönemdeki önemli eserlerdir.
2-islam devletinin sınırlarının genişlemesi.
3-Takdiri fıkhın ortaya çıkışı, henüz olmamış olaylar hakkındaki hükümler içeren bir fıkıh oluşmaya başladı.
4-İslam devletinin sınırlarının genişlemesi,
5-İlmi amaçla yapılan seyahatler.
6-Fakihler arasındaki ilmi tartışmalar, bu dönemde mezhep imamları ortaya çıkmıştır.

Fıkıh mezheplerinin doğuş sebepleri:
1-bir olayla karşılaşınca da hadisten haberdar olan bildiği hadisin hükmünü o olaya uygularken, o konudaki hadisten haberdar olmayan fakih kendi görüşüne göre hüküm veriyordu.
2-Zanni olan şer’i delillerden ne murad edildiği konusunda da ihtilaf söz konusu oluyordu, delil bazen zanni oluyor ve birden çok anlama gelebiliyordu.
İslam fıkıh mezheplerinin doğuş sebepleri:
1-Hadislerin bazılarının, bazı fıkıhçılara ulaşırken bazılarına ulaşmaması 2-Bir konuda birden çok hadisin bulunması ve bu hadisler arasında çatışma olması 3-Hocalarına ulaşmadığı için onların görüşlerini bilemediklerinden fıkıhçıların bazı hadisleri tevil etmeleri 4-Haberi vahid niteliğindeki hadislerin, kuranda yer almayan yeni hükümleri içermesi 5-Haberi vahidin hadisi meşhur ile çatışması. 6-Haberi vahidin umum belva genel ihtiyaç kaçınılmaz zorunluluklar konusunda hükümler içermektedir. 7-Sahabi döneminde haberi vahidle amel edilmemesi 8-Sahabinin kendisinin rivayet ettiği hadisin hükmünden farklı amel etmesi. 9-Deliller arasında çatışma olması 10-Zayıf hadisle ve Mürsel hadisle amel edilmesi 11- Müşterek lafzın nasıl anlaşılacağı konusundaki ihtilaf

Müctehidlerin ihtilaf sebepleri
1-Nassların Sübutu ile ilgili ihtilaflar:
a-Bir nassın bir müctehide ulaşırken diğer müctedihe ulaşmaması
b-Nassın sübutu, sübut derecesi ya da nassın sabit olmaması.
2-Nassın anlaşılmasından doğan ihtilaflar
a-Arap dilinin yapısı ve şari’in elatisi olan, genel kiplere yada bir çok nassta kesin olmayan ifadelere yer verilmesi
b-usuli fıkıhçıların ve fakihlerin bu nasslara dayanarak anlaşı ve idrak boyutuna gere meseleleri çözmeye çalışmaları
c-fakihlerin kendi takdir ve anlayışları doğrultusunda, mevcut nasslar ve kurallar ile olaylara çözüm bulurken uyguladıkları yöntemlerle ilgili ihtilaflar.
Fıkıhçıların ihtilaf sebepleri: İslam hukukçularının ihtilaf sebepleri ilk defa ele alıp bu konuyu bir eser yazan Betalyevsi, bu sebepleri sekiz maddede el-insaf adlı eserinde incelemiştir.
1- Lafızlarda ve manalardaki müştereklik
2- Hakikat ve mecaz
3- Müfred ve terkipleri
4- Husus ve umum
5-Rivayet ve nakil
6- Hakkında nass bulunmayan konulardaki ictihad
7- Nasih ve mensuh 8-ibaha ve tevessu

İbn Rüşd Bidayetül-Mectehid ve Nihayetül Muktesid adlı eserinde İslam hukukçularının ihtilaf sebepleri:
1-Lafızların amm (umum ifade eden) olarak zikredildiğinden bundan umum mu husus mu kastedildiği hkk. Tereddüt
2-Lafızlarda ve manalardaki iştirak, ortaklık
3-İ’rabdaki ihtilaf
4- Zikredilen lafzın hakikat mi yoksa mecazın türlerinden birimi olduğu hususunda ihtilaf 5-Lafzın itlak olarak mı yoksa takyid olarak mı kullanıldığı hususundaki ihtilaf
6-Deliller arasındaki çatışma

ibn teymiyye Ref’ul-Melam anil-Eimmetil –Alam adlı eserindeki ihtilaf sebepleri:
1-Müctehidin delil olarak kullanıldığı hadisin Hz.Peygambere ait olmadığına inanması
2-Hz. Peygamberin bu hadisiyle böyle bir konuyu kastetmediğine inanması
3-Müctehidin bu konudaki hükmün kalktığına inanması.
الطالب المجتهد
IP

Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.03
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,078 Saniyede Yüklendi.rüyada ağlamak | siyah peynir | rüyada köpek görmek | rüyada altın görmek | rüyada para görmek | rüyada bebek emzirmek | rüyada gelinlik giymek | rüyada eski sevgiliyi görmek | rüyada silah görmek | rüyada örümcek görmek | rüyada kavga etmek | rüyada aslan görmek | rüyada papağan görmek | rüyada timsah görmek | rüyada domuz görmek | rüyada hırsız görmek | rüyada burun kanaması | rüyada bal görmek | rüyada örümcek görmek | dask sigortası